Zgoda na wolontariat w Szlachetnej Paczce

W Szlachetnej Paczce młodzież w wieku 16 – 18 lat może zaangażować się w wolontariat. Potrzebna jest jednak zgoda rodzica na wolontariat. W takiej sytuacji Szlachetna Paczka na etapie zgłaszania poprosi kandydata lub kandydatkę o pisemną zgodę na udział w programie, którą powinien wypełnić rodzic lub opiekun. To, jak wygląda w Szlachetnej Paczce zgoda rodziców na wolontariat dziecka – wzór znajduje się poniżej.   

Co robi Wolontariusz w Szlachetnej Paczce

Wolontariusze Szlachetnej Paczki, którzy spotykają się z Rodziną, muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat również spotykają się z Rodzinami. Nie są jednak opiekunami Rodziny, ale jak najbardziej w tych spotkaniach uczestniczą. Potrzebna jest wtedy zgoda na wolontariat osoby niepełnoletniej – specjalny wzór zgody wypełnia rodzic/opiekun prawny.  

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomagaj Rodzinom w potrzebie.

Zgoda rodzica na wolontariat – wzór

Niepełnoletni Kandydat lub Kandydatka na Wolontariusza, Wolontariuszkę Szlachetnej Paczki wzór zgody znajdzie w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Wydrukowany dokument uzupełnia rodzic albo opiekun prawny.  

Po wypełnieniu przez Kandydata wspomnianego wyżej zgłoszenia rekrutacyjnego oraz wysłaniu przez niego zdjęcia/ skanu zgody na adres: [email protected] – osoba przechodzi rekrutację do roli Wolontariusza_ki Szlachetnej Paczki. 

Zgoda na wolontariat – zadania Wolontariusza

Młody człowiek jako Wolontariusz będzie uczestniczył w spotkaniach z Rodzinami w obecności pełnoletniego Wolontariusza lub Wolontariuszki. 

Zadania niepełnoletniego Wolontariusza:

Dlaczego warto? – zgoda na wolontariat dziecka

Zgoda na wolontariat dziecka przyniesie wiele korzyści. Wolontariat daje młodym ludziom nieocenioną możliwość rozwijania empatii, odpowiedzialności i umiejętności pracy zespołowej. Współpraca przy organizacji pomocy dla potrzebujących Rodzin nauczy młodych ludzi doceniania tego, co mają oraz angażowania się w działania na rzecz lokalnej społeczności.  

Wolontariat pozwali im również zdobyć praktyczne doświadczenia, które mogą być cenne w przyszłym życiu zawodowym i osobistym. Dodatkowo, kontakt z różnorodnymi sytuacjami życiowymi i ludźmi w trudnych położeniach kształtuje ich dojrzałość emocjonalną i otwartość na innych. 

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomagaj Rodzinom w potrzebie.