SZLACHETNA PACZKA
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Wybierz rolę, o której chciałbyś się dowiedzieć więcej:

Wolontariusz_ka Szlachetnej Paczki

Wolontariusz_ka Szlachetnej Paczki pracuje z Rodziną lub Seniorem_ką w potrzebie. Poprzez spotkania odkrywa potencjał i – na ile to możliwe – prowadzi Podopiecznych do samodzielności. Jest łącznikiem między Osobami w potrzebie a Darczyńcą. Wsparciem dla Wolontariusza_ki w realizacji zadań jest przede wszystkim zespół Wolontariuszy w rejonie oraz szkolenia i przygotowane materiały.

Podstawowe zadania Wolontariusza_ki to:

Współtworzenie rejonu
Wolontariusz_ka nie działa sam_a. Ma swojego szefa – Lidera_kę, a także zespół Wolontariuszy, razem z którymi tworzy rejon. Dobra atmosfera i wzajemne wsparcie budowane są m.in. poprzez obecność na spotkaniach zespołu, zaangażowanie w działania promocyjne itd.

Spotkania z Rodzinami
Wolontariusz_ka spotyka się z Rodziną lub Seniorem_ką kilka razy w ciągu edycji Szlachetnej Paczki. Poznaje ich historię, podejmuje decyzję o włączeniu Rodziny do Paczki, wybiera najlepszą formę pomocy (materialna i/lub specjalistyczna), pomaga nazwać i rozwijać mocne strony Podopiecznych. Towarzyszy im w ten sposób w drodze do samodzielności.

Po pierwszych spotkaniach wprowadza dane do systemu i na ich podstawie tworzy opis, dzięki czemu po otwarciu bazy Darczyńcy mogą wybrać w systemie konkretną Rodzinę i przygotować dla niej paczkę.

Kontakt z Darczyńcą Wolontariusz_ka, po tym jak Darczyńca wybierze „jego_jej” Rodzinę, kontaktuje się z nim, by wesprzeć go w przygotowaniu paczki: wyjaśnić, co jest Rodzinie potrzebne, porozmawiać o niej i umówić termin, w którym spotkają się w magazynie podczas Weekendu Cudów.

Weekend Cudów w tym roku odbędzie się w weekend 11-12 grudnia. To czas, kiedy Wolontariusz_ka przyjmuje paczki od Darczyńców i dostarcza je Rodzinom, które ma pod swoją opieką. W kolejnych miesiącach Wolontariusz_ka wraca do Rodziny, by towarzyszyć jej we wzmacnianiu mocnych stron i prowadzić ku samodzielności.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat. Jeżeli masz mniej niż 18 lat a Twój opiekun/rodzic wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie, będziesz towarzyszyć Wolontariuszowi_ce w spotkaniach z Rodzinami i pomagać Liderowi_ce w budowaniu rejonu. Jeżeli natomiast ukończyłeś 18. rok życia, będziesz pełnoprawnym Wolontariuszem_ką i Opiekunem_ką naszych paczkowych Rodzin. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu zaangażowaniu w Szlachetną Paczką rozwijają różne kompetencje. Działanie w wolontariacie nauczyło ich organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Wolontariusze nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy_a Wolontariusz_ka będzie mógł z nich skorzystać.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat. Jeżeli masz mniej niż 18 lat a Twój opiekun/rodzic wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie, będziesz towarzyszyć Wolontariuszowi_ce w spotkaniach z Rodzinami i pomagać Liderowi w budowaniu rejonu. Jeżeli natomiast ukończyłeś_aś 18. rok życia, będziesz pełnoprawnym_ą Wolontariuszem_ką i Opiekunem_ką naszych paczkowych Rodzin. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz.

Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę i mogą najpełniej uczestniczyć w Paczce. Doświadczają wszystkich ważnych wydarzeń (Poszukiwanie Historii Rodzin, Otwarcie Bazy, Weekend Cudów) i korzystają z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się– wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na [email protected], a my znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat jest dla tych, którzy mają trochę wolnego i chcą go dobrze wykorzystać – tak mówimy o zaangażowaniu w nasze programy. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy Wolontariusz_ka otrzymuje pełny harmonogram Szlachetnej Paczki, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie i we współpracy z Liderem_ką. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które z Wolontariuszami ustala ich Lider_ka. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Szlachetnej Paczki i do tych wydarzeń Wolontariusz_ka musi się dostosować (m.in. Otwarcie Bazy Rodzin – 13 listopada czy Weekend Cudów – 11-12 grudnia).

Lider_ka Szlachetnej Paczki

Lider_ka to osoba, która w swoim rejonie (lokalnym środowisku) zarządza zespołem wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które mają na celu realizację działań Szlachetnej Paczki.

Zarządzanie zespołem
Lider_ka najpierw buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich pracę, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie Wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

Zarządzanie projektem
Paczka trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Rodzinami przyniosła odpowiednie efekty!

Lider_ka nie jest sam_a – nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu deleguje zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań jakie są do zrealizowania w Paczce można wymienić m.in. pozyskanie historii Rodzin, które potrzebują wsparcia Szlachetnej Paczki, przeprowadzenie działań pozyskujących Darczyńców dla Rodzin, przygotowanie Weekendu Cudów, w czasie którego Rodziny otrzymują paczki, ewaluację pracy w rejonie.

