Zapytaliśmy naszych wolontariuszy

- Dlaczego wybrali Wolontariat w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI?

- Jakie były ich zadania i jak sobie z nimi poradzili?

- Co powiedzieliby komuś, kto się waha?

Zobacz i przekonaj się, że warto do nas dołączyć!

SuperW w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z uczniem i prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć krok po kroku buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zagadnienia z konkretnego przedmiotu, z którym dziecko ma problemy w szkole.

W pracy z podopiecznym Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium, czyli zespół wolontariuszy i podopiecznych Akademii działający przy danej szkole, organizuje wspólne wyjście do kina, teatru, opery, muzeum, na kręgle, basen czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz jest też w stałym kontakcie z darczyńcą – osobą, która funduje Indeks dla dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje go o sukcesach i postępach dziecka.  

Raz w miesiącu SuperW Akademii spotykają się także ze swoim Liderem (czyli wolontariuszem, który czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie wolontariuszy danej szkoły pozwalają skonfrontować wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Nasi wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Akademii rozwinęli kompetencje społeczno-biznesowe. Nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nasi wolontariusze nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. W tym roku przygotowujemy specjalną ofertę szkoleń rozwojowych z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy wolontariusz będzie mógł z nich skorzystać!

Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę, SuperW mogą najpełniej uczestniczyć w Akademii, doświadczając wszystkich ważnych wydarzeń i korzystając z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację. :-)

Zostań Wolontariuszem Akademii

Zgłaszam się

Masz więcj pytań dotyczących wolontariatu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI?


Napisz na:

lider@wiosna.org.pl lub wolontariusz@wiosna.org.pl 

Zapraszam do kontaktu, Kasia Dąbek