Brand

Który PIT wypełnić? Rodzaje PIT-ów

Który PIT wypełnić? Sprawdź rodzaje PIT-ów i przeczytaj nasz poradnik podatnika.

Podstawowe formularze PIT

Do najpopularniejszych, podstawowych formularzy PIT należą:

 

 Druk PIT-28 — przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy także osób uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, a także w wypadku przychodów uzyskiwanych za spółek osób fizycznych. W pierwszym przypadku podatnik musi uzupełnić dodatkowo formularz PIT-28a, a w drugim PIT-28b.

 

Przekaż 1%

 

 Druk PIT-36 — przeznaczony dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej — działy specjalne produkcji rolnej); dla podatników uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, ze źródeł przychodów położonych za granicą i z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych; dla korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy; osób zobowiązanych do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy; osób sporządzających remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego; osób zobligowanych do doliczenia do swoich dochodów dochody dzieci (małoletnich), np. rentę rodzinną; osób obniżających swój dochód o straty z lat ubiegłych, osoby wykazujące należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W wypadku osób wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów z małżonkiem, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z nich.

 

 Druk PIT-37 — przeznaczony dla pracowników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osiągają przychody z umowy o pracę.

 

 Druk PIT-38 — przeznaczony dla osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji wynikających z nich praw oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną. PIT-38 wypełniają także podatnicy, uzyskujący przychody z tytułu objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną bądź wkład w spółdzielniach w zamian za wkład inny niż pieniężny, w postaci innej niż przedsiębiorstwo.

 

Który PIT wypełnić - 36 czy 37?

Deklaracje PIT-36 i 37 to najpopularniejsze formularze rozliczeniowe. Który z nich będzie odpowiedni dla Ciebie?

 

PIT-37

przeznaczony jest dla podatników, którzy swoje przychody uzyskują i rozliczają za pośrednictwem płatników. Obowiązuje zatem pracowników, zleceniobiorców, emerytów oraz inne osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Rozliczając się formularzem PIT-37 możliwe jest również rozliczenie wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko (spełniając odpowiednie warunki).

 

PIT-36

przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody (na zasadach skali podatkowej 18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie rozliczą się na jego podstawie natomiast osoby prowadzące działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym (wyjątkiem będzie posiadanie dwóch działalności — jednej rozliczanej wg skali PIT-36, drugiej ryczałtem; podatnik składa wówczas dwie odrębne deklaracje).

 

Inne rodzaje PIT-ów

Poza najpopularniejszymi deklaracjami PIT-37 oraz PIT-36 istnieją również inne rodzaje PIT-ów. Należą do nich:

 

 PIT-11 — deklaracja służąca do wprowadzenia informacji na temat zaliczek oraz dochodów uzyskiwanych w ramach podatku dochodowego. Wypełnia ją pracodawca.

 PIT-8c — deklaracja przeznaczona dla podatników uzyskujących dochody giełdowe bądź zdobyte podczas sprzedaży papierów wartościowych i innych podobnych form. PIT-8c dotyczy również rozliczeń z wszelkich nagród, dotacji, stypendiów, wypłat z OFE i alimentów.

 PIT-39 — deklaracja, według której rozlicza się podatnik uzyskujący dochody ze sprzedaży nieruchomości.

 PIT-38 — deklaracja służąca do rozliczania dochodów pozyskanych przez sprzedaż papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Na tym druku swoje zeznanie podatkowe składają również osoby uzyskujące dochody z udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną.

 PIT-OP — deklaracja dotycząca emerytów/rencistów, których rozlicza ZUS. Wtedy taka osoba może przekazać swój 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, składając do końca kwietnia do urzędu skarbowego PIT-OP. W tej deklaracji nie wpisuje się żadnych kwot, tylko wybiera organizację, więc wypełnienie tego druku jest bardzo łatwe.

 

Przekaż 1%

 

Który PIT wypełnić? To najważniejsze pytanie przy składaniu zeznania podatkowego. Przed wypełnieniem druku warto upewnić się, że wybrana deklaracja jest odpowiednia względem uzyskiwanych przez podatnika dochodów.

 

<<< Powrót do listy artykułów