Przedstawiciel_ka Paczki
Lider_ka – jako szef_owa rejonu – jest również przedstawicielem Paczki w danej lokalizacji. Rozwija współpracę z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Paczki i jej świadomość. Po prostu – buduje społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz podejmować inicjatywę, a przede wszystkim chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem, możesz być pewny_a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz!

Nasi Liderzy zgodnie twierdzą, że dzięki działaniu w Paczce rozwinęli swoje kompetencje. Działanie w roli Lidera_ki nauczyło ich organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Dla Liderów mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Liderami mogą być osoby pełnoletnie. Jeśli nie masz 18 lat (ale skończyłeś_aś 16) – zgłoś się na Wolontariusza_kę Paczki!

Rejestracja: www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki

Liderów poszukujemy między czerwcem a sierpniem. Dołączając w tym czasie do Paczki masz możliwość spokojnego zaplanowania pracy, zbudowania zespołu Wolontariuszy, rozpoczęcia pozyskiwania Historii Rodzin. Co więcej – Liderzy mogą wtedy najpełniej uczestniczyć w Paczce! Doświadczają wszystkich ważnych wydarzeń (Otwarcie Bazy Rodzin, Weekend Cudów) i korzystają z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już zrekrutowanego Lidera_kę. Ale nie zrażaj się – wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na: [email protected] – znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat to forma zaangażowania dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każda zaangażowana osoba wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy_a Lider_ka otrzymuje pełny harmonogram Paczki, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które ustala Lider_ka ze swoim zespołem. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Paczki i do tych wydarzeń Lider_ka musi się dostosować (m.in. Otwarcie Bazy Rodzin – 13 listopada czy Weekend Cudów – 11-12 grudnia).

Wolontariusz_ka Akademii Przyszłości

Wolontariusz_ka w Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z Dzieckiem w wieku szkolnym, zrekrutowanym do Akademii. Prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, buduje w Dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania, pasje Małego Studenta.

W pracy z Podopiecznym Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium (zespół Wolontariuszy i Podopiecznych Akademii działający przy danej szkole) organizuje inspirujące wydarzenie – spotkanie z ciekawą osobą lub, jeśli aktualne obostrzenia na to pozwalają, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz_ka jest też w stałym kontakcie z Darczyńcą_czynią – osobą, która funduje Indeks Sukcesów dla Dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje Darczyńcę_czynię o sukcesach i postępach Dziecka.

Wolontariusz_ka Akademii spotykają się także ze swoim Liderem_ką (czyli Wolontariuszem_ką, który_a czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie Wolontariuszy danej szkoły pozwalają skonfrontować wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w Akademię rozwijają różne kompetencje. Uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, a przede wszystkim – rozwinęli umiejętność pracy z Dziećmi. Wolontariusze nabywają również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy_a Wolontariusz_ka może z nich skorzystać.

Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę, Wolontariusze mogą najpełniej uczestniczyć w Akademii, doświadczając wszystkich ważnych wydarzeń i korzystając ze wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się – wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na [email protected], a my znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat w Akademii Przyszłości to opcja jest dla tych, którzy mają trochę wolnego czasu i chcą go dobrze wykorzystać. Spotkania Wolontariusza_ki z Dzieckiem odbywają się raz w tygodniu i trwają zwykle godzinę. Termin tych spotkań Wolontariusz_ka ustala z Rodzicem/Opiekunem Dziecka.

Każdy_a Wolontariusz_ka otrzymuje pełny harmonogram Akademii, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie i we współpracy z Liderem_ką. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które z Wolontariuszami ustala ich Lider_ka. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Akademii i do tych wydarzeń Wolontariusz_ka musi się dostosować.

Lider_ka Akademii Przyszłości

Lider_ka to osoba, która zarządza zespołem Wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które mają na celu realizację projektu Akademii. Jest szefem_ową tzw. kolegium – zespołu realizującego Akademię w konkretnej szkole podstawowej.

Zarządzanie zespołem
Lider_ka najpierw buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich prace, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie Wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Zespół Akademii.

Zarządzanie projektem

Akademia trwa cały rok szkolny. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider_ka nie jest sam_a – nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu deleguje zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Dzieci, organizację Inauguracji (wydarzenie rozpoczynające spotkania w Akademii), spotkania w kolegium, ewaluację pracy.

Przedstawiciel Akademii
Lider_ka – jako szef_owa kolegium – jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej lokalizacji. Buduje współpracę z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Akademii i jej świadomość. Po prostu – rozwija społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata i życia dzieci z trudnościami w szkole.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz podejmować inicjatywę, a przede wszystkim chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem, możesz być pewny_a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz.

Dzięki działaniu w Akademii nasi Liderzy nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Dla Liderów mamy przygotowaną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Liderów poszukujemy między czerwcem a sierpniem. Dołączając w tym czasie do Akademii masz możliwość spokojnego zaplanowania pracy, rozpoczęcia pozyskiwania Dzieci do projektu. Co więcej – Liderzy mogą wtedy najpełniej uczestniczyć w Akademii, w tym w szkoleniach, wdrożeniach i wydarzeniach w kolegium.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już zrekrutowanego Lidera_kę. Ale nie zrażaj się – wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na [email protected] – znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat jest dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać – tak mówimy o zaangażowaniu w nasze programy. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy_a Lider_ka otrzymuje pełny harmonogram Akademii, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które ustala Lider_ka ze swoim zespołem. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Akademii i do tych wydarzeń Lider_ka musi się dostosować.