Budowanie zespołu wokół pomagania

Jak zaangażować pracowników wokół wspólnego celu? Przygotowanie Szlachetnej Paczki w ramach wolontariatu pracowniczego daje możliwość poznania się i współpracy, niezależnie od wewnętrznych struktur i hierarchii w organizacji. Wolontariat przekłada się na motywację pracowników oraz zaufanie do pracodawcy. Rozwija umiejętności współpracy, empatii, komunikacji oraz zarządzania projektem (Źródło: III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, 2019). A co najważniejsze, grupowe zaangażowanie w pomoc daje radość, poczucie wspólnotowości i realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość (Źródło: Raport z ewaluacji projektu Wolontariat Pracowniczy; Stowarzyszenie WIOSNA, 2019).

Wolontariat pracowniczy BNP Paribas

Wolontariat pracowniczy w Banku BNP Paribas

Wolontariat pracowniczy w praktyce

Wolontariat Pracowniczy w Szlachetnej Paczce umożliwia zaangażowanie pracowników (także z różnych lokalizacji firmy) w pomaganie potrzebującym. Pracownicy, przy wsparciu pracodawcy, pomagają konkretnym Rodzinom poprzez przygotowanie dla nich Paczek. Każda Paczka zawiera artykuły dopasowane do potrzeb danej rodziny – zindywidualizowana pomoc to podstawa działania Szlachetnej Paczki. Pracownicy firmy integrują się wokół szlachetnego celu i zostają Darczyńcami.

Eksperci Stowarzyszenia WIOSNA (organizatora Szlachetnej Paczki), w ramach dostosowanego do potrzeb danej firmy programu wolontariatu, doradzają i szkolą pracowników firmy. Dzięki temu, pracownicy mogą się ze sobą bardziej zintegrować, stworzyć zespoły, w których wspólnie będą wybierać Rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich mądre wsparcie.

Wolontariat pracowniczy w Allegro

Wolontariat pracowniczy w Allegro

Etapy Wolontariatu Pracowniczego w Szlachetnej Paczce

Program Wolontariatu Pracowniczego w Szlachetnej Paczce dzieli się na kilka etapów realizacji – każdy z nich został przemyślany tak, by wspierać pracodawcę w budowaniu zaangażowania pracowników chcących pomagać ze Szlachetną Paczką.

etapy wolontariatu pracowniczego

Program Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy o współpracy. Jednym z jej elementów jest przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Szlachetnej Paczki. Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom możemy działać i realizować kolejne edycje programu – oraz pomagać najbardziej potrzebującym. W zależności od potrzeb firmy, staramy się stworzyć elastyczną ofertę, która jest odpowiedzią na oczekiwania danego pracodawcy.

Pomysł na silny zespół w firmie

O sile organizacji stanowią ludzie, którzy w niej pracują. Nasz program wolontariatu pracowniczego jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzą się firmy w zakresie:

  • angażowania pracowników
  • wyłaniania talentów menadżerskich
  • podnoszenia jakości komunikacji wewnętrznej
  • autentycznego wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding)

Program wolontariatu realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy współpracy. W zależności od budżetu CSR, jakim dysponuje firma, proponujemy jeden z trzech pakietów wolontariatu pracowniczego. Różnią się one zarówno wielkością oferowanego wsparcia finansowego, jak i benefitami dostarczanymi ze strony Stowarzyszenia.

Korzyści z realizacji Wolontariatu Pracowniczego ze Szlachetną Paczką

W trakcie trwania programu pracownicy wszystkich szczebli stają się jedną drużyną, która niesie pomoc potrzebującym. To właśnie jest wartość dodana wolontariatu pracowniczego. Działanie ramię w ramię, niezależnie od sprawowanego w firmie stanowiska – integruje.

Wolontariusze mówią o większym poczuciu sprawczości, wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Przy wielu akcjach występują w charakterze lidera – inicjatora wolontariatu – przewodzącego grupą wolontariuszy, co pozwala im rozwinąć, a często zupełnie odkryć zdolności przywódcze, które wykorzystują w pracy. Zwracają też uwagę na lepszą atmosferę w pracy – dzięki wolontariatowi zespołowemu mogą jeszcze lepiej się poznać i zintegrować.

– podkreśla Joanna Gajda-Wróblewska, Dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego, Prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Wspólne działanie w imię pomocy osobom w potrzebie, to najlepszy prezent jaki możemy zrobić na święta również sobie. To, co zauważyliśmy w ostatnich latach, to także rozwój kompetencji wśród osób, które decydują się zarządzać PACZKĄ dla wybranej rodziny. Poprowadzenie takiego projektu uczy skutecznej komunikacji, planowania, zarządzania budżetem, integrowania zespołu wokół wspólnego celu. To bardzo istotne umiejętności, które są wspaniałym „efektem ubocznym” angażowania się w Szlachetną Paczkę.

– mówi Agata Lipiec, Senior Manager z Fundacji Deloitte Polska

Czas angażowania się w wolontariat pracowniczy na rzecz Szlachetnej Paczki, to stała i ważna data w Allegro. To czas wyjątkowy i magiczny. Nasi pracownicy i pracowniczki z ogromnym zaangażowaniem wybierają rodziny w potrzebie. Z pietyzmem kompletują listę niezbędnych produktów, aby spełnić marzenia każdej potrzebującej osoby.

– mówi Karolina Kanar-Kossobudzka, Manager, Group CSR Allegro

Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość rozwoju kompetencji, które są przydatne w ich codziennej pracy (zdolności przywódcze, zarządzanie projektem, umiejętność podejmowania decyzji).

Bycie wolontariuszem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań – w towarzystwie współpracowników i bliskich – sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

Wewnętrzna rekrutacja Liderów Wolontariatu to okazja do wyłonienia talentów na szczeble menadżerskie. W trakcie kilku tygodni trwania programu liderzy dają się poznać od swojej dobrej strony w zakresie przywództwa, komunikacji, zarządzania czasem, delegowania zadań, itp. W praktyce jest to wyjątkowy projekt typu Assessment Center dostarczany w pakiecie wraz z całym programem.

Współpraca w programie daje pracownikom poczucie jedności i dumy, nierzadko łącząc ludzi z różnych zespołów, na co dzień nie współpracujących ze sobą. Takie doświadczenie dostarcza niezapomnianych przeżyć, daje ładunek pozytywnej energii na kolejne miesiące.

Wolontariat pracowniczy
ze Szlachetną Paczką

Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w firmach. Sprawdź jak wolontariat pracowniczy z Paczką może dodać coś dobrego również w Twojej organizacji.

Wolontariat pracowniczy przykłady

Zobacz jak firmy angażują się w Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką

Zapytaj o program wolontariatu pracowniczego dla Twojej firmy: [email protected]
Szukasz innych form zaangażowania? Dołącz jako firma do Szlachetnej Paczki!

Dowiedz się więcej o CSR oraz o ESG realizowanych ze Szlachetną Paczką.