Brand

Wystartowała Kampania Liderów

Wszyscy znamy wolontariuszy w czerwonych koszulkach SuperW, którzy podczas Weekendu Cudów rozwożą paczki do rodzin. Ale jest jedna funkcja w Paczce, która napędza całą tę machinę. Czym tak naprawdę zajmuje się Lider?

Chcesz być menedżerem? Zostań Liderem!

W 2016 roku w Polsce działało 720 rejonów SZLACHETNEJ PACZKI i 230 kolegiów AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Zarządzało nimi łącznie 920 Liderów.

Kiedy po zakończeniu wolontariatu zapytaliśmy ich o opinię, niemal połowa z nich (45%) uznała, że funkcja Lidera najbardziej wpłynęła na ich rozwój osobisty i pomnażanie własnego potencjału. Tyle samo respondentów wskazało, że zdobyte w Paczce umiejętności wykorzystuje w pracy, a są to głównie kompetencje związane ze współpracą z ludźmi oraz zarządzaniem.

Na czym więc tak naprawdę polega praca Lidera? Czego można nauczyć się w tej roli? Sprawdźcie!

Zadania Lidera:

  1. Stworzenie zespołu – Lider odpowiada za zrekrutowanie wolontariuszy do rejonu, którym zarządza. Musi zebrać ludzi, którzy będą ze sobą ściśle współpracować w poszukiwaniu najbardziej potrzebujących rodzin. 
  1. Pozyskiwanie historii rodzin – Lider jest przedstawicielem Paczki w rejonie, ich reprezentantem. W imieniu Paczki kontaktuje się z lokalnymi władzami, dyrektorami szkół i ośrodków społecznych. Nie prosi o pomoc w odnalezieniu potrzebujących rodzin, ale oferuje współpracę. Lider jest impulsem do zmiany lokalnych stosunków społecznych, ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość. 
  1. Zarządzanie wolontariuszami – To wolontariusze odwiedzają rodziny i sporządzają ich historie, które przed Finałem trafiają do internetowej bazy. Zadaniem Lidera jest efektywne rozplanowanie wszystkich wizyt i monitorowanie pracy wolontariuszy. Lider jest dla wolontariuszy szefem – deleguje im zadania, ale odpowiada także na ich pytania i pomaga rozwiązywać problemy. 
  1. Przygotowanie Finału w rejonie – Lider odpowiada za to, by wszystkie rodziny z jego rejonu znalazły swoich darczyńców. Aby tak się stało, poprawnie wypełnione karty rodzin muszą trafić na czas do centrali Paczki, by mogły zostać udostępnione na stronie. Kolejnym zadaniem dla Lidera jest znalezienie miejsca na terenie rejonu, w którym w dniu Finału zostanie zorganizowany magazyn. To tam darczyńcy będą przywozić przygotowane przez siebie paczki. 
  1. Przeprowadzenie Finału – To zadanie bardzo logistyczne: Lider musi stworzyć harmonogram przyjmowania i rozwożenia paczek do rodzin, co wymaga zorganizowania odpowiedniej liczby samochodów oraz ludzi do pomocy. Trzeba także przygotować magazyn na przyjazd darczyńców. To miejsce, w którym mają okazję spotkać się i porozmawiać z wolontariuszami, warto więc zadbać, by atmosfera w nim panująca przypominała kawiarnię, a nie hangar w dzielnicy przemysłowej. 
  1. Audyt – Po zakończeniu finału Lider podsumowuje pracę wszystkich wolontariuszy i całego rejonu. Przekazuje wolontariuszom feedback na temat ich pracy oraz wręcza im certyfikaty. Sam rozlicza wyniki swojego rejonu, przesyłając informację dotyczącą przekazanej pomocy do centrali Paczki. Każdy Lider także podlega superwizji – wolontariat kończy rozmowa i feedback od przełożonego.

Liderzy to project managerowie Paczki i Akademii w miejscu swojego zamieszkania. W trakcie wolontariatu zdobywają cenne na rynku pracy kompetencje z zakresu zarządzania projektami, zarządzania ludźmi i pracy zespołowej. Bycie Liderem pozwala na zbudowanie sieci kontaktów biznesowych, a także zawarcia przyjaźni na lata. Liderzy sprawiają, że zmienia się świat dookoła nich: rodziny potrzebujące wychodzą z biedy, a dzieci z trudnościami w szkole odzyskują swoją pewność siebie. Zostanie Liderem to wyzwanie i skok na głęboką wodę. Odważysz się?

Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Wejdź na www.superw.pl i wypełnij krótki formularz. Rekrutacja potrwa do 30 czerwca. Liczba miejsc ograniczona – nie zwlekaj!