Inwestor Społeczny

ZOSTAŃ INWESTOREM SPOŁECZNYM

rejonu SZLACHETNEJ PACZKI lub kolegium AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

WPŁYW
Mądrze i skutecznie inwestujesz swój dorobek zwiększając wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość - Twoją lokalną społeczność.
ROZWÓJ
Angażując się w Szlachetną Paczkę lub Akademię Przyszłości rozwijasz siebie, swoich pracowników oraz swój biznes.
LUDZIE
Aktywizujesz lokalną społeczność i swoich pracowników, pielęgnujesz i rozwijasz sieć kontaktów towarzyskich i biznesowych. Pomagasz ludziom zmieniając historie ich życia.

SZLACHETNA PACZKA

Szlachetna Paczka tworzona jest przez kilkaset rejonów w całej Polsce, a wśród nich ten, który wspierasz jako Inwestor Społeczny

  • jednorazową wpłatą 5000 zł przeznaczoną na rozwój Paczki
  • wsparciem Wolontariuszy w realizacji ich misji dotarcia do potrzebujących rodzin
  • czynnym udziałem w Finale Szlachetnej Paczki
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Akademia Przyszłości tworzona jest przez kilkaset kolegiów w całej Polsce, a wśród nich ten, który wspierasz jako Inwestor Społeczny

  • jednorazową wpłatą 5000 zł przeznaczoną na rozwój Akademii
  • pomoc dla tutorów przeprowadzających dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu
  • współtworzeniem inicjatyw Akademii podnoszących szanse dla dzieci z trudnościami

Krok po kroku

LIDER

Wspierany przez Ciebie rejon lub kolegium ma swojego Lidera – koordynatora, który został wyłoniony w kilkuetapowym procesie rekrutacji, przeszedł cykl szkoleń i dysponuje zestawem narzędzi niezbędnych do pełnienia tej roli.

DRUŻYNA SUPERW

Lider buduje zespół Wolontariuszy – SuperW, mając wsparcie w ogólnopolskiej kampanii i działaniach lokalnych. Ich zadaniem jest dotarcie do potrzebujących rodzin i dzieci z trudnościami w szkole, wdrożenie ich do projektów oraz współpraca z Inwestorami Społecznymi i Darczyńcami.

RADOŚĆ Z INWESTYCJI

Jako Inwestor możesz towarzyszyć SuperW w najważniejszych momentach Paczki i/lub Akademii w ciągu roku oraz cieszyć się z tego, jak procentuje Twoja inwestycja. Wraz z liderem przygotujemy dla Ciebie podsumowanie pracy rejonu – wiemy, jak ważna jest dla Ciebie transparentność naszych działań i efektywność wykorzystania Twojej inwestycji.


SZLACHETNA PACZKA
- filary

PRACA REJONU

Każdy rejon to miejsce integracji, nauki i rozwoju wolontariuszy. W rejonie SuperW odkrywają prawdziwą, ukrytą biedę i włączają do projektu rodziny, aby dać im nowe impulsy do zmiany. Anonimowe historie potrzebujących trafiają do bazy na stronie Paczki.

SPOTKANIE

Największą wartością projektu jest możliwość spotkania: SuperW z innymi wolontariuszami i z rodzinami w potrzebie oraz spotkanie Inwestorów i Darczyńców, którzy łączą siły i wspólnie przygotowują pomoc. To spotkania, które odmieniają każde z ogniw Paczki, nie tylko potrzebujących, dostarczając niezapomnianych doświadczeń.

FINAŁ - MAGIA PACZKI

Darczyńcy wybierają rodziny w bazie Paczki, a następnie namawiają swoich bliskich i znajomych, aby razem z nimi przygotowali pomoc dla potrzebujących. Podczas Finału w grudniu paczki przygotowane przez Darczyńców trafiają do potrzebujących. Rodzinom daje to impuls do walki o zmiany w życiu – nazywamy to weekendem cudów! Ponadto SuperW dzieli się z Darczyńcami tym, jak wyglądało wręczanie paczek w rodzinach, dzięki czemu odczuwają jeszcze mocniej siłę i owocność ich pomocy.


