Skuteczny team building poprzez wolontariat pracowniczy

Z badań brytyjskiej organizacji Business in the Community wynika, że umożliwienie przez firmę pracownikom zaangażowania się w wolontariat skutkuje wzrostem poczucia dumy z firmy, zwiększa motywację do pracy oraz o wiele skuteczniej buduje zespół, niż w przypadku np. wyjazdów integracyjnych. Okazuje się też, że pracownicy zaangażowani w programy społeczne są bardziej efektywni od tych niezaangażowanych. O 70% wzrasta ich przywiązanie do firmy, która angażuje się w działania społeczne.

Wolontariat pracowniczy BNP Paribas

Wolontariat pracowniczy w Banku BNP Paribas

Eksperci Stowarzyszenia Wiosna (organizatora Szlachetnej Paczki), w ramach dedykowanego danej firmie programu wolontariatu, doradzają i szkolą pracowników firmy, przygotowując ich tym samym do wzięcia udziału w efektywnym i mądrym niesieniu pomocy potrzebującym rodzinom. Dzięki temu, pracownicy mogą się ze sobą bardziej zintegrować, stworzyć zespoły, w których wspólnie będą wybierać rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich dedykowane wsparcie.

W trakcie trwania programu pracownicy wszystkich szczebli stają się jedną drużyną, która niesie pomoc potrzebującym. To właśnie jest wartość dodana wolontariatu pracowniczego. Działanie ramię w ramię, niezależnie od sprawowanego w firmie stanowiska, integruje. Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które będą przydatne w ich codziennej pracy. Bycie wolontariuszem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań, w towarzystwie współpracowników i bliskich sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

Wolontariat pracowniczy Allegro

Wolontariat pracowniczy w Allegro

Program wolontariatu w Szlachetnej Paczce dzieli się na kilka etapów realizacji – każdy z nich wspiera integrację pracowników, edukuje i motywuje ich do wspólnego działania:

Pomysł na silny zespół w silnej firmie

O sile organizacji stanowią ludzie, którzy w niej pracują. Nasz program wolontariatu pracowniczego jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzą się firmy w zakresie:

  • angażowania pracowników
  • wyłaniania talentów menadżerskich
  • podnoszenia jakości komunikacji wewnętrznej
  • autentycznego wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding)

Program wolontariatu realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy współpracy. W zależności od budżetu CSR, jakim dysponuje firma, proponujemy jeden z trzech pakietów wolontariatu pracowniczego. Różnią się one zarówno wielkością oferowanego wsparcia finansowego, jak i benefitami dostarczanymi ze strony Stowarzyszenia.

Korzyści z realizacji wolontariatu pracowniczego Szlachetnej Paczki

W ramach programu rozwijane są u pracowników umiejętności zarządzania projektami – liderzy zespołów odpowiedzialni za przygotowanie pomocy dla wybranej rodziny otrzymują konkretne zadania, które wspólnie z zespołem realizują.

Wewnętrzna rekrutacja liderów wolontariatu to okazja do wyłonienia talentów na szczeble menadżerskie. W trakcie kilku tygodni trwania programu liderzy dają się poznać od swojej dobrej strony w zakresie przywództwa, komunikacji, zarządzania czasem itp. W praktyce jest to wyjątkowy projekt typu Assessment Center dostarczany w pakiecie wraz z całym programem.

Wolontariusze mówią o większym poczuciu sprawczości, wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Przy wielu akcjach występują w charakterze lidera – inicjatora wolontariatu – przewodzącego grupą wolontariuszy, co pozwala im rozwinąć, a często zupełnie odkryć zdolności przywódcze, które wykorzystują w pracy. Zwracają też uwagę na lepszą atmosferę w pracy – dzięki wolontariatowi zespołowemu mogą jeszcze lepiej się poznać i zintegrować

– podkreśla Joanna Gajda-Wróblewska, Dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego, Prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Współpraca w programie daje pracownikom poczucie jedności i dumy, nierzadko łącząc ludzi z różnych zespołów, na co dzień nie współpracujących ze sobą. Taka współpraca dostarcza niezapomnianych przeżyć, dających ładunek pozytywnej energii na kolejne miesiące roku.

Dzięki mądrze zaplanowanej komunikacji program wpływa na pozytywną opinię firmy w jej lokalnym otoczeniu, kreując wizerunek przyjaznego miejsca pracy w gronie rodzin i znajomych pracowników oraz współpracowników, klientów i dostawców firmy.

Zobacz jak firmy angażują się w wolontariat pracowniczy

Zapytaj o program wolontariatu pracowniczego dla Twojej firmy: [email protected]
Szukasz innych form zaangażowania? Dołącz jako firma do Szlachetnej Paczki!