Pomoc Seniorom – jak wygląda pomoc dla osób starszych?

Starzejące się społeczeństwo to zjawisko, które dotyka wiele krajów na całym świecie, w tym także Polskę. Jest to wynik długotrwałego procesu demograficznego, w którym odsetek osób starszych w populacji rośnie, a odsetek osób młodszych maleje. Wielu zastanawia się, jak powinna wyglądać społeczna pomoc dla osób starszych? Jak można ich wesprzeć? Odpowiedź ma Szlachetna Paczka, która co roku dociera z Wolontariuszami do kilkunastu tysięcy potrzebujących Rodzin, wśród których są także seniorzy. W 2023 r. stanowili oni niemal 30% Rodzin włączonych do programu.

Seniorzy potrzebujący pomocy – starzejące się społeczeństwo

Społeczeństwo się starzeje. Niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2023 r. zwiększyła się o 178 tys. osób do ponad 7,3 mln, co stanowi 19,5 proc. ogólnej liczby ludności. I niezmiennie pojawia się pytanie: jak może wyglądać wsparcie dla osób starszych, samotnych seniorów, którzy żyją obok nas?

GUS podaje, że od 2010 r. odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2023 r. osiągnął poziom 58,7 proc. Wielkość tej populacji wyniosła ponad 22 mln – o 216 tys. mniej niż rok wcześniej. 

Starzenie się społeczeństwa wiąże się z wyzwaniami społecznymi, takimi jak samotność seniorów i izolacja osób starszych, potrzeba zapewnienia odpowiednich usług opieki społecznej. W Polsce są osoby starsze potrzebujące pomocy. Zastanawiasz się, jak pomóc osobom starszym? W naszym kraju istnieją liczne fundacje seniorów, które za cel postawiły sobie wsparcie dla osób starszych. Istnieją także stowarzyszenia, które zapewniają pomoc m.in. dla starszych osób. Jednym z nich jest WIOSNA, organizator Szlachetnej Paczki. Wszystkie te organizacje starają się zapewnić bezpieczeństwo seniora.

WPŁACAM, BY POMÓC

Pomoc dla osób starszych – w Szlachetnej Paczce

Starsze osoby stanowią istotną część społeczeństwa, dlatego tak ważne jest, aby nieść im wsparcie. Pomaganie seniorom może przynosić korzyści zarówno dla samych seniorów, jak i dla Wolontariusza i społeczeństwa jako całości. Sytuacja osób starszych, w tym także sytuacja samotnych seniorów włączonych do Szlachetnej Paczki, jest bardzo trudna.

Coraz powszechniejsza jest samotność i depresja seniorów. Dlatego każda akcja wsparcia dla seniorów jest ważna!

– Pani Maria, starsza Pani z Warszawy, powiedziała, że najważniejszą rzeczą, którą otrzymała w Szlachetnej Paczce jest Wolontariusz. To drugi człowiek, który się z nią skontaktował, poświęcił jej czas, dał dobre emocje, pozwolił uwierzyć, że nie wszyscy są obojętni. W pędzącym świecie trzeba się zatrzymać, zauważyć drugiego człowieka i po prostu z nim pobyć – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.    

Ilu Seniorom w 2023 roku pomogła Szlachetna Paczka? 

Polacy wspierają seniorów – to dzięki Darczyńcom pomoc dotarła do ponad 4,3 tys. rodzin, które zmagały się z problemami starości i osamotnienia. Darczyńcy poznali potrzeby osób starszych na stronie Szlachetnej Paczki. Zrobili specjalne zakupy, które następnie przekazali Wolontariuszom. Taki zapas czasem starcza na klika miesięcy. Dzięki temu, a także dzięki obecności Wolontariuszy, jakość życia seniorów uległa poprawie. Seniorzy dzięki takim działaniom, oprócz wsparcia materialnego, otrzymali wsparcie emocjonalne.

Pomoc osobom starszym – jak to działa w Szlachetnej Paczce?

Szlachetna Paczka pomaga budować nowe więzi i zapewnia wsparcie dla samotnych seniorów. Starość bardzo często łączy się z samotnością. Niektórym seniorom umierają bliscy, inni mają coraz bardziej ograniczone możliwości przemieszczania się – za tym wszystkim idzie walka z samotnością.

Senior może potrzebować pomocy w prostych czynnościach życiowych: zakupy dla osób starszych, dostarczanie posiłków, wyprowadzenie psa czy sprzątanie. Niezbędna jest troska o zdrowie seniora i zdrowie psychiczne osób starszych. 

Szlachetna Paczka to program społeczny, który umożliwia bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym: seniorom, ale też samodzielnym rodzicom, osobom dotkniętym chorobą czy niepełnosprawnością, zapewnia też pomoc samotnym. Ta pomoc jest możliwa m.in dzięki Wolontariuszom. Wsparcie dla seniorów od młodych osób jest powszechne w tym programie społecznym. Warto podkreślić, że Wolontariuszami w Paczce są również seniorzy – Paczka to też miejsce, w którym seniorzy pomagają seniorom.

Program Szlachetna Paczka działa w całym kraju i organizuje pomoc także dla osób starszych. Wolontariusze, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do rodzin czekających na wsparcie. Podczas spotkań dają wsparcie emocjonalne.

Każdego roku liczba osób, które mierzą się z trudną sytuacją ze względu na „osamotnienie” i „starość” jest bardzo duża. Wspieraj seniora ze Szlachetną Paczką. Jak pomóc samotnym seniorom?

Metody pomocy seniorom

Chcesz poznać metody pomocy seniorom w Szlachetnej Paczce? Przeczytaj, jak odbywa się pomoc dla osób starszych:

Seniorzy pomagają seniorom

Warto podkreślić, że w Paczce seniorzy pomagają seniorom – bardzo często wolontariuszami są osoby 65+. Dlatego Paczka to również wolontariat seniorów. W intensywnym działaniu pełnym empatii i współczucia wobec drugiego człowieka, nie ma miejsca na stereotypy dotyczące osób starszych.

Chciałbym pomóc osobom starszym, co mogę zrobić?

Interesuje Cię pomoc dla osoby starszej? W ramach Szlachetnej Paczki możesz:

Jak jeszcze pomagamy? 

Powinny powstawać miejsca, i to nie jeden dom pomocy dla seniorów, w których będzie mogła odbywać się opieka nad osobami starszymi, a także pomoc dla bliskich osób starszych. Miejsca, które zapewnią stałe wsparcie, dostarczanie posiłków i zakupy dla osób starszych. Zdrowie seniorów będzie nadrzędną wartością, a potrzeby osób starszych zostaną spełnione. W takich miejscach łatwiej o wsparcie emocjonalne, zwiększy się wtedy aktywność społeczna osób starszych. Dzięki przemyślanej polityce społecznej sytuacja osób starszych może znacznie się poprawić.

MOŻESZ POMÓC

50 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

100 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

200 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

OD SERCA

moja pomoc

Wpłacam