Brand
powrót

Współpraca Paczki i ESKK

SZLACHETNA PACZKA w swoich działaniach stara się jak najrzetelniej odpowiadać na potrzeby rodzin. Współpraca z ESKK – największą zajmującą się kształceniem na odległość firmą w Polsce – pozwala nam w nowy sposób realizować ideę mądrej pomocy i dostarczać potrzebującym specjalistyczne kursy językowe.

W SZLACHETNEJ PACZCE nie dajemy ryby, ani wędki, ale uczymy mentalności wędkarza. W tę myśl idealnie wpisała się propozycja firmy ESKK, która w roku jubileuszu swojego istnienia postanowiła mądrze pomóc rodzinom objętym pomocą Paczki. Nasz partner od 25 lat organizuje specjalistyczne szkolenia pokonując ograniczenia wynikające z braku czasu, dostępu do odpowiednich, atrakcyjnych szkół i pomocy naukowych. ESKK oferuje alternatywną opcję – kształcenie na odległość.

Podnoszenie swoich kompetencji to domena osób świadomych siebie i chcących się rozwijać- takie są rodziny włączane do programu SZLACHETNA PACZKA. Często mimo ogromnej chęci kształcenia, nie mogą pozwolić sobie na sfinansowanie odpowiednich kursów.  Nic więc dziwnego, że propozycja darmowych szkoleń z języków - przede wszystkim angielskiego oraz niemieckiego - spotkała się z dużym entuzjazmem. 
Znajomość języka obcego to w dzisiejszym świecie jedna z ważniejszych umiejętności – nie tylko ułatwiająca bieżącą komunikację, ale i dająca większe możliwości znalezienia pracy.  Według portalu pracuj.pl wymóg znajomości języka angielskiego pojawia się w ponad 70% ofert zatrudnienia.

Dzięki internetowym szkoleniom, na które zdecydowało się 684 beneficjentów programu, uczący się będą mogli z większą pewnością stawać do rekrutacji i realizować się na zawodowej i prywatnej płaszczyźnie. Dodatkowym atutem jest forma zajęć - kształcenie na odległość. Jest to szansa dla osób starszych lub obciążonych chorobą w rodzinie, by bez wychodzenia z domu podnosić swoje kompetencje.

 Dla wielu potrzebujących, udział w SZLACHETNEJ PACZCE jest impulsem, który sprawia, że chcą zmienić swoje życie, działać i stać się sprawczymi.  Nauczenie się języka obcego może być dla nich pięknym początkiem - nie tylko zdobyciem nowych umiejętności, ale też odzyskaniem poczucia własnej wartości.


Firma ESKK postanowiła docenić również wolontariuszy oraz pracowników Stowarzyszenia WIOSNA. W ciągu kilkunastu  godzin od początku zapisów swoją chęć udziału w kursach zadeklarowało ponad 1000 osób. Jest to doskonały dowód na to, że samorozwój pozostaje dla ludzi Paczki jedną z najwyższych wartości.*****
Też chcesz mądrze pomagać wykorzystując potencjał swojej firmy? Napisz do nas na firma@wiosna.org.pl i dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI!