O Stowarzyszeniu WIOSNA

Dział Komunikacji i Relacji z Klientem

Dział Komunikacji i Relacji z Klientem odpowiada za budowanie wizerunku WIOSNY przez działania PR i marketingowe, a także budując relacje z klientami indywidualnymi i partnerami biznesowymi.

Sprawiamy, że każdy człowiek, który angażuje się w nasze działania, decyduje się zostać z nami na dłużej. Pozyskujemy nowych partnerów biznesowych i pogłębiamy z nimi relacje. Tworzymy skuteczne kreacje graficzne oraz prowadzimy ogólnopolskie kampanie reklamowe w mediach zewnętrznych i w naszych własnych kanałach. Przygotowujemy content – teksty, filmy, wywiady. Organizujemy eventy w całej Polsce, które skupiają wokół siebie tysiące ludzi jak studniówka Paczki czy paczkowe Gale. Tworzymy, promujemy i przekonujemy innych, o korzyściach płynących z przyłączenia się do naszych projektów.

Jesteśmy grupą osób twórczych, z niezwykłym potencjałem, skutecznych. To do naszego zespołu należy Proton 2015 w kategorii zespół do spraw komunikacji w organizacji pozarządowej. To nasze działania sprawiają, że innym chce zmieniać się świat na lepsze. Więc jeśli chcesz ciągle się rozwijać, tworzyć i poznawać – dołącz do nas!

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Dział Komunikacji i Relacji z Klientem - współpraca

Dział SZLACHETNEJ PACZKI i Programów Społecznych

Nasz dział tworzy kilkadziesiąt osób, które przez cały rok koordynują programami społecznymi, m.in. SZLACHETNĄ PACZKĄ i AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI. Wypracowujemy merytorykę pracy z wolontariuszami, rodzicami, darczyńcami. Odkrywamy mechanizmy, które trzeba uruchomić, by połączyć kolejne osoby – tak, by wzajemnie sobie pomagały. Zarządzamy największą strukturą rozproszoną w Polsce: 13 500 wolontariuszy w ponad 80 lokalizacjach! Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu ludźmi. Rozwijamy kompetencje, pokazujemy możliwości, wspieramy w zdobywaniu doświadczenia. Formujemy prawdziwych liderów społecznych i biznesowych, kreatorów nowego społeczeństwa.

Jak to możliwie? Każda osoba, która tworzy nasz Zespół jest specjalistą w konkretnej dziedzinie. To pozwala nam na samodzielne tworzenie wszystkich systemów niezbędnych do działania SZLACHETNEJ PACZKI, AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i innych programów. Wszystkie narzędzia do pracy z wolontariuszami wykreowaliśmy, bazując na własnych doświadczeniach.

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Podczas Finału SZLACHETNEJ PACZKI współpracujemy z DB Schenker – 35 tirów jest załadowanych i dociera do rejonów w całej Polsce w ciągu 48 godzin. I tym koordynujemy!

Dział SZLACHETNEJ PACZKI i Programów Społecznych - współpraca

Dział HR

Ludzie to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego jako wewnętrzne centrum HR zapewniamy WIOŚNIE odpowiednich pracowników, ich rozwój, bezpieczeństwo prawne oraz analityki kadrowe. Dzięki temu wpływamy na efektywne osiąganie celów organizacji. Wspieramy narzędziami i rozwiązaniami HR każdego szefa w zależności od jego potrzeb, spójnie z potrzebami i kulturą całej organizacji.

Nasz zespół cechują relacje partnerskie i elastyczność. Współpracujemy z znamy specyfikę każdego działu WIOSNY, dlatego nigdy nie narzekamy na nudę. Dodatkowo lubimy czasem rozpocząć dzień od wspólnego śniadania i świętować ważne dla nas wydarzenia – na pewno nie zapomnimy o Twoich urodzinach!

W naszym zespole rozwiniesz swoje umiejętności HR-owe – nieustannie dzielimy się wiedzą, bierzemy udział w wydarzeniach branżowych, a praca to nasza pasja. Jesteśmy gadułami, a jednocześnie lubimy słuchać innych – nikt nie poznaje i nie rozmawia z tyloma ludźmi, co my!

