Zadbaj o ESG dzięki współpracy ze Szlachetną Paczką i Akademią Przyszłości – programami Stowarzyszenia WIOSNA

Aspekty związane ze strategią ESG stają się powoli nową rzeczywistością, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, a nowe regulacje motywują do realizowania ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie finansowe, które wspiera realizację celów społecznych Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości, a może wolontariat pracowniczy – zwiększ pozytywne, społeczne oddziaływanie Twojej firmy we współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

Trendy w zakresie ESG zyskują na popularności

Odmieniany obecnie przez przypadki skrót „ESG” pochodzi od angielskich słów: Environmental, Social and Corporate Governance i oznacza dosłownie: środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Termin ESG pojawił się po raz pierwszy w 2005 r., ale szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Włączenie wartości ESG do strategii czy procesów biznesowych w kierunku, który wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju, staje się dla wielu firm ważnym aspektem działalności i reorganizacji. ESG to już nie tylko trend, ale ambitne zobowiązanie dla przedsiębiorstw w ramach społecznej odpowiedzialności. Strategia firmy w zakresie ESG obejmuje zatem te aspekty i wartości związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, które firmy uwzględniają i realizują w ramach swojej działalności biznesowej, niezależnie od jej rozmiaru czy branży.

 

W obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i wyzwań globalnych w zakresie zmian klimatycznych, nowych problemów społecznych czy trendów w zakresie rynku pracy, na przestrzeni ostatnich kilku lat ewaluowały również wytyczne i prawo w zakresie informowania o oddziaływaniu firmy na otoczenie. Raportowanie firmy w zakresie ESG ma na celu przede wszystkie zapewnienie przejrzystości informacji na temat tego, jak firmy wpływają na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Formalnie wymóg raportowania w zakresie ESG został wprowadzony w listopadzie 2022 r. dyrektywą CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zacznie obowiązywać od 2024 r. i obejmie w pierwszej kolejności duże firmy, zatrudniające powyżej 500 osób. W następnych latach raportować będą musiały kolejne grupy firm*.

 

Jednak poza obowiązkami formalnymi, wartości i cele, które przedsiębiorstwa realizują ramach strategii ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów, konsumentów i otoczenia, w którym działają firmy. Aspekty związane ze strategią ESG stają się powoli nową rzeczywistością, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. W związku z tym coraz więcej firm i organizacji mierząc się z nowymi regulacjami, decyduje się na realizację ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Strategia ESG ze Stowarzyszeniem WIOSNA

Firmy definiując swoje cele w zakresie strategii ESG, potrzebują obecnie – obok wsparcia doradczego – partnerów, aby trafnie odpowiedzieć na wyznaczone cele. Współpracując ze Stowarzyszeniem WIOSNA, firmy mogą realizować w praktyce różne aspekty swojej strategii społecznego oddziaływania. To współpraca dająca obopólne korzyści. Zaangażowanie finansowe firm w Szlachetną Paczkę czy Akademię Przyszłości pozwala nam realizować i rozwijać misję społeczną, firmy natomiast zyskują argumenty i przykłady działań do raportowania swojej działalności (w obszarze „społecznej odpowiedzialności”). Współpraca z nami to również doskonały przykład wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jeśli firmie bliskie są cele ONZ takie jak: koniec z ubóstwem (cel 1) czy lepsza jakość edukacji (cel 4), może współpracując z nami przyczynić się do ich realizacji.

Zapraszamy do kontaktu na [email protected].

Zaangażowanie w Szlachetną Paczkę to też realna odpowiedź biznesu na społeczne problemy, do rozwiązania których firma może przyczynić się poprzez wsparcie naszej działalności darowizną czy nawiązanie współpracy.

Wolontariat pracowniczy jako odpowiedź na społeczną odpowiedzialność firmy

Możliwość zaangażowania pracowników w kilkutygodniowy program aktywności społecznej  i charytatywnej, jaką jest wolontariat pracowniczy, to tylko jedna z opcji współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

Zaangażowanie firmy w Szlachetną Paczkę to przede wszystkim możliwość oddziaływania na otoczenie społeczne w którym działa biznes. Podejmując współpracę, pracownicy naszych partnerów przygotowują „mądrą pomoc” dla konkretnych rodzin z lokalnych społeczności, w których działa firma. Dzięki temu firma zwiększa swoje pozytywne społeczne oddziaływanie na otoczenie, w którym funkcjonuje. Ten rodzaj współpracy i zaangażowania to konkretna liczba osób w potrzebie, których życie zmienia się dzięki pomocy przygotowanej przez firmy w ramach wolontariatu pracowniczego.

  

Decydując się na realizację wolontariatu pracowniczego, firma zyskuje ze strony zespołu Stowarzyszenia WIOSNA kompleksowe wsparcie i doradztwo we wdrożeniu programu i efektywnym zaangażowaniu pracowników.

  

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką to również rozwój zasobów zaangażowanych osób. Pracownicy, którzy angażują się w Szlachetną Paczkę w swojej firmie, zyskują lub rozwijają swoje umiejętności w zakresie: zarządzania zespołami, delegowania zadań, empatii w komunikacji, czy wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wolontariat w Szlachetnej Paczce to też konkretne godziny pracy zaangażowania pracowników, którymi warto się pochwalić.

 

Przykłady naszych współprac w ramach wolontariatu pracowniczego z: Bankiem BNP Paribas, Allegro, Kompanią Piwowarską, Fundacją Deloitte czy Kuehne+Nagel pokazują, jak fantastycznie można połączyć cele strategii ESG ze zmianą świata na dobre.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: [email protected].

Dowiedz się więcej o CSR oraz o Wolontariacie pracowniczym realizowanym ze Szlachetną Paczką.