Brand

Otwieramy magazyny zastępcze!

Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Łódź ‒ to miasta, w których już teraz zdecydowaliśmy się na otwarcie magazynów zastępczych. To od lat miejsca, które wspomagają pozostałą część kraju.

Każda rodzina włączona do Szlachetnej Paczki otrzymuje pomoc przygotowaną przez Darczyńcę. To Darczyńca decyduje, komu pomaga, wybierając rodzinę z anonimowej bazy. Darczyńca najczęściej wybiera rodzinę ze swojej okolicy, żeby móc bez problemu dostarczyć prezenty do magazynu Szlachetnej Paczki.

Zdarza się jednak tak, że w danym województwie nie wszystkie rodziny zostają wybrane przez Darczyńców z okolicy. Wtedy tworzymy tzw. magazyny zastępcze, które umożliwiają przekazanie pomocy od Darczyńców do rodzin nawet bardzo oddalonych od siebie.

Takie magazyny są specjalnie oznaczone podczas procedury wyboru rodziny. Gdy wybierzemy dane województwo, wtedy może pojawić się tam do wyboru magazyn oznaczony „(dane miasto) - wsparcie dla innych województw”. Wybierając rodzinę z takiego magazynu, mamy pewność, że choć jest ona z drugiego końca Polski, to my możemy dostarczyć paczki do magazynu zastępczego w mieście, które wybraliśmy.

Właśnie otworzyliśmy magazyny zastępcze w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Rzeszowie, Opolu, Zielonej Górze i Łodzi. To miejsca, gdzie liczba osób, które chcą przekazać pomoc, przewyższa liczbę osób potrzebujących. Można tam przekazywać paczki, nawet jeśli w danym województwie nie wybrało się rodziny. Paczki zostaną przewiezione do rodzin w potrzebie nawet na drugim końcu Polski!

 

Doprecyzujmy: tylko w magazynach oznaczonych „(dane miasto) - wsparcie dla innych województw” jest taka możliwość. Wybierając dowolną rodzinę, z drugiego końca Polski, bez tego oznaczenia, paczki trzeba będzie zawieźć do tego magazynu samemu, nawet jeśli Darczyńca jest z Krakowa, a rodzina z Gdańska.

Analizując dane z lat 2013‒2015, możemy wskazać, w których województwach występuje dysproporcja pomiędzy liczbą Darczyńców a potrzebujących (dane za: Raport o biedzie, Kraków 2016):

- Województwa wspomagające rokrocznie tworzyły magazyny zastępcze, wspierając tym samym województwa określone jako wspomagane. To znaczy, że w województwach wspomaganych liczba rodzin potrzebujących była większa niż liczba Darczyńców zaangażowanych w Szlachetną Paczkę. Województwa wspomagające to: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie.

- Województwa samodzielne to takie, w których wszystkie rodziny otrzymywały pomoc od osób pochodzących z danego województwa, a jednocześnie nie stworzyły dodatkowych magazynów zastępczych. Województwa samodzielne to: opolskie, podkarpackie.

- W województwach lubuskim oraz pomorskim obserwujemy wzrost potencjału społecznego – liczba zaangażowanych Darczyńców rośnie szybciej niż liczba potrzebujących rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki.