Tak działa Paczka!

Szlachetna Paczka, 14-11-2016

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. To wizja nowego kraju, w którym podziały między bogatymi a biednymi zostają zniesione.Człowiek w centrum

Ważny jest dla nas każdy człowiek. Łączymy potrzebujących z darczyńcami. Chcemy kompleksowo zmieniać ludzi, dając im nie rybę, nie wędkę, lecz mentalność wędkarza. Dlatego w tym roku np. robimy krok w kierunku biznesu: w ramach Paczki Biznesu uczymy biedne rodziny zarabiania pieniędzy i planowania budżetu domowego. Wprowadzamy finansowe szkolenia dla wolontariuszy, którzy następnie swoją wiedzę przekażą potrzebującym.

U nas stajesz się Bohaterem

Bohaterami są dla nas: wolontariusz, rodzina, darczyńca i dobroczyńca – wszyscy, którzy angażują się w projekt. Na każdym poziomie tak projektujemy doświadczenia, by każda z tych osób odkryła w sobie chęć przekraczania siebie – podejmowania wyzwań i ich wygrywania. To mentalność zwycięzcy sprawia, że pojedyncze osoby w SZLACHETNEJ PACZCE stają się liderami zmiany.

W Paczce tworzysz Drużynę

Wokół liderów jednoczymy kolejne osoby – wolontariuszy, darczyńców, firmy, zaangażowanych w projekt. W ten sposób budujemy wspólnotę opartą na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji. To podstawa do oddolnego tworzenia społeczeństwa, w którym szukamy „czegoś więcej” – przekraczamy siebie dla innych, wspieramy się w wzajemnie – realizując np. ideę Mądrego Pomagania.

Uczymy zaradności już od dziecka

Paczka ma źródło w tym, że łączy biednych i bogatych, ale mamy też AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI – siostrzany projekt Paczki, w jego ramach przeprowadzamy dzieci od porażki w szkole, do sukcesu w życiu. Pomagamy uczniom, którzy mają problemy w szkole i często pochodzą z niezamożnych rodzin. Wydobywamy z nich potencjał. To prewencja biedy i nauka zaradności już od dziecka.

 

Zapraszamy do pomagania na wiele sposobów

W tym roku po raz pierwszy można pomagać, licytując dzieło sztuki (SZTUKA TERAZ) oraz kupując ubrania (Moda na Polskę). 

Rozwijamy pomoc specjalistyczną

Paczka to nie tylko pomoc przygotowywana przez darczyńców, ale również projekty specjalistyczne: Paczka Seniorów – skierowana do samotnych osób powyżej 60. roku życia. Aktywizujemy osoby starsze i wyciągamy je z osamotnienia. Paczka Prawników – praca prawnika z rodziną w systemie 1 na 1. Paczka Lekarzy – łączymy rodziny, w których barierą jest choroba, z Lekarzem, który udziela im darmowych konsultacji. Paczka Przygody – grupy wolontariuszy ruszają w Polskę tam, gdzie jeszcze nie było Paczki. Do małych miast i wiosek, by docierać do prawdziwej, ukrytej biedy.

< >