SZLACHETNA PACZKA

Faq Superw

Wybierz rolę, o której chcesz dowiedzieć się więcej:

Wolontariusz Szlachetnej Paczki

Wolontariusze Szlachetnej Paczki to te osoby, które są najbliżej potrzebujących. To właśnie oni spotykają się z Rodzinami, poznają ich historie i – na ile to możliwe – wspierają ich w dążeniu do samodzielności. Wolontariusz_ka jest również łącznikiem między osobami w potrzebie a Darczyńcami – to właśnie on_ona przekazuje Rodzinie paczki przygotowane przez Darczyńców.

W tych, często niełatwych, działaniach Wolontariusz_ka nigdy nie jest sam_a. Ma wsparcie Lidera_ki, a także zespołu Wolontariuszy. Dobra atmosfera, wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w rejonie pozwalają wspólnie mądrze pomagać.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat.
Jeżeli masz więcej niż 16, a mniej niż 18 lat i Twój opiekun/rodzic wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie – możesz działać razem z nami. Będziesz towarzyszyć Wolontariuszowi_ce w spotkaniach z Rodzinami.
Jeżeli natomiast ukończyłeś_aś 18. rok życia, wystarczy, że się zgłosisz.
Jeśli chcesz pomagać, potrafisz działać w zespole i zależy Ci na własnym rozwoju, nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że zaangażowanie w Szlachetną Paczkę pozwala im rozwijać różne kompetencje, takie jak: organizacja czasu, praca w zespole, zarządzanie ludźmi, praca projektowa. Wolontariusze nabywają również umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, są bardziej otwarci i mają poczucie, że ich działanie ma realny wpływ na życie innych ludzi. Umiejętności te nabywają zarówno podczas pracy z Rodzinami, działań z zespołem Wolontariuszy jak i korzystając z oferowanych przez nas szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Dolna granica wieku to ukończone 16 lat, górna granica nie istnieje.

Nasi Wolontariusze i Wolontariuszki to osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zarówno życiowym jak i zawodowym. Dzięki takiej różnorodności, Wolontariusze mogą uczyć się od siebie nawzajem i jeszcze efektywniej pomagać potrzebującym.

Jeżeli masz więcej niż 16, a mniej niż 18 lat to Twój opiekun/rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie.

Jeśli próbujesz się zgłosić, ale Twoja miejscowość wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już komplet Wolontariuszy. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma rejonu Szlachetnej Paczki.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na  [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zależy to od wielu zmiennych, wśród których główną jest Twoja dyspozycyjność.
Poniżej opisujemy zadania, które należą do Wolontariuszy i Wolontariuszek. Dzięki niej możesz wyobrazić sobie, ile czasu potrzebujesz zarezerwować na działanie w Szlachetnej Paczce.

Wśród najważniejszych zadań Wolontariuszy są:

 • Wdrożenie się w rolę i zadania poprzez uczestnictwo w warsztacie wdrożeniowym oraz zapoznanie się z e-learningami (e-learningi są dostępne na naszej platformie, masz do nich dostęp o każdej porze).
 • Praca z Rodziną – przed podjęciem decyzji o włączeniu Rodziny do Szlachetnej Paczki odbywasz z nią co najmniej dwa spotkania. To Ty również tworzysz anonimowy opis Rodziny, który widzą później Darczyńcy na stronie www oraz utrzymujesz kontakt z Darczyńcą_czynią, odpowiadając na pojawiające się pytania o potrzeby Rodziny. Nasi Wolontariusze spotykają się z jedną Rodziną lub kilkoma – Ty decydujesz, na ile możesz się zaangażować.
 • Współtworzenie rejonu Paczki – poza pracą z Rodziną współpracujesz również z Liderem_ką rejonu oraz innymi Wolontariuszami w Twojej okolicy m.in. w przygotowaniu magazynu na Weekend Cudów.

