Rośnie świadomość zarządzających, że odpowiedzialne działanie firmy przekłada się na robienie czegoś dobrego dla społeczeństwa. Coraz częściej do firm wprowadzany jest wolontariat pracowniczy, który sprawia, że pracownicy są dumni z siebie i ze swojego miejsca pracy, a także dumni i emocjonalnie związani z marką stają się jej klienci. Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w biznesie. Rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego, warto sięgnąć po przykład Banku BNP Paribas w Polsce, który od lat angażuje się w Szlachetną Paczkę. Wolontariat pracowniczy – przykłady poniżej.

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to inicjatywa, w której pracownicy-wolontariusze firmy aktywnie angażują się w działania charytatywne lub społeczne. Efekty ich współpracy przekładają się na zwiększenie impaktu działań społecznych firmy.

Wolontariat pracowniczy – gotowe rozwiązanie Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka przygotowała autorski model wolontariatu pracowniczego, który można efektywnie i łatwo wdrożyć w firmie. Proponowany wolontariat pracowniczy integruje zespół wokół wspólnego celu, zwiększa zaangażowanie i pomaga odkryć nowe talenty w grupie.

Dobre praktyki związane z realizacją programu wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką prezentuje Bank BNP Paribas. To największa tego typu współpraca w historii Szlachetnej Paczki.

Bank BNP Paribas od 2018 roku jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki i liderem wolontariatu pracowniczego w Paczce. W ramach tej współpracy zainspirował tysiące swoich pracowników do działań wolontaryjnych. Na początku było to oddolne działanie społeczne pracowników, wolontariat pracowniczy jednorazowy. Jednak bank poszedł za głosem pracowników i zdecydował o organizacji programu wolontariat pracowniczy w skali całej firmy.

„Wolontariat pracowniczy w ramach Szlachetnej Paczki, to była inicjatywa pracowników, którzy angażowali się prywatnie w ten projekt, ale chcieli, żebyśmy zrobili to na większą skalę. Chcieli zaangażować swoich kolegów i koleżanki z pracy, żebyśmy razem zrobili coś dobrego. Oczywiście z roku na rok tych wolontariuszy jest coraz więcej. W zeszłym roku było to prawie 3 tysiące zaangażowanych osób” – mówi Maria Gawlikowska, ekspertka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas.

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką, to:

 • pomoc ekspercka i projektowa w zaplanowaniu wdrożenia i dostosowania programu do struktury i potrzeb firmy,
 • materiały informacyjne, gotowa komunikacja o projekcie w różnorodnej formie (teksty, grafiki, video),
 • wsparcie eksperckie i doradcze przez cały projekt, w tym dedykowany opiekun po stronie Stowarzyszenia,
 • webinar on-line i/lub spotkanie motywacyjne dla pracowników,
 • doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach wdrożenia programu w firmie,
 • podziękowania dla zaangażowanych pracowników i firmy,
 • materiały ewaluacyjne i podsumowanie,
 • możliwość komunikacji przez firmę wsparcia rodzin ze Szlachetnej Paczki (licencja na logotyp programu i możliwość budowania przekazu w tym duchu).

Skontaktuj się ze Szlachetną Paczką:

W odpowiedzi eksperci z programu społecznego poprowadzą twoją firmę przez cały proces. Zapewnią doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach: od analizy potrzeb, przez dobór narzędzi komunikacyjnych, aż po podsumowanie i podziękowanie.

Wolontariat pracowniczy – przykłady Bank BNP Paribas
i Szlachetna Paczka

Dobre praktyki z wolontariatem pracowniczym prezentuje Bank BNP Paribas. Tak wygląda wolontariat pracowniczy w praktyce:

 

W inicjatywę angażują się pracownicy-wolontariusze niezależnie od zajmowanego stanowiska, podkreślając, że Paczka w banku to już świąteczna tradycja i razem realizują wolontariat zespołowy.

 

„Wejście w projekt ze Szlachetną Paczką okazało się bardzo proste. (…) Od Szlachetnej Paczki otrzymaliśmy wszelkie materiały komunikacyjne. Te materiały można było rozesłać bezpośrednio do pracowników, można było podwiesić w naszym wewnętrznym Intranecie” – Martyna Lipka, regionalna menadżerka sprzedaży B2C, Bank BNP Paribas.

Co daje wolontariat pracowniczy?

Jakie są cele wolontariatu pracowniczego? Przyjrzymy się bliżej korzyściom płynącym z wdrażania programu wolontariatu pracowniczego Szlachetnej Paczki w Banku BNP Paribas:

 • wzmacnianie ducha zespołu i integracja

  Wolontariat pracowniczy, czyli praca wolontariacka to nie tylko działanie, ale także wartościowa społeczność. Tworzenie forum wolontariatu pracowniczego, w którym pracownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspiracjami i sukcesami, pozwala budować więź między pracownikami oraz motywować kolejne osoby do zaangażowania. Tego typu wolontariat to także świetny sposób na integrację zespołu i budowanie pozytywnych relacji. Wspólne działanie daje zastrzyk pozytywnej energii.

