Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki pomoc otrzymało 15,5 tys. Rodzin. W 81% Rodzin włączonych do programu przynajmniej jedna osoba mierzy się z chorobą lub niepełnosprawnością.  W Szlachetnej Paczce nie mówimy pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc niepełnosprawnym ani pomoc dla osób niepełnosprawnych czy pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Mówimy i piszemy: pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak? Nikt nie chce być postrzegany przez pryzmat swojej niepełnosprawności czy choroby.  

Szlachetna Paczka co roku – ze wsparciem Wolontariuszy i Darczyńców – pomaga m.in. osobom z niepełnosprawnościami lub chorobami. Każdego roku Wolontariusze odwiedzają Rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Każdego roku możesz im pomóc.  

WPŁACAM, BY POMÓC

Rodziny w Szlachetnej Paczce, którym możesz pomóc

W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki pomoc otrzymało 15,5 tys. Rodzin. W 81% Rodzin włączonych do programu przynajmniej jedna osoba mierzy się z niepełnosprawnością lub chorobą. Średni dochód takiej Rodziny w Paczce to 951,41 zł, a średni dochód na członka Rodziny to 429,22 zł.  

Rodzin żyjących poniżej ubóstwa w poprzedniej edycji – których dochód na osobę był mniejszy 692 zł –było 7446.  

W listopadzie wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i poznaj historie konkretnych Rodzin, którym możesz pomóc.  

Jak możesz pomóc osobom z niepełnosprawnościami? 

W Szlachetnej Paczce możesz pomóc osobom z niepełnosprawnościami na kilka sposobów:  

“Pomoc dla osób niepełnosprawnych”? Może wyglądać też tak

W internecie bardzo często użytkownicy – którzy chcą pomoc – wpisują w wyszukiwarkę: pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, pomagamy chorym i niepełnosprawnym, pomaganie niepełnosprawnym.  

Twoja pomoc może polegać również na zmianie postrzegania osób z niepełnosprawnością. Chodzi o to, żeby nie oceniać i nie patrzeć na ludzi przez pryzmat niepełnosprawności czy choroby.  

Co jeszcze możesz zrobić: pisz i mów przede wszystkim o osobie, czyli osoba z niepełnosprawnością, a nie pomoc niepełnosprawnym; podkreślaj indywidualność i potencjał danej osoby, a nie jej stan fizyczny; unikaj zwrotów takich jak „cierpi na” i słów sugerujących bierność i brak kontroli nad własnym życiem, np. „skazany na”,„przykuty do”; „dotknięty”; unikaj zwrotów utożsamiających niepełnosprawność z ograniczeniem.  

W Paczce przedstawiamy historie konkretnych Rodzin, nie uogólniamy ich sytuacji na całą zbiorowość. Pamiętaj też, że 80% niepełnosprawności jest niewidocznych. 

Nie mów: pomoc osobom niepełnosprawnym a pomoc osobom z niepełnosprawnością; nie wpisuj: “pomagamy chorym i niepełnosprawnym”, a pomagamy osobom (z jakąś chorobą) i niepełnosprawnościami. Na pierwszym miejscu zawsze jest Osoba.  

Należy zwalczać stereotypy związane z niepełnosprawnością. Ważne jest, by mieć ich świadomość i zapobiegać stygmatyzacji. 

MOŻESZ POMÓC

50 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

100 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

200 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

OD SERCA

moja pomoc

Wpłacam