POMOC BIEDNYM I UBOGIM

Szlachetna Paczka łączy Rodziny w potrzebie, Darczyńców i Wolontariuszy. Pomaga tym, którzy potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Przynosi radość i siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z człowiekiem.

SZLACHETNA PACZKA, to ogólnopolski projekt pomocy biednym Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany od 2001 roku. Paczka łączy tysiące osób: Wolontariuszy, Darczyńców, Dobroczyńców oraz ubogie Rodziny. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była skuteczna i sensowna oraz odpowiadała na konkretne potrzeby. Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, przezwyciężania beznadziejności życia codziennego i sygnał, że Rodziny nie są same.

POMOC DLA RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI

Wolontariusze szukają prawdziwej biedy, cichej i skromnej, chcą znaleźć tych najbardziej potrzebujących. Spotykają się z Rodzinami, poznają konkretne potrzeby, a następnie decydują o włączeniu ich do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej Rodziny, zaś te oprócz pomocy materialnej, otrzymują także impuls do zmiany.

Paczka realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się bohaterami i wygrywania swojego życia. Wszystkie osoby zaangażowane w Szlachetną Paczkę wzajemnie na siebie wpływają, Paczka pośredniczy w ich kontakcie i daje szansę na spotkanie.

JAKIE PACZKA MA WYNIKI?

SZLACHETNA PACZKA po raz pierwszy została zorganizowana przez grupę studentów duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i obdarowała 30 ubogich rodzin. Obecnie jest projektem ogólnopolskim o coraz większym zasięgu – co roku dociera ona do tysięcy osób potrzebujących wsparcia innych. Paczki co roku przygotowują setki tysięcy darczyńców, a średnio pomoc dla jednej rodziny przygotowuje aż kilkadziesiąt osób. Co roku łączna wartość przekazanej pomocy rośnie i wynosi kilkadziesiąt milionów złotych! Projekt działa przez cały rok, to nie tylko grudniowa pomoc w formie paczki, ale i praca wolontariuszy w czasie kolejnych miesięcy, ich wsparcie dla rodziny w staraniach o zmianę w życiu, tak żeby zaczęła radzić sobie sama.

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do SZLACHETNEJ PACZKI?