SZLACHETNA PACZKA
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Wybierz rolę, o której chciałbyś się dowiedzieć więcej:

Wolontariusz Szlachetnej Paczki

Wolontariusz Szlachetnej Paczki pracuje z Rodziną w potrzebie. Poprzez spotkania odkrywa jej potencjał i – na ile to możliwe – prowadzi ją do samodzielności. Jest łącznikiem między Rodziną a Darczyńcą. Pomocą w realizacji zadań jest przede wszystkim zespół Wolontariuszy w rejonie oraz szkolenia i przygotowane materiały.

Podstawowe zadania Wolontariusza to:

Współtworzenie rejonu
Wolontariusz nie działa sam. Ma swojego szefa – Lidera, a także zespół Wolontariuszy, razem z którymi tworzy rejon. Dobra atmosfera i wzajemne wsparcie budowane są m.in. poprzez obecność na spotkaniach zespołu, zaangażowanie w działania promocyjne itd.

Spotkania z rodzinami
Wolontariusz spotyka się z Rodziną kilka razy w ciągu edycji Szlachetnej Paczki. Poznaje ją, podejmuje decyzję o włączeniu Rodziny do Paczki, wybiera najlepszą formę pomocy (materialna i/lub specjalistyczna), pomaga nazwać i rozwijać mocne strony rodziny. Towarzyszy jej w ten sposób w drodze do samodzielności.

Po pierwszych spotkaniach wprowadza dane do systemu i na ich podstawie tworzy opis, dzięki czemu po otwarciu bazy Darczyńcy mogą wybrać w systemie konkretną Rodzinę i przygotować dla niej paczkę.

Kontakt z darczyńcą Wolontariusz, po tym jak Darczyńca wybierze „jego” rodzinę, kontaktuje się z nim, by wesprzeć go w przygotowaniu paczki: wyjaśnić, co jest rodzinie potrzebne, porozmawiać o niej i umówić termin, w którym spotkają się w magazynie podczas Weekendu Cudów.

Weekend Cudów w tym roku odbędzie się w weekend 12-13 grudnia. To czas, kiedy wolontariusz przyjmuje paczki od Darczyńców i dostarcza je rodzinom, które ma pod swoją opieką. W kolejnych miesiącach wolontariusz wraca do rodziny, by towarzyszyć jej we wzmacnianiu mocnych stron i prowadzić ku samodzielności.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat. Jeżeli masz mniej niż 18 lat a Twój opiekun/rodzic wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie, będziesz towarzyszyć wolontariuszowi w spotkaniach z rodzinami i pomagać Liderowi w budowaniu rejonu. Jeżeli natomiast ukończyłeś 18 rok życia, będziesz pełnoprawnym wolontariuszem i opiekunem naszych paczkowych rodzin. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Paczki rozwijają różne kompetencje. Nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. SuperW nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy wolontariusz będzie mógł z nich skorzystać!

Wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat. Jeżeli masz mniej niż 18 lat a Twój opiekun/rodzic wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie, będziesz towarzyszyć wolontariuszowi w spotkaniach z rodzinami i pomagać Liderowi w budowaniu rejonu. Jeżeli natomiast ukończyłeś 18 rok życia, będziesz pełnoprawnym wolontariuszem i opiekunem naszych paczkowych rodzin. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę i mogą najpełniej uczestniczyć w Paczce. Doświadczają wszystkich ważnych wydarzeń (Studniówka, Otwarcie Bazy, Weekend Cudów) i korzystają z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na [email protected], a my znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat jest dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać – tak mówimy o zaangażowaniu w nasze programy. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy Wolontariusz otrzymuje pełny harmonogram Szlachetnej Paczki, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie i we współpracy z Liderem. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które z Wolontariuszami ustala ich Lider. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Szlachetnej Paczki i do tych wydarzeń Wolontariusz musi się dostosować.

Lider Szlachetnej Paczki

Lider to osoba, która w swoim rejonie (lokalnym środowisku) zarządza zespołem wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które mają na celu realizację działań Szlachetnej Paczki.

Zarządzanie zespołem
Lider najpierw buduje zespół wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich pracę, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

Zarządzanie projektem
Paczka trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca wolontariuszy z rodzinami przyniosła odpowiednie efekty!

Lider nie jest sam – nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu deleguje zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań jakie są do zrealizowania w Paczce można wymienić m.in. pozyskanie historii Rodzin, które potrzebują wsparcia Szlachetnej Paczki, przeprowadzenie działań pozyskujących Darczyńców dla Rodzin, przygotowanie Weekendu Cudów, w czasie którego Rodziny otrzymują paczki, ewaluację pracy w rejonie.

Przedstawiciel Paczki
Lider – jako szef rejonu – jest również przedstawicielem Paczki w danej lokalizacji. Rozwija współpracę z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Paczki i jej świadomość. Po prostu – buduje społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz podejmować inicjatywę, a przede wszystkim chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz!

Nasi Liderzy zgodnie twierdzą, że dzięki działaniu w Paczce rozwinęli swoje kompetencje. Nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Dla Liderów mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Liderami mogą być osoby pełnoletnie. Jeśli nie masz 18 lat (ale skończyłeś/aś 16) – zgłoś się na Wolontariusza Paczki!

