Darowizna w najbliższej rodzinie

Każda z darowizn obłożona jest podatkiem. Jednak w zależności od tego, w jakiej linii pokrewieństwa jest przekazywana, ustalone są jej wysokości zwolnione od podatku. Darowizna nieprzekraczająca ustalonej kwoty, nie jest opodatkowana.

Druk PIT-2. Czym jest, kto powinien go złożyć i kiedy?

Pit 2 to formularz, którego złożenie jest oświadczeniem pracownika, że chce on by pracodawca co miesiąc pomniejszał jego zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Podatek za 2021 w 2022 roku – kryptowaluty

Rozliczając podatek z dochodów osiąganych z kryptowalut od 2019 roku uregulowany jest nowymi przepisami. W 2022 roku rozliczając podatek za 2021 rok, należy więc pamiętać o zasadach, jakie stosuje się podczas rozliczenia dochodów z tego typu źródeł. 

Dochody zagraniczne w PIT-36 ZG

Załącznik PIT/ZG to załącznik, który dołączyć należy do zeznania PIT 36, PIT 36L, PIT 38 lub PIT 39, jeśli w roku podatkowym, za który składane jest rozliczenie, podatnik uzyskał dochody za granicą.

Koszty uzyskania przychodów w roku 2021/2022

Koszty uzyskania przychodu to suma wydatków, jakie ponosi pracownik, by osiągnąć dochód. Jak je obliczyć? Ile mogą wynosić i jak mogą wpływać na rozliczenia PIT?

Odliczenia podatkowe wpłaty na emeryturę na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Społecznego – IKZE

IKZE to skrót od Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W praktyce jest to jeden z produktów emerytalnych, dzięki któremu można samodzielnie gromadzić dodatkowe oszczędności na emeryturę.