Brand
Szlachetna Paczka

Bądź lokalnym Herosem

MASZ MOC zmieniać historie rodzin w potrzebie

Lider Paczki - kim jest?

Lider Paczki to lokalny bohater. Jest sercem Paczki w każdym z 670 rejonów, na które podzielona jest Polska. Ma odwagę i energię – zarządzając zespołem Wolontariuszy w swojej okolicy, wpływa na otoczenie i zmienia historie życia ludzi w potrzebie. Jego drużyna dociera do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określa, jaki rodzaj mądrej pomocy da im szansę na realną poprawę! Życie ubogich rodzin, niepełnosprawnych czy samotnych seniorów może zmienić się dzięki Tobie. Lider nie czeka z założonymi rękami, tylko działa. Tu i teraz. Razem z Paczką i Ty zmień świat wokół siebie.

Bez Lidera nie ma Paczki Bez Lidera nie ma Paczki

Dlaczego warto

WPŁYW

Zmieniasz świat wokół siebie, dajesz impuls do zmiany potrzebującym, pomagasz tym, którzy często mówią o sobie, że świat o nich zapomniał. To co robisz ma wielki sens!

ROZWÓJ

Zwiększasz swój potencjał, zdobywasz unikalne kompetencje cenione przez pracodawców: zarządzanie projektami i zespołem, planowanie, komunikacja, motywacja.

LUDZIE

Nawiązujesz wartościowe znajomości z najważniejszymi osobami w Twojej okolicy, co może owocować owocnymi relacjami osobistymi, zawodowymi czy biznesowymi

Co robi Lider
Tworzy zespół Wolontariuszy Paczki

weryfikuje osoby, zgłaszające się do roli Wolontariusza, i buduje zespół, z którym będzie ściśle współpracował w poszukiwaniu najbardziej potrzebujących rodzin

Pozyskuje historie rodzin

reprezentując Paczkę w swoim rejonie, koordynuje kontakt z lokalnymi władzami, służbami mundurowymi, dyrektorami szkół czy ośrodków społecznych, aby zebrać informacje o rodzinach w potrzebie

Zarządza zespołem

to wolontariusze odwiedzają rodziny i zbierają ich historie, które przed Finałem trafiają do internetowej bazy. Lider koordynuje plan wizyt, deleguje zadania i monitoruje pracę

Koordynuje życie rejonu

Spotyka się z wolontariuszami, ważnymi osobami w okolicy, bierze udział w lokalnych wydarzeniach, nawiązuje współpracę z partnerami Paczki w okolicy

Organizuje Finał Paczki w rejonie

odpowiada za to, by wszystkie rodziny z jego rejonu znalazły swoich darczyńców; pozyskuje miejsce na magazyn paczek podczas Finału oraz tworzy harmonogram przyjmowania i rozwożenia paczek do rodzin

Podsumowuje działania

po zakończeniu Finału tworzy raport z pracy swoich wolontariuszy i całego rejonu; wyniki i informację o przekazanej pomocy przekazuje do centrali Paczki; otrzymuje też feedback od koordynatora

Rekrutacja

Jeden rejon = jeden Lider! Bądź pierwszy – zarezerwuj swój rejon!

KOMU
POMAGA
Lider
SZLACHETNEJ
PACZKI

ŻYJĄCYM W SKRAJNEJ BIEDZIE

DZIECIOM Z UBOGICH RODZIN

NIEPEŁNOSPRAWNYM

DOŚWIADCZONYM PRZEZ LOS

WALCZĄCYM O SAMODZIELNOŚĆ

PRZEWLEKLE CHORYM

SAMOTNYM
RODZICOM
W TRUDNEJ SYTUACJI

Jak zostać Liderem Paczki
  • Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl
  • Przyjdź na spotkanie grupowe, gdzie dowiesz się wszystkiego o byciu Liderem
  • Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem
  • Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia
  • Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać

Najczęściej zadawane pytania

Lider to osoba, która w swoim rejonie (lokalnym środowisku) zarządza zespołem wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które mają na celu realizację Paczki.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Lider najpierw buduje zespół wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich pracę, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Paczka trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca wolontariuszy z rodzinami przyniosła odpowiednie efekty!

Lider nie jest sam – nie musi wykonywać wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu może delegować zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań jakie są do zrealizowania w Paczce można wymienić m.in. pozyskanie Historii Rodzin, przeprowadzenie działań pozyskujących darczyńców (tzw. Kampania SZLACHETNEJ PACZKI), przygotowanie Finału, ewaluację pracy w rejonie.

PRZEDSTAWICIEL PACZKI
Lider – jako szef rejonu – jest również przedstawicielem Paczki w danej lokalizacji. Buduje współprace z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Paczki i jej świadomość. Po prostu – buduje społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata! :)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!

Kontakt
lider@wiosna.org.pl