Rejestracja: www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki

Liderów poszukujemy między majem a lipcem. Dołączając w tym czasie do Paczki masz możliwość spokojnego zaplanowania pracy, zbudowania zespołu Wolontariuszy, rozpoczęcia pozyskiwania Historii Rodzin. Co więcej – Liderzy mogą wtedy najpełniej uczestniczyć w Paczce! Doświadczają wszystkich ważnych wydarzeń (tzw. Studniówka na 100 dni przed otwarciem bazy Rodzin do wyboru, Otwarcie Bazy, Weekend Cudów) i korzystają z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już zrekrutowanego Lidera. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na: [email protected] – znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat to forma zaangażowania dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy Lider otrzymuje pełny harmonogram Paczki, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które ustala Lider ze swoim zespołem. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Paczki i do tych wydarzeń Lider musi się dostosować.

Wolontariusz Akademii Przyszłości

SuperW w Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z dzieckiem w wieku szkolnym, zrekrutowanym do Akademii. Prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania, pasje małego studenta.

W pracy z podopiecznym Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium (zespół wolontariuszy i podopiecznych Akademii działający przy danej szkole) organizuje wspólne wyjście do kina, teatru, opery, muzeum, na kręgle czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz jest też w stałym kontakcie z Darczyńcą – osobą, która funduje Indeks Sukcesów dla dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje go o sukcesach i postępach dziecka.

SuperW Akademii spotykają się także ze swoim Liderem (czyli wolontariuszem, który czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie wolontariuszy danej szkoły pozwalają skonfrontować wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz!

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Akademii rozwijają różne kompetencje. Uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, a przede wszystkim – rozwinęli umiejętność pracy z dziećmi. SuperW nabywają również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy Wolontariusz może z nich skorzystać.

Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę, SuperW mogą najpełniej uczestniczyć w Akademii, doświadczając wszystkich ważnych wydarzeń i korzystając ze wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na [email protected] a my znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat w Akademii Przyszłości to opcja jest dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy Wolontariusz otrzymuje pełny harmonogram Akademii, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie i we współpracy z Liderem. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które z Wolontariuszami ustala ich Lider. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Akademii i do tych wydarzeń Wolontariusz musi się dostosować.

Lider Akademii Przyszłości

Lider to osoba, która zarządza zespołem wolontariuszy i poszczególnymi zadaniami, które mają na celu realizację projektu Akademii. Jest szefem tzw. kolegium – zespołu realizującego Akademię w konkretnej szkole podstawowej.

Zarządzanie zespołem
Lider najpierw buduje zespół wolontariuszy – pozyskuje ich, prowadzi spotkania rekrutacyjne, dba o wdrożenie do roli. W dalszej współpracy zarządza swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, monitoruje ich prace, wspiera, motywuje. Dba też o zapewnienie wolontariuszom możliwości rozwoju, np. poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Zespół Akademii.

Zarządzanie projektem
Akademia trwa cały rok szkolny. Działania w niej są rozłożone na kolejne, konkretne etapy i zadania. Rolą Lidera jest takie zarządzanie, by wszystkie cele zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca wolontariuszy z dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider nie jest sam – nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, któremu deleguje zadania, dając tym samym współodpowiedzialność i możliwość rozwoju. Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację dzieci, organizację Inauguracji (wydarzenie rozpoczynające spotkania w Akademii), spotkania w kolegium, ewaluację pracy.

Przedstawiciel Akademii
Lider – jako szef kolegium – jest również przedstawicielem Akademii w danej lokalizacji. Buduje współpracę z instytucjami, mediami, dba o wizerunek Akademii i jej świadomość. Po prostu – rozwija społeczność ludzi, którym zależy na zmianie świata i życia dzieci z trudnościami w szkole.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz podejmować inicjatywę, a przede wszystkim chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, po prostu do nas dołącz!

Dzięki działaniu w Akademii nasi Liderzy nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Dla Liderów mamy przygotowaną specjalną ofertę szkoleń rozwojowych z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Liderów poszukujemy między majem a lipcem. Dołączając w tym czasie do Akademii masz możliwość spokojnego zaplanowania pracy, rozpoczęcia pozyskiwania Dzieci do projektu. Co więcej – Liderzy mogą wtedy najpełniej uczestniczyć w Akademii, w tym w szkoleniach, wdrożeniach i wydarzeniach w kolegium.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już zrekrutowanego Lidera. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację lub napisz na: [email protected] – znajdziemy rozwiązanie.

Wolontariat jest dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać – tak mówimy o zaangażowaniu w nasze programy. Dzięki jasno określonym zadaniom, harmonogramowi – każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne.

Każdy Lider otrzymuje pełny harmonogram Akademii, z konkretnymi terminami. Realizację swoich zadań planuje indywidualnie. Wszystko zależy od własnych umiejętności i organizacji.

Są terminy, które ustala Lider ze swoim zespołem. Są też terminy „wpisane” w harmonogram Akademii i do tych wydarzeń Lider musi się dostosować.