Rejon SZLACHETNEJ PACZKI aktywnie działa od września do kwietnia każdego roku.

Etap 1

Rekrutacja wolonatriuszy

Etap 2

Tworzenie bazy rodzin, w których bieda jest niezawiniona

Etap 3

Kampania pozyskiwania darczyńców / od 18.11.2017 r.

Etap 4

Wybór rodziny z bazy przez darczyńcę i kompletowanie pomocy

Etap 5

Darczyńcy zawożą paczki/prezenty do  zorganizowanego przez wolontariuszy magazynu / 8-10 grudnia 2017 r.

Etap 6

Wolonatariusze rozwożą paczki do rodzin i tworzą relacje dla darczyńców

Etap 7

Informacja dla darczyńców na temat reakcji rodziny i trafności pomocy

Etap 8

Lokalne gale Paczki, podczas których wolonatriusze dziękują zaangażowanym w pomoc / styczeń 2018 r.
Równolegle realizowane są (opcjonalnie) pozostałe projekty: Paczka Seniorów, Paczka Prawników, Paczka Lekarzy, Paczka Biznesu.

Inwestor Społeczny SZLACHETNEJ PACZKI może (ale nie musi) oprócz wsparcia finansowego:

wspierać wolontariuszy w poszukiwaniu rodzin w potrzebie

pomóc w organizacji magazynu na finał Paczki

organizować poczęstunek dla darczyńców

rozwozić paczki z Wolontariuszami (jedno z najbardziej wzruszających doświadczeń)

zaprosić wolontariuszy do siebie lub swojej firmy

współkreować lokalną galę Paczki

Każde z tych działań daje unikatowe możliwości współtworzenia SZLACHETNEJ PACZKI, poznawania ludzi, odkrywania innej rzeczywistości. Paczka to projekt, w którym spotykają się ludzie, którzy być może nie mieliby okazji być razem. To sprawia, że mogą się wydarzyć wyjątkowe rzeczy!
Zostań Inwestorem Społecznym SZLACHETNEJ PACZKI >

Masz pytania dotyczące Inwestora Społecznego?
Zapraszamy Cię do kontaktu

Daniela Lisowska
Koordynator Pionu Biznesowego
e-mai: daniela.lisowska@wiosna.org.pl