Brand
Akademia Przyszłości

Dzięki Tobie

mam odwagę! zmieniaj historie dzieci z porażkami w szkole

Lider Akademii - kim jest?

Lider Akademii to bohater, który stwarza szansę na zmianę historii życia dzieciom
zmagającym się z trudnościami w szkole.

Otwiera przed nimi świat: pomaga budować poczucie własnej wartości i wiarę w siebie.
Jest sercem Akademii w jednym ze 240 kolegiów w całej Polsce.

Wyobraź sobie, że masz 10 lat. Nie idzie ci w szkole, porażka goni porażkę, czujesz się gorszy i wciąż słyszysz,
że nic z ciebie nie będzie.
Marzysz o tym, by znalazł się ktoś, kto nie będzie cię oceniał, ale tracisz wiarę, że to się kiedyś stanie.
I właśnie wtedy w twoim małym-wielkim życiu pojawia się wolontariusz z Akademii Przyszłości.
To zmienia wszystko.

By Akademia mogła działać w twojej okolicy, potrzebuje lidera.
Bez niego, bez niej – bez Ciebie! – ta historia może nie mieć dobrego zakończenia. Dzięki tobie – tak!

Nie czekaj, działaj i spraw, by mali-wielcy ludzie dostali szansę, na którą czekają.

O czym marzą mali studenci Akademii

Marzenia Dzieci z Akademii

DLACZEGO WARTO BYĆ
WOLONTARIUSZEM-LIDEREM AKADEMII?

MASZ WPŁYW

Wprowadzasz ważną zmianę w życie tych dzieci, które potrzebują tego najbardziej. Dzięki Tobie będą miały szansę na wygranie swojej przyszłości i odniesienie w niej wielu życiowych sukcesów. Twoje działania kształtują małych podopiecznych Akademii!

ROZWIJASZ SIĘ

Zwiększasz swoje kompetencje i poprawiasz umiejętności, dzięki którym wzrasta Twój potencjał zawodowy. Doskonalisz m.in. zarządzanie zespołem oraz kompleksowe podejście do realizacji projektów. Jako wolontariusz bierzesz udział w przydatnych szkoleniach i wdrożeniach.

PRACUJESZ Z LUDŹMI

Nawiązujesz wartościowe znajomości z ludźmi. Poznajesz najbardziej zaangażowane osoby z Twojej miejscowości lub społeczności lokalnej. Nowe relacje, które budujesz - osobiste, biznesowe czy zawodowe - mogą zaprocentować w przyszłości.

Co robi
Lider Akademii?

Buduje zespół wolontariuszy Akademii

Poznajesz osoby zgłaszające się do roli wolontariusza i tworzysz zespół, z którym będziesz ściśle współpracować, by jak najskuteczniej pomagać dzieciom, przeprowadzając je od porażek w szkole do sukcesów w życiu.

Umożliwia dzieciom udział w Akademii

W swoim kolegium przez kontakt z konkretną szkołą i jej dyrektorem poznajesz historie dzieci, by znaleźć idealnego wolontariusza dla każdego z nich.

Zarządza zespołem

Wolontariusze-tutorzy spotykają się z dziećmi raz w tygodniu i są ich indywidualnymi przewodnikami na drodze zmiany historii ich życia. Jako lider planujesz ich działania, powierzasz im zadania i monitorujesz postępy ich pracy.

Organizuje wydarzenia specjalne dla kolegium

Dbasz o to, by wszystkie dzieci z twojego kolegium dostały szanse uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach, takich jak np. Dzień Dziecka w „Fotelu prezesa” czy Gala Sukcesów.

Podsumowuje wspólną pracę

Po zakończeniu danej edycji Akademii tworzysz raport z pracy swoich wolontariuszy i całego kolegium. Podsumowujesz wyniki i przesyłasz ich opracowanie do centrali Akademii. Otrzymujesz też informację zwrotną od koordynatora.

Rekrutacja

Jeden rejon = jeden Lider!
Nie czekaj – działaj! Bądź pierwszy – zarezerwuj rejon w swojej okolicy!

Jak zostać
Liderem Akademii

  • Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl
  • Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem - koordynatorem
  • Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia
  • Przyjdź na spotkanie wdrożeniowe
  • Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać

Najczęściej zadawane pytania

Lider to osoba, która zarządza zespołem wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które maja na celu realizację projektu Akademii. Jest szefem tzw. kolegium – zespołu realizującego Akademię w konkretnej szkole podstawowej.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Lider najpierw buduje zespół wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich prace, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Centralę Akademii.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Akademia trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca wolontariuszy z dziećmi przyniosła odpowiednie efekty!

Lider nie jest sam – nie musi wykonywać wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu może delegować zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutacja dzieci, organizacja Inauguracji (wydarzenie rozpoczynające spotkania w Akademii), spotkania w kolegium, spotkania inspirujące, ewaluacja pracy.

PRZEDSTAWICIEL AKADEMII
Lider – jako szef kolegium – jest również przedstawicielem Akademii w danej lokalizacji. Buduje współpracę z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Akademii i jej świadomość. Po prostu – rozwija społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata i życia dzieci z trudnościami w szkole.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!

Kontakt
lider@wiosna.org.pl