Wolontariusz Akademii Przyszłości

Wolontariusz_ka to ta osoba, która jest najbliżej Dziecka. Raz w tygodniu spotyka się z nim na terenie szkoły i prowadzi zajęcia, wykorzystując elementy metody tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, towarzyszy Dziecku w budowaniu wiary w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania i pasje Podopiecznego_j.

Ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólne z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych, które Zespół Akademii organizuje regularnie i w których mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Jest to okazja do integracji między Dziećmi, ale również szansa na doświadczenie czegoś nowego – spotkanie z ciekawą osobą, inspirujące warsztaty, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz_ka dokumentuje sukcesy Dziecka, wpisując je do internetowej Karty Sukcesów, informuje również Darczyńcę_czynię o sukcesach i postępach Dziecka.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat! Pamiętaj, że jeśli masz więcej niż 17, ale mniej niż 18 Twój opiekun/rodzic musi wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie –możesz działać razem z nami. Jeśli cenisz sobie pracę z Dziećmi, chcesz pomagać i się rozwijać – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nie musisz mieć wykształcenia pedagogicznego ani doświadczenia w pracy z Dziećmi. Zanim zaczniesz spotkania z Podopiecznym_ą, przejdziesz wdrożenie do roli, zapoznasz się z e-learningami, dostaniesz również dostęp do przykładowych scenariuszy zajęć i kart pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, możesz skorzystać ze wsparcia infolinii psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w Akademię rozwijają różne kompetencje. Stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka, rozwijają swoje umiejętności pracy z Dzieckiem, uczą się organizacji czasu oraz pracy w zespole. Wolontariusze zyskują również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Uczą się tego nie tylko podczas pracy z Dziećmi, ale również korzystając z przygotowanej przez nas oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Działania w Akademii Przyszłości pokrywają się z rytmem roku szkolnego. Poniżej przedstawiamy ramowy kalendarz działań Wolontariuszy i Wolontariuszek:

Jeśli próbujesz się zgłosić, a szkoła, która Cię interesuje wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już komplet Wolontariuszy. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości i szkoły na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma kolegium Akademii Przyszłości.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą szkołę i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na  [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Jednym z pierwszych zadań Wolontariusza_ki jest wdrożenie się do roli. Praca z Dzieckiem, czyli spotkania Wolontariusza_ki z Dzieckiem, odbywają się raz w tygodniu w szkole i trwają zwykle godzinę. Termin tych spotkań Wolontariusz_ka ustala z Rodzicem/Opiekunem Dziecka. Jednak pamiętaj, że będziesz potrzebować również czasu na przygotowanie się do takiego spotkania oraz na podsumowanie go w karcie sukcesów.
Poza indywidualnymi spotkaniami z Dzieckiem, ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólnie z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych. Zespół Akademii organizuje regularnie ciekawe wydarzenia, w którym mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Jest to okazja do integracji między Dziećmi, ale również szansa na doświadczenie czegoś nowego – spotkanie z ciekawą osobą, inspirujące warsztaty, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

W Akademii Przyszłości biorą udział Dzieci ze szkół podstawowych, które mają trudności z wiarą siebie i własne możliwości, trudno im się odnaleźć w świecie szkoły i relacji rówieśniczych.

Lider Akademii Przyszłości

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi i razem z tym zespołem realizuje program Akademii Przyszłości w danej szkole.

Jak to wygląda w praktyce?

Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Akademia trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów_ek.

Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Dzieci, organizację spotkań w kolegium, podsumowanie pracy.

Lider_ka jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej szkole i współpracuje z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą – jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli chcesz pomagać, lubisz podejmować inicjatywę, potrafisz działać w zespole i chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nasi Liderzy_ki zgodnie twierdzą, że dzięki działaniu w Akademii rozwinęli swoje kompetencje w zakresie organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Umiejętności te nabywają nie tylko podczas pracy z zespołem Wolontariuszy, ale również korzystając z przygotowanej przez nas specjalnej oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Działania w Akademii Przyszłości pokrywają się w dużej mierze z rytmem roku szkolnego. Poniżej przedstawiamy ramowy kalendarz działań Liderów i Liderek:

Jeśli próbujesz się zgłosić, a szkoła, która Cię interesuje wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już Lidera_kę. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości i szkoły na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma kolegium Akademii Przyszłości.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą szkołę i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na  [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zależy to od wielu zmiennych, m.in. od liczby Wolontariuszy i Dzieci w Twoim kolegium.
Poniżej opisujemy zadania, które należą do Liderów i Liderek, to na pewno pozwoli Ci wyobrazić sobie, ile czasu potrzebujesz zarezerwować na działanie w Akademii Przyszłości.

