ZAMIENIAJ SWÓJ DOROBEK W DOBRO

Koszt pakietu Inwestora Społecznego to 5 tys. złotych/rok za jeden rejon Szlachetnej Paczki lub kolegium Akademii Przyszłości. To darowizna, będąca inwestycją w lokalne społeczności wolontariuszy, którzy dzięki temu wsparciu profesjonalizują się i mogą skutecznie działać, a Paczka się rozwija.
Wspierając rejon SZLACHETNEJ PACZKI lub kolegium AKADEMII PRZYSZŁOŚCI inwestujesz swój dorobek w dobre zmiany wokół Ciebie! DZIĘKUJEMY!

Masz pytania dotyczące Inwestora Społecznego?
Zapraszamy Cię do kontaktu

Daniela Lisowska
Koordynator Pionu Biznesowego
e-mai: daniela.lisowska@wiosna.org.pl
Tel. 783 430 303