SKUTECZNY TEAM BUILDING POPRZEZ WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Z badań brytyjskiej organizacji Business in the Community wynika, że umożliwienie przez firmę pracownikom zaangażowania się w wolontariat skutkuje wzrostem poczucia dumy z firmy, zwiększa motywację do pracy oraz o wiele skuteczniej buduje zespół, niż w przypadku np. wyjazdów integracyjnych. Okazało się też, że pracownicy zaangażowani w programy społeczne są bardziej efektywni od tych niezaangażowanych. O 70% wzrasta ich przywiązanie do firmy, która angażuje się w działania społeczne.

Wolontariat pracowniczy Szlachetna Paczka

Takie poczucie dumy mają pracownicy firm, które, realizując swoją strategię społecznej odpowiedzialności, postanowiły umożliwić im udział w opracowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA programie wolontariatu pracowniczego. Eksperci Stowarzyszenia, w ramach dedykowanego danej firmie programu wolontariatu, doradzają i szkolą pracowników firmy, przygotowując ich tym samym do wzięcia udziału w SZLACHETNEJ PACZCE. Dzięki temu, pracownicy mogą się ze sobą bardziej zintegrować, stworzyć zespoły, w których wspólnie będą wybierać rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich mądrą pomoc.

W trakcie trwania programu pracownicy wszystkich szczebli stają się jedną drużyną, która niesie pomoc potrzebującym. I to jest wartość dodana wolontariatu pracowniczego. Działanie ramię w ramię, niezależnie od sprawowanego w firmie stanowiska, integruje. Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które będą przydatne w ich codziennej pracy. Bycie wolontariuszem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań, w towarzystwie współpracowników i bliskich sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do SZLACHETNEJ PACZKI?

POMYSŁ NA SILNY ZESPÓŁ W SILNEJ FIRMIE

O sile organizacji stanowią ludzie, którzy w niej pracują. To oni są jednym z kluczy do przewagi konkurencyjnej. Nasz program wolontariatu pracowniczego jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzą się firmy w zakresie:

  • angażowania pracowników
  • wyłaniania talentów menadżerskich
  • podnoszenia jakości komunikacji wewnętrznej
  • autentycznego wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding)

Program realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy współpracy.

KORZYŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO SZLACHETNEJ PACZKI

W ramach programu rozwijane są u pracowników umiejętności zarządzania projektami, gdyż liderzy zespołów odpowiedzialni za przygotowanie pomocy dla wybranej rodziny otrzymują konkretne zadania, które wspólnie z zespołem realizują.

Zgłoszenie liderów to okazja do wyłonienia talentów na szczeble managerskie. W trakcie kilku tygodni trwania programu liderzy dają się poznać od swojej dobrej strony w zakresie przywództwa, komunikacji, zarządzania sobą w czasie itp. W praktyce jest to wyjątkowy projekt typu Assessment Center, dostarczany w pakiecie wraz z całym programem.

Współpraca w programie daje pracownikom poczucie jedności i dumy, nierzadko łącząc ludzi z różnych zespołów na co dzień nie współpracujących ze sobą. Taka współpraca dostarcza niezapomnianych przeżyć, dających ładunek pozytywnej energii na kolejne miesiące roku.

Dzięki mądrze zaplanowanej komunikacji program wpływa na pozytywną opinię firmy w jej lokalnym otoczeniu, kreując wizerunek przyjaznego miejsca pracy w gronie rodzin i znajomych pracowników oraz współpracowników, klientów i dostawców firmy.

Zapytaj o program wolontariatu pracowniczego dla Twojej firmy: [email protected]

Szukasz innych form zaangażowania? Dołącz jako firma do SZLACHETNEJ PACZKI!

POZNAJ INNE MODELE WSPÓŁPRACY

Zobacz, jak zrobili to inni:

Program wolontariatu pracowniczego w Kompanii Piwowarskiej