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół innych Wolontariuszy_ek i razem z tym zespołem realizuje Akademię Przyszłości w danej lokalizacji. Do najważniejszych zadań Lidera_ki należą:

 • zbudowanie i wdrożenie do zadań zespołu Wolontariuszy pracujących z Dziećmi,
 • zarządzanie pracą zespołu Wolontariuszy – odpowiednie rozdzielanie zadań, monitoring spotkań Dzieci z Wolontariuszami,
 • bieżący kontakt z Koordynatorem Szkolnym celem rekrutacji Dzieci do Akademii,
 • podsumowanie pracy kolegium.

Lider Szlachetnej Paczki

Lider_ka to osoba, która w swoim rejonie (lokalnym środowisku) zarządza zespołem Wolontariuszy odwiedzających Rodziny i poszczególnymi zadaniami, dzięki którym w danej okolicy Szlachetna Paczka może się odbyć.

Jak to wygląda w praktyce?
Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje.
Szlachetna Paczka, to nie tylko grudniowy Weekend Cudów, działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały właściwie zrealizowane, a Rodziny otrzymały pomoc.
Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów czy Wolontariuszy.

Wśród zadań jakie są do zrealizowania w Paczce, można wymienić m.in. pozyskanie zgłoszeń Rodzin do Szlachetnej Paczki, które potrzebują naszego wsparcia (we współpracy z lokalnymi instytucjami np. MOPS czy stowarzyszeniami działającymi w lokalnym środowisku), przeprowadzenie działań pozyskujących Darczyńców dla Rodzin, przygotowanie Weekendu Cudów, w czasie którego Rodziny otrzymują paczki, podsumowanie pracy w rejonie.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli chcesz pomagać, lubisz podejmować inicjatywę, potrafisz działać w zespole i chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nasi Liderzy_ki zgodnie twierdzą, że dzięki działaniu w Paczce rozwinęli swoje kompetencje w zakresie organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Umiejętności te nabywają nie tylko podczas pracy z zespołem Wolontariuszy, ale również korzystając z przygotowanej przez nas specjalnej oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Liderami mogą być osoby pełnoletnie. Jeśli nie masz 18 lat (ale skończyłeś_aś 16) – zgłoś się na Wolontariusza_kę Paczki!

Rejestracja:  https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki/.

Górna granica nie istnieje.

Nasi Liderzy i Liderki to osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zarówno życiowym jak i zawodowym. Dzięki takiej różnorodności mogą oni uczyć się od siebie nawzajem i jeszcze lepiej i efektywniej pomagać potrzebującym.

Zależy to od wielu zmiennych, m.in. od liczby Wolontariuszy w rejonie.
Poniżej opisujemy zadania, które należą do Liderów i Liderek, to na pewno pozwoli Ci wyobrazić sobie, ile czasu potrzebujesz zarezerwować na działanie w Szlachetnej Paczce.

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy i razem z tym zespołem realizuje Szlachetną Paczkę w danej lokalizacji. Do najważniejszych zadań Lidera_ki należą:

 • zbudowanie i wdrożenie do zadań zespołu Wolontariuszy,
 • zarządzanie pracą zespołu Wolontariuszy – odpowiednie rozdzielanie zadań,
 • kontakt z lokalnymi instytucjami np. w celu pozyskania zgłoszeń Rodzin do Szlachetnej Paczki, znalezienia lokalizacji na magazyn Szlachetnej Paczki,
 • podsumowanie pracy rejonu.