Wolontariat pracowniczy

Nic tak nie buduje wzajemnych relacji jak działanie, któremu przyświeca wspólny cel. Co więcej, jeśli tym celem jest praca na rzecz innych, to rośnie nie tylko zaangażowanie, czy motywacja do pracy, ale poczucie satysfakcji: zrobiłem coś dobrego dla innych. I to charytatywnie. Jak się okazuje, taką moc ma wolontariat pracowniczy.


Skuteczny team building poprzez wolontariat pracowniczy

Z badań brytyjskiej organizacji Business in the Community wynika, że umożliwienie przez firmę pracownikom zaangażowania się w wolontariat skutkuje wzrostem poczucia dumy z firmy, zwiększa motywację do pracy, czy o wiele skuteczniej buduje zespół niż w przypadku np. wyjazdów integracyjnych. Okazało się też, że pracownicy zaangażowani w programy społeczne są bardziej efektywni od tych niezaangażowanych. O 70% wzrasta ich przywiązanie do firmy, która angażuje się w działania społeczne.

 

Takie poczucie dumy mają pracownicy Grupy PZU, która współpracuje min. ze Stowarzyszeniem WIOSNA. Eksperci Stowarzyszenia, w ramach dedykowanego dla Grupy PZU programu wolontariatu, przeszkolili pracowników firmy, przygotowując ich tym samym do wzięcia udziału w SZLACHETNEJ PACZCE. Dzięki temu, ‘pracownicy będą mogli się ze sobą bardziej zintegrować, stworzą zespoły, w których wspólnie będą wybierać rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich paczki.


Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do SZLACHETNEJ PACZKI?

dowiedz się więcej

Ten rodzaj zaangażowania to takie "patrzenie w tym samym kierunku". Co ważniejsze? Pracownicy wszystkich szczebli stają się jedną drużyną, która niesie pomoc potrzebującym. I to jest wartość dodana wolontariatu pracowniczego. Działanie ramię w ramię, niezależnie od sprawowanego w firmie stanowiska, integruje. Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które kiedyś mogą się przydać w ich codziennej pracy. Bycie wolontariuszem bowiem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innyc, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań, w towarzystwie współpracowników i bliskich sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

 

Wolontariat pracowniczy

 

Razem możemy więcej

Możliwości zaangażowania się w wolontariat pracowniczy jest nieskończenie wiele. Wystarczy poszukać w sobie zasobów, którymi możemy się dzielić. Zresztą, pomaganie razem ma niezwykle integracyjną wartość. Bardzo jednoczy. Razem możemy więcej. Jeśli taka chęć poparta jest tak ze strony zarządu, a idąc krok dalej, wpisana w strategię firmy, to wszyscy zaangażowani  otrzymują potężny  zastrzyk energii. Według pracowników Stowarzyszenia WIOSNA odpowiedzialnych za współpracę z firmami, 80 % inicjatyw, które potem wpisało się w politykę ą firmy jako obowiązkowy element zostały zapoczątkowane oddolną inicjatywą pracowników. Dzięki temu zwiększyła się ich wiara w ludzi i sensowność codziennych działań.

 

Team, z którym można konie kraść

Zmotywowany, ale także mający bagaż wspólnych przeżyć i doświadczeń zespół, to jedna z bardziej opłacalnych inwestycji. Prostymi akcjami można wyzwolić w ludziach nieodkryte pokłady zaangażowania. Tak było w przypadku pracowników Microsoftu, którzy angażują się w różne akcje. Jak ta w czerwcu br., kiedy grupa zaangażowana w wolontariat pracowniczy, udała się do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Głównym celem było przekopanie ścieżki przyrodniczej i malowanie sal w szpitalnej szkole. Jednak wydarzaniem, które zapadło najbardziej w pamięć i serca inżynierów na co dzień zajmujących się nowoczesnymi technologiami, było wspólne z dziećmi, szycie misiów.

 

Silny team, silna firma

O sile organizacji stanowią ludzie, którzy w niej pracują. To oni są jednym z kluczy do przewagi konkurencyjnej. Stąd inwestycja w program wolontariatu pracowniczego, nigdy nie będzie inwestycją straconą.

 

Renata Poreda

 

Dołącz jako firma do SZLACHETNEJ PACZKI!

dowiedz się więcej