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Dział HR - współpraca

Dział Administracji

Pracujemy w samym centrum biura i odpowiadamy za organizowanie życia całego Stowarzyszenia. Zajmujemy się obsługą interesariuszy – współpracujemy z pracownikami WIOSNY, dostawcami, kontrahentami, partnerami, urzędami, sądami oraz każdą inną osobą, która się do nas zgłasza. Zapewniamy właściwy obieg korespondencji i faktur oraz zaopatrzenia biura.

Jako NIEtypowy dział administracji jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują: wspieramy wszystkie działy Stowarzyszenia WIOSNA, pomagamy organizować Galę SZLACHETNEJ PACZKI dla ponad 1000 osób, koncert w Pałacu Prezydenckim oraz inne ważne wydarzenia.

Jesteśmy pierwszą linią frontu! Zawsze w gotowości, zawsze z głową pełną pomysłów na rozwiązanie każdego problemu. Pracujemy najbliżej kuchni – mamy szybki dostęp do pachnącej kawy! Dobra organizacja czasu pracy? Umiejętności skupienia się na zadaniu mimo wielu bodźców zewnętrznych? Nigdzie nie nauczysz się tego lepiej.

Nasze sukcesy:

Dział IT

Dział IT odpowiada za wdrażanie, utrzymanie i rozwój oprogramowania pozwalającego na prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie WIOSNA. Nasze działania zorientowane są na następujące obszary:

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Centrum Rozliczeniowo-Finansowe

W ramach Centrum Rozliczeniowo-Finansowego zajmujemy się księgowością Stowarzyszenia, controllingiem finansowym oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych. Rozliczamy wszystkie przyznane nam środki finansowe, zapewniamy bezpieczeństwo podatkowo-prawne, dostarczamy jasnej i kompletnej informacji o stanie finansowym WIOSNY.

Mamy niezwykłą energię do tego, aby łączyć poukładany świat tabelek i cyferek z ciągłą zmianą i kreatywną atmosferą, która panuje w WIOŚNIE. Potrafimy, pomimo sztywnych reguł obowiązujących w grantach, skutecznie współpracować z ludźmi i zawsze dostrzegać, że na końcu naszych działań jest człowiek. Lubimy ze sobą pracować i codziennie dbamy o nasze przyjazne i pomocne relacje.

Nie zajmujemy się tylko wkładaniem faktur do segregatorów – nieustannie ulepszamy naszą organizację i optymalizujemy procedury wewnętrzne! Pracując w naszym zespole będziesz miał(a) możliwość uczenia się skomplikowanych zagadnień finansowych i to od najlepszych w branży.

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Narzędzia, z których korzystamy:

Centrum Rozliczeniowo-Finansowe - współpraca

Dział Projektów i Rozwoju

Zajmuje się wnioskowaniem i pozyskiwaniem środków finansowych (ze środków publicznych i prywatnych), kreowaniem innowacyjnych projektów społecznych (zwłaszcza w obszarze rynku pracy), wdrażaniem i zarządzaniem projektami dofinansowanymi, zarządzaniem projektami międzynarodowymi realizowanym w partnerstwie z organizacjami z całej UE, analizą rynków i trendów dotyczących grantów i szeroko pojętej działalności III sektora, rozwojem kontaktów i relacji oraz współpracą z różnymi grupami interesariuszy projektów społecznych, decydentami, partnerami, grantodawcami.

Nasz zespół jest interdyscyplinarny – angażujemy pasjonatów, którzy nie tylko znają metodologię przygotowywania i wdrażania projektów, ale też są specjalistami z zakresu kultury, edukacji, pomocy społecznej czy przedsiębiorczości. Pracując z nami, dołączysz do zespołu, który jest liderem w Małopolsce w zakresie realizacji skutecznych i innowacyjnych projektów aktywizujących zawodowo. Tutaj dowiesz się, jak efektywnie poszukiwać i zdobywać środki zewnętrzne do realizacji innowacyjnych programów społecznych oraz będziesz mieć okazję uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

Nasze sukcesy:

Współpracujemy z:

Dział Projektów i Rozwoju - współpraca

Dział Prawny

Najbardziej nietypowy z wiosennych działów, składa się wyłącznie z prawników-wolontariuszy. Powstały w 2009 roku skupia radców prawnych i adwokatów różnych specjalności. To jedyny taki zespół prawników, który w sposób stały i zorganizowany działa społecznie, zapewniając bezpieczeństwo prawne całego Stowarzyszenia.

Nasze sukcesy