 • rozwój osobisty

  Udział w wolontariacie pracowniczym daje pracownikom szansę rozwijania umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem czy zdolności przywódcze. Pracownicy uczą się radzenia sobie w różnych sytuacjach, co przekłada się na ich rozwój zarówno zawodowy, jak i osobisty – następuje wzmocnienie poczucia sprawczości.

  „Uzyskujemy wspaniałą symbiozę tego, co my chcemy osiągnąć jako organizacja i tego, czego potrzebują nasi pracownicy. Dajemy im poczucie sensu, samorealizację i poczucie tego, że mogą pomóc konkretnemu człowiekowi” – Andrzej Ząbek, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

 • wspieranie społeczności lokalnej

  Wolontariat pracowniczy umożliwia firmie aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym, przyczyniania się do poprawy warunków życia mieszkańców.

  Wśród rodzin, którym pomogli pracownicy Banku była m.in. rodzina pana Pawła, który samotnie wychowuje kilkunastoletnią córkę Julkę. „– Udało nam się przed świętami zakupić dla nich lodówkę, napełnić ją żywnością oraz zakupić dla Julci kurs gastronomiczny. Dzięki czemu może teraz spełniać swoje marzenia” – opowiada jedna z wolontariuszek Banku BNP Paribas.

 • motywacja i zaangażowanie pracowników

  Wolontariat pracowniczy może działać jako doskonałe narzędzie motywacyjne. Pracownicy, którzy widzą, że ich firma wspiera dobre sprawy, czują większe zaangażowanie i dumę z przynależności do organizacji, co przekłada się na ich wydajność i zaangażowanie w codzienną pracę. Dodatkowo wolontariat jest przykładem realizowania wartości w firmie.

 • budowanie wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie

  Wolontariat pracowniczy – firmy zaangażowane w działalność charytatywną i społeczną zyskują pozytywny wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej. Odpowiedzialna firma dba o coś więcej niż tylko zyski. Klienci i nowi pracownicy zwracają na to uwagę, ponieważ w dzisiejszym świecie ma to dla nich coraz większe znaczenie.

  „Kandydaci, którzy przychodzą na spotkania rekrutacyjne, bardzo często wspominają właśnie o inicjatywach, które w banku się toczą. Traktują to jako formę wręcz benefitu. Tym, co najbardziej motywuje wszystkich pracowników do tego, żeby wspólnie działać, wspólnie brać w tym udział, to jest właśnie możliwość pomocy innym” – mówi Anna Siedlewska-Cieślińska, partnerka biznesowa hr, Bank BNP Paribas.

Wolontariat pracowniczy a CSR – to też forma społecznej odpowiedzialności biznesu, która buduje wizerunek wewnątrz firmy.

Realizacja wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką

Głównym celem Szlachetnej Paczki jest materialne i mentalne wsparcie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jeśli firma zdecyduje się na wolontariat pracowniczy z Paczką, to jej pracownicy-wolontariusze pomogą w realizacji tego celu. Wybierają rodziny z Bazy Szlachetnej Paczki, a następnie organizują dla nich paczki.

Andrzej Ząbek, członek zarządu Fundacji BNP Paribas zauważa, że pracownicy chcą angażować się w wolontariat i tłumaczy, co połączyło bank z Paczką:

„Jesteśmy instytucją, która cele społeczne ma wysoko w swojej hierarchii. Widzimy wśród naszych pracowników bardzo duże zaangażowanie, potrzebę pomagania innym. Stowarzyszenie WIOSNA ze swoim doświadczeniem pomaga nam i naszym pracownikom dotrzeć do ludzi, którzy są w potrzebie” – Andrzej Ząbek, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

Wolontariat pracowniczy
ze Szlachetną Paczką

Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w firmach. Sprawdź jak wolontariat pracowniczy z Paczką może dodać coś dobrego również w Twojej organizacji.

