Brand
powrót

Rozbudowa infrastruktury sieciowej

Problem

W związku z dynamicznym rozrostem Stowarzyszenia WIOSNA oraz wzrostem złożoności jego systemu IT, infrastruktura sieciowa stała się niewystarczająca. Posiadany sprzęt był przestarzały, a przyjęta architektura sieci przestała się skalować do dalszego rozrostu organizacji. Praca w sieci była nie tylko trudna (przerwy, rozłączanie), ale też jej działanie zagrażało pracy biura, w tym m.in. sprawnej organizacji akcji SZLACHETNA PACZKA. Sieć nie pokrywała też swoim zakresem wszystkich wykorzystywanych pomieszczeń. Brak było w niej systemu obsługi gości i funkcji dostępu zdalnego VPN, co utrudniało codzienną pracę.

Rozwiązanie

Rozpoczęliśmy poszukiwania rozwiązania na rynku. Pierwsze próby okazały się niestety bezowocne. Sukcesem okazała się współpraca z Marcinem Ślęczkiem i firmą networkers.pl Sp. z o.o., która użyczyła na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA sprzęt firmy Cisco Systems, a następnie opracowała skalowalną architekturę sieci i w pełni skonfigurowała sprzęt. Wszystkie prace zostały zaplanowane z taką dokładnością, że użytkownicy praktycznie nie odczuli przerw w trakcie wymiany urządzeń.

W skład użyczonego sprzętu firmy Cisco Systems o wartości 77 000 USD netto weszły routery Cisco ISR G2, firewall’e Cisco ASA-X, przełączniki Cisco Catalyst, punkty dostępowe Cisco Air oraz kontroler sieci bezprzewodowej Cisco WLC.

W ramach wykonanych prac:

- zbudowano sieć bezprzewodowa pokrywającą swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia należące do budynków Stowarzyszenia w Krakowie,

- połączono ze sobą za pomocą szyfrowanych tuneli VPN wszystkie lokalizacje Stowarzyszenia,

- zabezpieczono dostęp do zasobów i usług znajdujących się wewnątrz sieci,

- przystosowano sieć dostępową do obsługi prędkości 1Gbps z obsługą PoE,

- zbudowano bezpieczny system pracy zdalnej VPN dla pracowników mobilnych.

Nowa architektura poprawiła użyteczność sieci w 3 lokalizacjach Stowarzyszenia WIOSNA: 2 biurach w Krakowie oraz w 1 biurze w Warszawie. Przyjęte rozwiązania pozwalają na wygodne dołączanie kolejnych lokalizacji, a dzięki umożliwieniu bezpiecznej pracy zdalnej pracowników rozwiązano wiele innych problemów organizacyjnych. Sieć dla „gości” Stowarzyszenia została odseparowana od sieci firmowej. Znacząco podniesiony został poziom bezpieczeństwa danych.

Firma networkers.pl Sp. z o.o. zobowiązała się także do nieodpłatnej obsługi naszego systemu IT. Obsługa ta realizowana jest od stycznia 2016 roku.