Brand

1 procent podatku — jak go przekazać?

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Nie jest to działanie skomplikowane.


Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Chcesz przekazać swój jeden procent? Dowiedz się, jak to zrobić.

 

Czym jest 1 procent podatku?

Co roku miliony Polaków odprowadza podatek od swoich dochodów. Oznacza to, że odliczoną od uzyskanych zarobków kwotę oddają do budżetu państwa. Istnieje jednak również możliwość, aby wysokość przekazywanego podatku zmniejszyć o 1%, który trafi na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to wygodna i bezpieczna forma pomocy potrzebującym. Podatnik wraz z decyzją o przekazywaniu 1% zyskuje możliwość wyboru, na jaki konkretny cel przeznaczone zostaną jego pieniądze.

Przekazywanie 1 procenta jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, musi on w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, którą chce wesprzeć. Przekazaniem środków z 1 procenta zajmuje się naczelnik urzędu skarbowego.

 

Przekaż 1% podatku

 

Komu możesz przekazać 1 procent podatku?

Swój 1 procent podatnik może przekazać na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacje Pożytku Publicznego działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc oraz szerząc działalność społecznie użyteczną.

Taki status organizacjom nadaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każda z organizacji posiadających status ma własny numer KRS, który wpisuje się w specjalnej rubryce formularza PIT. Organizacje Pożytku Publicznego obłożone są surowymi restrykcjami. Co roku zobowiązane są do przekazywania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokładnego sprawozdania ze swojej działalności. W wypadku niespełnienia określonych wymagań, tracą nadany wcześniej status.

 

Jak przekazać 1 procent podatku na konkretny cel?

Poza wyborem konkretnej organizacji, podatnicy mogą także zadecydować o celu, na jaki zostanie przeznaczony ich 1 procent. Jeśli dokonają wyboru, aby swój 1 procent przekazać potrzebującym dzieciom, mogą wybrać konkretnego podopiecznego danej fundacji. Powinni wówczas w odpowiedniej rubryce uzupełnić pola oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”.

Są to rubryki: poz. 132-134 w PIT-28, poz. 308-310 w PIT-36, poz. 108-110 w PIT-36L, poz. 127-129 w PIT-37, oraz poz. 61-63 w PIT-38. Zamieszczona w tym polu informacja jest wskazówką dla Organizacji Pożytku Publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze.

W deklaracji znajduje się również pole, za pomocą którego można przekazać fundacji swoje dane osobowe oraz informacje o kwocie okazanego wsparcia. Jeżeli chce się to uczynić, należy w PIT-37 zaznaczyć pole 127. W rubryce oznaczonej numerem 128 można z kolei przekazać swój numer telefonu.

 

Jak obliczyć 1 procent podatku?

Obliczenie kwoty 1 procenta podatku nie jest skomplikowane. Jest to jedna setna podatku odprowadzanego do skarbu państwa. Uzyskana w obliczeniach kwota nie może być wyższa niż 1 procent, dlatego należy zawsze zaokrąglić ją w dół do pełnych dziesiątek. Przekazywanie środków należy już do obowiązku urzędu skarbowego.

 

1 procent podatku a darowizna

Rozliczenie ulgi na darowiznę oraz przekazanie 1 procenta na Organizację Użytku Publicznego w jednej deklaracji podatkowej nie wyklucza się. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do skarbu państwa. W ten sposób podatnik sam decyduje, na co przeznaczone zostają jego pieniądze.

 

<<< Powrót do listy artykułów