Połączyła ich Paczka!

Szlachetna Paczka, 18-10-2014

12 000 wolontariuszy. 30 000 odwiedzonych rodzin. 620 rejonów w Polsce. 15 lat mądrej pomocy. SZLACHETNA PACZKA walczy z biedą na wiele sposobów. To ogólnopolski projekt pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.  Tylko w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków, przekazując pomoc o wartości ponad 41 mln złotych.< >