Jak umożliwić pracownikowi wykonanie wolontariatu? – wolontariat pracowniczy przykłady

Wsparcie pracodawcy i jego elastyczności wobec pracowników są niezbędne, żeby idea wolontariatu pracowniczego mogła się urzeczywistnić. Firmy mogą oferować różne formy wolontariatu pracowniczego, czy też rodzaje wolontariatu pracowniczego: wolontariat pracowniczy jednorazowy lub akcje związane z dłuższymi projektami. Kluczowe jest zapewnienie wsparcia organizacyjnego oraz motywacyjnego, aby pracownicy czuli się zachęceni i docenieni za swój wkład. Bardzo często okazuje się, że pracownicy chcą angażować się w wolontariat. Aby było to możliwe, Bank BNP Paribas wprowadził udogodnienie:

“W Banku BNP Paribas jest możliwość wzięcia dwóch dni wolontariatu, a konkretnie 16 godzin na dowolną inicjatywę. Zawsze chciałam wziąć udział w Szlachetnej Paczce, ale nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Często chcielibyśmy podjąć jakąkolwiek inicjatywę wolontariacką, ale przez nadmiar pracy i obowiązków. Nie mamy na to czasu. W dobie ciągłego pędu, w jakim żyjemy możliwość poświęcenia kilku godzin w ciągu dnia pracy, sprzyja akcjom wolontariackim i za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni” – Justyna Król, starsza specjalistka ds. zarządu w Banku BNP Paribas.

Izabela Pabian, menadżerka ds. segmentu bankowości biznesowej w Banku BNP Paribas opowiada, jak wygląda podział obowiązków w praktyce oraz wolontariat kompetencyjny, podczas którego pracownicy dzielą się swoim czasem, ale też wiedzą:

„W Banku BNP Paribas możemy działać na 2 sposoby: jako lider wybierający rodzinę i organizujący w pełni pracę zespołową. Druga grupa są to wolontariusze, którzy mają przypisane poszczególne role: jedni mogą pakować drudzy, mogą kupować sprzęt AGD. Jeszcze inne osoby mogą organizować zbiórkę. Grupy są różne od kilkuosobowych, po kilkunastu-, a nawet kilkudziesięcioosobowe. Zwieńczeniem akcji jest wspólne pakowanie. (…) Możemy angażować dzieci, przyjaciół, darczyńców, inne osoby z rodziny. Dla nas moment pakowania jest świetną okazją do tego, żeby się spotkać, zintegrować, porozmawiać i cieszyć tym, że możemy wspólnie pomagać innym osobom”.

Szlachetna Paczka z powodzeniem może być przestrzenią dla działania wolontariatu pracowniczego. Paczka to rozpoznawalna marka, ciesząca się sympatią i zaufaniem Polaków, która daje szansę na to, żeby wolontariat pracowniczy w Polsce się rozwijał. („Organizacja Szlachetna Paczka zdecydowanie budzi sympatię wśród Polaków, co potwierdza czterech na pięciu badanych (83%)” – badanie KANTAR z marca 2022 r.). Dlatego realizacja wolontariatu pracowniczego, z tym programem społecznym ma szansę dużego odzewu wśród pracowników. To jest doskonały pomysł na wolontariat pracowniczy.

Skalę wolontariatu pracowniczego można dostosować do swoich możliwości. Pierwszy rok traktując jako testowy, pozwalający zorientować się, jaki potencjał pomocowy drzemie w pracownikach.

„Jeżeli jakieś firmy mają obawy, czy wprowadzić wolontariat pracowniczy w swojej firmie, jestem tutaj, żeby powiedzieć, że nie mają się czego obawiać, ponieważ sam proces jest dosyć prosty. Jest to proste, jest to wspaniałe, ponieważ łączy pracowników. No i mogę zachęcić wszystkich do tego, żeby taki wolontariat u siebie wprowadzali” – Maria Gawlikowska, ekspertka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas.

Poprzez ten rodzaj współpracy z biznesem Szlachetna Paczka jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki na rozwój misji.

Wolontariat pracowniczy w firmie to znacznie więcej niż tylko altruistyczne działania. To strategia, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i samej firmie.

Jeśli zdecydujesz się na wolontariat pracowniczy
ze Szlachetną Paczką

Przed twoją firmą kilka krótkich etapów, przez które przeprowadzą cię eksperci ze Szlachetnej Paczki:

 • Spotkania i konsultacje ze ekspertami Szlachetnej Paczki (można umówić się na spotkanie on-line, a wcześniej przesłać wszystkie nurtujące pytania).
 • Wspólne zaplanowanie procesu komunikacji w firmie (na bazie potrzeb firmy, materiałów i narzędzi Szlachetnej Paczki).
 • Nabór/Rekrutacja? liderów wolontariatu w firmie (wsparty materiałami i doradztwem Paczki).
 • Szkolenia i/lub spotkanie motywacyjne o projekcie.
 • Wsparcie w procesie budowania zespołów pracowniczych.
 • Wybór rodzin potrzebujących (wsparcie na tym etapie).
 • Podziękowanie i podsumowanie akcji w firmie.

Co dobrego u Ciebie w firmie?

 

Opowiedz nam o tym, a my powiemy Ci, jak razem możemy zmieniać świat na dobre. Napisz do Szlachetnej Paczki i dowiedz się więcej o wolontariacie pracowniczym: