Wybierz najlepszą dla siebie formę zaangażowania

Wpłata na Szlachetną Paczkę

Wpłacam jednorazowo

To od wsparcia finansowego naszych Darczyńców zależy na jaką skalę możemy działać i do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy.

Wpłacam, by pomóc

Wpłacam na Szlachetną Paczkę co miesiąc

Wpłacam co miesiąc

Dzięki stałemu wsparciu Przyjaciół Paczki możemy planować długofalowy rozwój naszych programów i zwiększać ich skalę.

Wpłacam regularnie

Wybór rodziny w potrzebie ze Szlachetną Paczką

Wybieram Rodzinę

Poznaj historie Rodzin w potrzebie i wybierz tę, której chcesz podarować nadzieję. To najbardziej wyjątkowy prezent, jaki mogą otrzymać.

Wybieram Rodzinę

Pomagam jako Wolontariusz Szalchetnej Paczki

Pomagam jako Wolontariusz

Szlachetna Paczka dociera do najbardziej potrzebujących w całej Polsce dzięki Wolontariuszom. Zostań jednym z nich.

Pomagam jako Wolontariusz

Przekazuję 1% podatku na OPP - Szlachetną Paczkę

Przekazuję 1% podatku

Przekazując nam 1% podatku wspierasz naszą pracę nad nowymi rozwiązaniami wspierającymi najsłabszych. KRS organizatora SZLACHETNEJ PACZKI – Stowarzyszenia WIOSNA, to: 0000050905.

Przekazuję 1%

Wspieram Dziecko z Akademii Przyszłości

Wspieram Dziecko

Akademia Przyszłości – siostrzany projekt Paczki wspiera Dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, które w siebie nie wierzą.

Wspieram Dziecko

Każda paczka może być szkachetna - Allegro i InPost

Pomagam z Allegro i InPost

Robiąc zakupy online – prywatne lub do paczki – możesz dodatkowo pomagać, korzystając z Allegro i Paczkomatów.

Chcę poznać szczegóły

Przekazuję donację na Facebooku

Przekazuję donację na Facebooku

Datki na Szlachetną Paczkę można wpłacać również na Facebooku! Wesprzyj nas i zaangażuj swoich znajomych.

Chcę poznać szczegóły

Aplikacja mobilna Szlachetnej Paczki

Korzystam z aplikacji Paczki i pomagam

Pomagaj, robiąc codzienne zakupy online i w sklepach partnerskich - bez dodatkowych kosztów. Pobierz teraz.

Chcę poznać szczegóły

Kupuję produkty partnerów Szlachetnej Paczki

Kupuję produkty partnerów i pomagam

Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy produkty, akcje czy promocje, które wspierają finansowo rozwój Paczki.

Chcę poznać szczegóły


SMS NA SZLACHETNĄ PACZKĘ

SMS to szybki i prosty sposób wsparcia działania Paczki. Dziękujemy za Twoją pomoc.

Chcę poznać szczegóły

Zostań Partnerem Szlachetnej Paczki

Zostań Partnerem

Współpraca z Paczką to możliwość zaangażowania w innowacyjne projekty CSR oraz korzystania z potencjału marki Szlachetna Paczka.

Chcę poznać szczegóły>

Pomagaj jako firma - Darowizna

Przekaż darowiznę

Dzięki wsparciu finansowemu możemy rozwijać skalę działania Paczki i docierać z pomocą do nowych lokalizacji i potrzebujących.

Wpłacam darowiznę>

Pomagaj jako firma - Inwestor Społeczny

Zostań Inwestorem Społecznym

Zostań Inwestorem Społecznym i wesprzyj działania Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w swojej okolicy wzmacniając wizerunek swojej firmy.

Chcę poznać szczegóły>

Do kogo skierowana jest pomoc Szlachetnej Paczki?

Do Szlachetnej Paczki włączane są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Dzięki naszym Wolontariuszom docieramy do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy.

Mądra pomoc Szlachetnej Paczki dociera do potrzebujących, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni. Wspieramy również osoby, które nie poradzą sobie same – ubogich, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Paczka jest dla nich wsparciem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

Osoby starsze i samotne

Do udziału w projekcie włączamy samotne osoby w podeszłym wieku, często bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla takiej osoby niedołężność oraz choroba w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych.

Ciężka choroba lub niepełnosprawność dziecka w rodzinie

Konieczność nieustannej opieki rodziców często poważnie ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy. Wysokie koszty leczenia oraz rehabilitacji sprawiają, że rodzinie zaczyna brakować środków na najbardziej podstawowe potrzeby.

Rodzina wielodzietna

Docieramy do rodzin, w których jest 3 lub więcej dzieci i angażujemy się z pomocą wtedy, gdy rodzicom pomimo starań, nie udaje się zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych. Uwzględniamy także wpływ programu „500+” na sytuację rodziny.

Niepełnosprawność lub przewlekła choroba lub w rodzinie

Koszty leczenia przewlekle chorego bądź członka rodziny z niepełnosprawnością są zazwyczaj bardzo wysokie, pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali. Często spotykamy się z sytuacją, gdy inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad osobą z chorobą pociąga za sobą również nierzadko rezygnację z pracy przez jego opiekunów.

Nieszczęścia i zdarzenia losowe

Do Szlachetnej Paczki włączamy również rodziny, które zostały dotknięte przez niezależne od nich nieszczęście. Niezawinione zdarzenia losowe, takie jak na przykład powódź, pożar, wypadek lub śmierć jednego z członków rodziny mogą drastycznie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do ubóstwa nawet dobrze sytuowane osoby.

Samodzielny rodzic

Beneficjentami Paczki są również osoby samotne, będące w ciężkiej sytuacji materialnej, mające na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Tacy rodzice często nie mają kogo poprosić o pomoc, a często dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, bądź ciężkie doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem.

Start w samodzielność

Wspieramy także osoby, które zaczynają samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Są to często absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka. Paczka pomaga także osobom, które wychodzą z życiowego kryzysu, takiego jak na przykład uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.

Inne okoliczności

Może się również zdarzyć, że przyczyna biedy nie należy do żadnej z powyższych kategorii, ale po dokładnym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji mamy przekonanie, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany. Są to sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb.
Masz pytania? Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz do nas:

[email protected]
Masz pytania? Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz do nas:

[email protected]