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
- filary

DZIECI

Akademia współpracuje ze szkołami w całej Polsce. Wspólnie z dyrekcją i pedagogami wybieramy dzieci z trudnościami, dla których udział w programie będzie szansą na zmianę.

SYSTEM MOTYWATORÓW ZMIANY

Wolontariusze-tutorzy pracują z dziećmi w systemie 1 na 1. Stają się ich przyjaciółmi i przewodnikami, którzy pomagają najmłodszym uwierzyć w siebie i odkrywać mocne strony. Każde dziecko obejmujemy Systemem Motywatorów Zmiany. Inspirujące spotkania, wydarzenia, Indeks Sukcesów, metodologia pracy z SuperW – wszystko to sprawia, że dzieci dostrzegają indywidualne zainteresowanie ich problemami i wysiłki na rzecz ich rozwoju.

CZERWIEC - ŚWIĘTO DZIECI

W czerwcu w całej Polsce świętujemy! Dzień Dziecka najmłodsi spędzają w fotelach prezesów największych firm i instytucji, a zakończenie roku celebrujemy podczas uroczystych Gal Sukcesów.


System Motywatorów Zmiany

Innowacyjny System Motywatorów Zmiany opiera się na metodologii projektowania doświadczeń, której celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce.

Dzięki takiemu podejściu, dziecko nie musi się uczyć, tylko CHCE się uczyć.


Elementy Systemu Motywatorów Zmiany

Prawdziwa, partnerska rekrutacja

Dziecko jest naszym partnerem, pytamy je o opinię. To ono decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to jak będą wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA.

Osobisty tutor

W AKADEMII jest ktoś tylko dla ciebie! - taką świadomość ma każdy z naszych podopiecznych. Przez rok z konkretnym dzieckiem pracuje jeden Tutor, który dba o to, żeby zajęcia były dla Dziecka atrakcyjne i inne niż te w szkole.

Cotygodniowe zajęcia

Tutorzy spotykają się na indywidualnych zajęciach z dziećmi co najmniej raz w tygodniu. Pracę nad zadaniami z konkretnego przedmiotu szkolnego (z którym dziecko sobie nie radzi), wykorzystują do zmiany mentalności dzieci – pomagają im uwierzyć w siebie, wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji.

Wyprawka na początek roku

Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko dostaje prezenty. W AKADEMII pokazujemy mu, że zasługuje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę (Indeks Sukcesów i Zeszyt Zwycięzcy) na początek, oraz dedykowany upominek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy.

Inauguracja na wyższej uczelni

Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów AKADEMII, stanąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk rektora lub innej osoby znaczącej. Poznaje świat akademicki, który stoi przed nim otworem.

Wypracowanie partnerskiego kontraktu

Zdanie dziecka się liczy! Tutor to nie nauczyciel, tylko partner, dlatego wspólnie z dzieckiem wypracowuje i podpisuje kontrakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy.

Spotkania z inspirującymi ludźmi

Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie miałoby szansy zetknąć się w swoim środowisku. Ciekawe osobowości i życiorysy, mają inspirować je do stawania się kimś ważnym i pogłębiania własnych zainteresowań.

Odkrywcze wyprawy i przygody

Dziecko odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi przed nim otworem.

Zaangażowanie w wydarzenia społeczne i pomoc innym

Dajemy dziecku możliwość zaangażowania się w akcje społeczne i pomoc innym. Ono samo decyduje, czyj świat i w jaki sposób chce zmieniać. Podopieczni AKADEMII dostrzegają, że mają czym się dzielić i mogą wpływać na swoje otoczenie.

Dzień Dziecka w fotelu prezesa dużej firmy

Uczeń AKADEMII spędza Dzień Dziecka zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: kiedyś mogę tu wrócić. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!

Gala sukcesów na zakończenie roku

Zakończenie roku to okazja to wspólnego świętowania osiągnięć dziecka podczas Gali Sukcesów. W AKADEMII każde może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny AKADEMII otrzymuje Dyplom Sukcesów, gdzie Tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z radością pokaże swój Dyplom rodzicom.

To wszystko dzieje się między innymi dzięki wsparciu inwestorów społecznych – zostań jednym z nich.