Wybierz najlepszą dla siebie formę zaangażowania

pomagam-jako-wolontariusz

Pomagam jako Wolontariusz

Szlachetna Paczka dociera do najbardziej potrzebujących w całej Polsce dzięki Wolontariuszom. Zostań jednym z nich.

wpłata-jednorazowa

Wpłacam jednorazowo

To od wsparcia finansowego naszych Darczyńców i Darczyńczyń zależy na jaką skalę możemy działać i do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy.

formy-pomagania-wybieram-rodzine

Wpłacam co miesiąc

Dzięki stałemu wsparciu Przyjaciół Paczki możemy planować długofalowy rozwój naszych programów i zwiększać skalę pomocy.

telefony-dzialaja-cuda

Oddaję stary telefon do T-Mobile

Każdy stary telefon przyniesiony do salonu T-Mobile to dodatkowe środki dla Paczki. T-Mobile przekaże w ten sposób nawet 1 mln zł na Paczkę.

Zostań Partnerem Szlachetnej Paczki

Zostaję Partnerem

Współpraca z Paczką to możliwość zaangażowania w innowacyjne projekty CSR oraz korzystania z potencjału marki Szlachetna Paczka.

Pomagaj jako firma - Darowizna

Przekazuję darowiznę

Dzięki wsparciu finansowemu możemy rozwijać skalę działania Paczki i docierać z pomocą do nowych lokalizacji i potrzebujących.

wolontariat-w-firmie-szlachetna-paczka

Wdrażam wolontariat pracowniczy w firmie

Szlachetna Paczka przygotowała autorski model wolontariatu pracowniczego, który można efektywnie i łatwo wdrożyć w firmie.

Pomagaj jako firma - Inwestor Społeczny

Zostaję Inwestorem Społecznym

Zostań Inwestorem Społecznym i wesprzyj działania Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w swojej okolicy wzmacniając wizerunek swojej firmy.

Do kogo skierowana jest pomoc Szlachetnej Paczki?

Do Szlachetnej Paczki włączane są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Dzięki naszym Wolontariuszom docieramy do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy.

Mądra pomoc Szlachetnej Paczki dociera do potrzebujących, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni. Wspieramy również osoby, które nie poradzą sobie same – ubogich, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Paczka jest dla nich wsparciem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

Dziecko chore lub z niepełnosprawnością w Rodzinie

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka znacząco przekładają się na standard życia Rodziny. Koszty leczenia oraz konieczność stałej opieki mogą istotnie uszczuplić domowy budżet, bo Rodzic po prostu – nie może podjąć pracy. W konsekwencji, środków przestaje wystarczać na najbardziej podstawowe potrzeby, podczas gdy Rodzina dzielnie stara się sprostać codziennym wyzwaniom.

Rodzina wielodzietna

Rodzina wielodzietna to taka, w której jest troje lub więcej dzieci. Koszty zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy artykuły higieniczne, a nawet lekarstw w sytuacji zwykłego przeziębienia, muszą być liczone kilkukrotnie. W konsekwencji, pomimo starań, rodzice często nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków.

Osoby starsze i samotne

Zdarza się, że samotne osoby w podeszłym wieku są pozbawione opieki ze strony innych członków rodziny (może to być również para emerytów żyjąca w osamotnieniu). Dla osoby pozostawionej samej sobie niedołężność i koszty leczenia chorób, w połączeniu z niską rentą lub emeryturą, stają się ogromną trudnością w zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych, codziennych potrzeb.

Choroba lub niepełnosprawność w Rodzinie

Wydarzenie losowe, takie jak wypadek czy zniszczenia dokonane np. przez powódź lub pożar, są w stanie diametralnie zmienić życie Rodziny. Nieszczęśliwe wydarzenie może prowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby, a odbudowanie strat często przekracza możliwości finansowe. Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego z członków Rodziny. Jego odejście jest ciosem emocjonalnym, a nierzadko dotyka tez Rodzinę materialnie.

Nieszczęście

Wydarzenie losowe, takie jak wypadek czy zniszczenia dokonane np. przez powódź lub pożar, są w stanie diametralnie zmienić życie Rodziny. Nieszczęśliwe wydarzenie może prowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby, a odbudowanie strat często przekracza możliwości finansowe. Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego z członków Rodziny. Jego odejście jest ciosem emocjonalnym, a nierzadko dotyka tez Rodzinę materialnie.

Samodzielny rodzic

Zdarza się, że osoby samodzielne, mające na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci, nie mają do kogo zwrócić się o wsparcie. Łączą opiekę nad dziećmi z troszczeniem się o podstawowe potrzeby, a dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem lub partnerką.

Start w samodzielność

Dla osób dopiero zaczynających samodzielne życie lub odbudowujących je, nowy początek jest szczególnym wyzwaniem – również ze względów materialnych. Mogą to być: absolwentki Domu Samotnej Matki, absolwenci Domów Dziecka, a także studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (niemogący liczyć na wsparcie rodziny), czy młode rodziny zmagające się z trudną sytuacją finansową (również bez wsparcia bliskich).

Dotknięci skutkami wojny

Zależy nam, aby dotrzeć do tych, którym wojna odebrała dawne życie i zmusiła do trudnych zmian. Rodziny dotknięte skutkami wojny mogą być dowolnej narodowości. Niezależnie od tego, skąd pochodzą, mogą potrzebować wsparcia w przetrwaniu niełatwego czasu lub stworzeniu swojego domu i życia na nowo.

Inne okoliczności

Do tej kategorii włączamy Rodziny, których trudna sytuacja życiowa nie wynika z żadnej z wcześniej opisanych okoliczności, a Wolontariusz jest przekonany, że Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.
Masz pytania? Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz do nas:

[email protected]
Masz pytania? Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz do nas:

[email protected]