Kalendarz projektu

Szlachetna Paczka, 26-11-2014

W maju i czerwcu otwieramy rekrutację liderów SZLACHETNEJ PACZKI. Tam gdzie znajdzie się Lider, zostanie stworzony rejon Paczki i wolontariusze będą mogli dotrzeć do rodzin w potrzebie! Listopad to jeden z najważniejszych momentów w SZLACHETNEJ PACZCE - otwarcie bazy rodzin! W grudniu odbędzie sie Finał Paczki, a konkretna pomoc dotrze do potrzebujących rodzin w całej Polsce.SZLACHETNA PACZKA co roku łączy tysiące osób - wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz rodziny w potrzebie. Aby tego dokonać, Paczka działa przez cały rok.

Przygotowania zaczynają się już w III kwartale poprzedzającego roku! Na podstawie aktualnie realizowanej pracy planujemy pierwsze cele: liczbę rejonów SZLACHETNEJ PACZKI, miejsca strategiczne, do których chcemy dotrzeć w kolejnej edycji.


I  Budowanie Zespołu SZLACHETNEJ PACZKI – kończąc jedną edycję, oceniamy wzajemnie swoją pracę. Na  tej podstawie zapraszamy do tworzenia kolejnej edycji SZLACHETNEJ PACZKI. Początek roku kalendarzowego to rekrutacja Koordynatorów Wojewódzkich.

II Luty, marzec, kwiecień - wiosna to czas na budowanie Rad Wojewódzkich – rekrutacja Koordynatorów Regionalnych, Koordynatorów ds. Promocji, Koordynatorów ds. Szkoleń czy Koordynatorów ds. Logistyki i Trenerów Wewnętrznych.

III  Rekrutacja Liderów rejonów Paczki – maj, czerwiec
Budujemy drużynę Liderów Paczki w setkach lokalizacji w całej Polsce. Są to osoby, które budują zespół wolontariuszy i koordynują jego pracę, organizują zaplecze logistyczne projektu w swojej okolicy oraz dbają o jak najlepszą pomoc dla rodzin w potrzebie.  Tylko tam, gdzie uda się znaleźć Lidera, może być zorganizowana Paczka.

IV   Rekrutacja SuperW - sierpień, wrzesień, październik
Budujemy drużynę SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. To oni – pod wodzą liderów rejonów – docierają do prawdziwej biedy. Odwiedzają rodziny, decydują o ich włączeniu do projektu, pomagają Darczyńcom przygotować paczki. To właśnie SuperW dostarczają pomoc do tysięcy domów w dniu Finału.

V   Szkolenia SuperW – październik/listopad
Wolontariusze przechodzą specjalne szkolenia, które pomagają im przygotować się do wejścia w trudny świat biedy i dobrego wypełnienia swojej roli. Poznają wartości Stowarzyszenia WIOSNA oraz standardy włączania rodzin do Paczki.

VI  Spotkania SuperW z rodzinami - październik/listopad
Wolontariusze spotykają się z rodzinami. Poznają dokładnie ich sytuację i potrzeby. Na tej podstawie podejmują decyzję, czy dana rodzina zostanie włączona do Paczki. Przed startem poszukiwań Darczyńców, ich opisy trafiają na stronę SZLACHETNEJ  PACZKI.

VI  Poszukiwania Darczyńców - listopad/grudzień
Na stronie www.szlachetnapaczka.pl Darczyńcy wybierają rodziny, dla których chcą przygotować dedykowaną pomoc.

VIII  FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI - grudzień
W grudniu Darczyńcy dostarczają paczki do wybranych przez siebie magazynów. Następnie, dzięki wolontariuszom, trafiają do rodzin. To najważniejszy moment w całym projekcie – setki tysięcy Polaków jednoczą się.

IX  Podsumowanie wyników XIV edycji - grudzień

X  Gala Ogólnopolska Paczki - styczeń
Wolontariusze z całej Polski, a także przyjaciele i partnerzy Paczki wspólnie cieszą się z sukcesów. Podsumowujemy całą edycję Paczki i świętujemy jej zakończenie.
< >