Podatek za pracę za granicą

Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy?

Głównym czynnikiem, który należy ustalić jest rezydencja podatkowa. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, musisz rozliczać się z dochodów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Rezydencję podatkową określa się na podstawie czasu spędzonego w Polsce oraz innych kryteriów. Jeśli jednak spełniasz warunki, które zwalniają Cię z obowiązku rozliczania dochodów zagranicznych, unikniesz zbędnych formalności. 

PIT zerowy a dochody z zagranicy

Pit zerowy na dochody z zagranicy jest korzystnym rozwiązaniem, które może być zastosowane w sytuacjach, gdy osoba pracuje za granicą. Istnieje kilka kluczowych aspektów, które należy uwzględnić, aby skorzystać z takiego rozwiązania: 

Praca za granicą a rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa określa, gdzie dana osoba jest uważana za podatnika. W Polsce rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania lub pobyt na terytorium Polski przekraczający 183 dni w ciągu roku kalendarzowego, jednak można ją również określić na podstawie między innymi tzw. centrum interesów życiowych.  

Osoby pracujące za granicą powinny stale monitorować swój status rezydencji podatkowej, zwłaszcza w kontekście zmiany okoliczności życiowych. Znając aktualne przepisy i posiadając świadomość swojego statusu, można unikać nieprzewidzianych konsekwencji podatkowych. 

Podatek za pracę za granicą a ulga dla młodych

Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26 roku życia nie płacą podatku dochodowego jeśli ich dochód nie przekroczył 85 528 zł na rok. Zwolnienie to dotyczy dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą. Jeżeli wynagrodzenie z zagranicy nie przekroczy tego limitu polski rezydent nie musi rozliczać się w Polsce, natomiast musi pamiętać o rozliczeniu się z dochodów za granicą. 

Emeryt pracujący za granicą a rozliczenie podatku

Jeżeli emeryt jest rezydentem podatkowym w Polsce, to ma on obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów łącznie z tymi z zagranicy. Mogą jednak wystąpić sytuacje, które zwolnią go z obowiązku rozliczania się w Polsce. Główne znaczenie mają tu międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi krajami. Umowy te określają zasady, według których dochody uzyskane za granicą opodatkowane są tylko w Polsce. 

Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Austrią, Albanią, Australią, Belgią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Francją, Grecją, Holandią, Hiszpanią, Niemcami.