Jak zgłosić rodzinę?

Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj ją.

Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz o Paczce. Daj zgodę wstępną do podpisu.

Zrób skan lub zdjęcie podpisanej zgody wstępnej.

Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny i załącz skan lub zdjęcie podpisanej zgody.

Podpisaną zgodę wstępną w wersji papierowej prześlij pocztą na adres Stowarzyszenie WIOSNA.

Pamiętaj, że jeśli rodzina nie podpisze dokumentu zgody wstępnej, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować.
ZGŁASZAM RODZINĘ