Pomoc biednym i ubogim

pomoc potrzebującym

W jaki sposób Szlachetna Paczka niesie pomoc biednym? Łączy Rodziny w potrzebie, Darczyńców i Wolontariuszy. Pomaga tym, którzy potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Przynosi radość i siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z człowiekiem.

SZLACHETNA PACZKA, to ogólnopolski projekt pomocy biednym Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany od 2001 roku. Paczka łączy tysiące osób: Wolontariuszy, Darczyńców, Dobroczyńców oraz ubogie Rodziny. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była skuteczna i sensowna oraz odpowiadała na konkretne potrzeby. Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, przezwyciężania beznadziejności życia codziennego i sygnał, że Rodziny nie są same. To niezwykle ważne, bo tylko wtedy pomoc niesiona osobom ubogim i potrzebującym może przynieść długotrwałe skutki.

Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji

Pomoc ubogim

Wolontariusze Szlachetnej Paczki szukają prawdziwej biedy, cichej i skromnej, chcą znaleźć tych najbardziej potrzebujących, którzy potrzebują ich wsparcia. Spotykają się z rodzinami będącymi w trudnej sytuacji, rozmawiają, poznają konkretne potrzeby a następnie decydują o włączeniu danej rodziny do Szlachetnej Paczki. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej potrzebującej rodziny, zaś te oprócz pomocy materialnej, otrzymują także impuls do zmiany ich życia i obecnej sytuacji, w której się znajdują.

SZLACHETNA PACZKA realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się bohaterami i wygrywania swojego życia. To również pomoc we wzrastaniu trzech grup społecznych: wolontariuszy, darczyńców i rodzin potrzebujących pomocy. Wszystkie te osoby wzajemnie na siebie wpływają, Paczka pośredniczy w ich kontakcie i daje szansę na spotkanie.

W jaki sposób Szlachetna Paczka niesie pomoc biednym?

Szlachetna Paczka to najbardziej znany, ale nie jedyny projekt społeczny Stowarzyszenia WIOSNA, którego celem jest pomoc ubogim. Równolegle realizowane są również inne, ważne inicjatywy społeczne:

  • Paczka Seniorów – jej celem jest łączenie osób, u których ciężka sytuacja życiowa łączy się z doskwierają samotnością,
  • Paczka Prawników – łączy potrzebujące pomocy prawnej osoby i prawnika, który tej pomocy chce i może udzielić,
  • Paczka Lekarzy – to niesienie pomocy lekarskiej lub porady osobom, które są w trakcie leczenia lub rehabilitacji, a ze względu na sytuację życiową nie są w stanie odpowiednio o siebie zadbać,
  • Paczka Biznesu – to złożony program mający na celu nauczenie beneficjentów Paczki jak zarabiać więcej, aby samodzielnie wyjść z biedy.

Jakie wyniki ma Szlachetna Paczka?

SZLACHETNA PACZKA po raz pierwszy została zorganizowana przez grupę studentów duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i obdarowała 30 ubogich rodzin. Obecnie jest projektem ogólnopolskim o coraz większym zasięgu – co roku dociera ona do tysięcy osób potrzebujących wsparcia innych. Paczki co roku przygotowują setki tysięcy darczyńców, a średnio pomoc dla jednej rodziny przygotowuje aż kilkadziesiąt osób. Co roku łączna wartość przekazanej pomocy rośnie i wynosi kilkadziesiąt milionów złotych! Projekt działa przez cały rok, to nie tylko grudniowa pomoc w formie paczki, ale i praca wolontariuszy w czasie kolejnych miesięcy, ich wsparcie dla rodziny w staraniach o zmianę w życiu, tak żeby zaczęła radzić sobie sama.

Zobacz jak i Ty możesz pomóc biednym i potrzebującym ze SZLACHETNĄ PACZKĄ