Co to jest UPO?

W ostatnich latach coraz więcej osób składa zeznania podatkowe w postaci elektronicznej, przez co coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem UPO. Co kryje się pod tym skrótem? Dlaczego ten dokument jest tak istotny i do czego służy? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości.

Co to znaczy UPO? – definicja

Skrót UPO możemy rozwinąć jako “Urzędowe Poświadczenie Odbioru”. Definicję tego terminu można znaleźć w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jak głosi ten akt prawny, urzędowe poświadczenie odbioru to dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające: 

Co oznacza UPO w praktyce?

Wyżej wskazana definicja UPO jest definicją ustawową, która wygląda w nieco zawiły sposób, dlatego w tym punkcie postaramy się dokładniej wyjaśnić, co to jest UPO. Ogólnie rzecz biorąc, pod pojęciem urzędowego poświadczenia odbioru rozumiemy dokument, który powstaje wówczas, kiedy organy administracji publicznej odbierają od nas dokument przesłany do nich w formie elektronicznej. UPO jest generowane wtedy, gdy przedłożone przez nas dokumenty zostają skutecznie dostarczone do odpowiedniego urzędu. Należy bowiem pamiętać o tym, że wysłanie dokumentu do urzędu nie jest jednoznaczne z jego złożeniem – dopiero uzyskanie statusu “200” oznacza, że został on poprawnie złożony. Status wysłanej e-Deklaracji można sprawdzać na rządowej stronie internetowej Status e-Deklaracji (mf.gov.pl) Dostępna tam aplikacja pozwala nie tylko na sprawdzenie statusu, ale także na pobranie UPO. Aby skorzystać z aplikacji, wystarczy w wyznaczonym miejscu wpisać 32-znakowy unikalny numer referencyjny, uzyskiwany w trakcie wysyłania odpowiedniego dokumentu do urzędu. Otrzymane UPO należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym składane jest dane zeznanie podatkowe. Oznacza to, że składając drogą elektroniczną zeznanie podatkowe za rok 2023, uzyskane po doręczeniu UPO należy przechowywać do końca roku 2029 – albowiem 5 lat liczymy od 31 grudnia 2024 roku.

UPO a PIT

Urzędowe poświadczenie odbioru jest wykorzystywane m.in. przy wysyłaniu rocznej deklaracji PIT drogą elektroniczną. Jak wspomniano, to dopiero UPO stanowi potwierdzenie doręczenia e-Deklaracji do urzędu skarbowego – uzyskiwany przy wysyłaniu dokumentu elektronicznego numer referencyjny nie jest jeszcze dowodem doręczenia go. Co istotne, jeżeli deklarację PIT składamy na ostatnią chwilę, powinniśmy się upewnić, że UPO zostało wygenerowane w terminie przewidzianym na złożenie zeznania. Jeżeli dokument nie zostanie skutecznie doręczony w wyznaczonym ustawą terminie, to nie dopełnimy naszego obowiązku, przez co narażamy się na konsekwencje karno-skarbowe. Aby im zapobiec, warto złożyć czynny żal. Czym jest czynny żal? Dowiesz się tego z innego naszego artykułu: Czynny żal – czym jest i kiedy złożyć go do Urzędu Skarbowego? – Szlachetna Paczka

Przekaż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego

Pamiętaj, że wypełniając zeznania PIT masz prawo oddać 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jako, że to 1,5% stanowi część podatku, który i tak obowiązany jesteś uiścić, nic Cię to nie kosztuje, a możesz tym sposobem pomóc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy, abyś swoje 1,5% oddał na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA – podmiotu, który organizuje Szlachetną Paczkę – akcję charytatywną, która w 2023 roku pomogła ponad 17 tys. rodzin.

Aby to zrobić, wypełniając odpowiedni formularz, wpisz w wyznaczone miejsce KRS 0000050905. Z góry dziękujemy!