Jak organizować pomoc w ramach Szlachetnej Paczki?

W listopadzie i grudniu Darczyńcy Szlachetnej Paczki często organizują zbiórki pieniędzy i rzeczy dla wybranych Rodzin. Z tekstu dowiecie się, jak przeprowadzać je sprawnie i zgodnie z założeniami programu Paczki, a także w jaki sposób wspierać całoroczne działanie Szlachetnej Paczki poprzez wpłaty na stronie: Wpłacam i pomagam – Szlachetna Paczka. 

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów pomocowych w Polsce. Od ponad 20 lat dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących Rodzin i osób samotnych z całego kraju.  

Potrzebujących wciąż jest wielu – w Polsce aż 1,8 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego, za niewiele ponad 20 zł dziennie. To osoby samotne, dotknięte chorobą, niepełnosprawnością czy skutkami nieszczęśliwego wypadku. Szlachetna Paczka stara się dotrzeć do takich osób, poznać ich historie, potrzeby i dostarczyć im mądrą pomoc przygotowaną przez Darczyńców. By móc działać, Paczka potrzebuje zaangażowania Wolontariuszy, ale też Darczyńców przygotowujących paczki i Dobroczyńców, którzy wspierają program finansowo. 

Jak zrobić paczkę w szkole, pracy czy ze znajomymi – 10 kroków

Jak przygotować Szlachetną Paczkę w szkole, przedszkolu, pracy, rodzinie czy wśród znajomych?  

W skrócie plan działania Darczyńców wygląda tak:  

Dokładna instrukcja 10 kroków znajduje się tu: Paczka w Paczce.

Aż 45% wszystkich szlachetnych paczek tworzonych jest w firmach, szkołach i instytucjach. Organizują się tam grupy entuzjastów, liczące ponad 31 osób, które przygotowują paczki dla potrzebujących.  

Zbiórki publiczne – czym są i czy można je organizować w ramach Szlachetnej Paczki?

Darczyńcy, którzy decydują się wybrać Rodzinę i przygotować paczkę, zachęcają swoich znajomych, rodzinę, osoby w pracy, na uczelni czy w szkole do kompletowania niezbędnych rzeczy. Zanim jednak zorganizują zbiórkę pieniędzy na ten cel, dobrze rozeznać, czy to działanie nie kwalifikuje się jako zbiórka publiczna.  

Skąd wiedzieć, czy zbiórki pieniędzy, które organizuję, by skompletować rzeczy do Szlachetnej Paczki, nie są zbiórkami publicznymi?

Zbieranie żywności, produktów czy pieniędzy, jeżeli odbywa się wśród osób prywatnie znanych i w przestrzeni, która łączy Darczyńców (np. w ich miejscu pracy czy nauki) nie stanowi tzw. zbiórki publicznej, więc śmiało można je organizować.  

W szkołach, przedszkolach i miejscach pracy Darczyńców – mimo że to mogą być miejsca publiczne – zbiórka pieniędzy i rzeczy dla konkretnej Rodziny jest dopuszczalna.  

Warto natomiast wiedzieć, że Stowarzyszenie WIOSNA nie przekazuje pieniędzy ani produktów bezpośrednio Rodzinom objętym pomocą, a jedynie pośredniczy w pomocy przekazywanej przez Darczyńców. Dlatego ani Darczyńcy ani Wolontariusze nie mogą organizować zbiórek pieniędzy w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA – Stowarzyszenie nie byłoby w stanie spełnić wymogów sprawozdawczych wskazanych w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 

Organizacja zbiórki publicznej nie jest prawnie obojętna, a jej przeprowadzenie bez spełnienia prawnych wymagań jest nielegalne i może dla organizatorów zbiórki skutkować nałożeniem grzywny oraz utratą zgromadzonych rzeczy i funduszy (art. 56 Kodeksu Wykroczeń).  

Dlatego Stowarzyszenie nie wyraża zgody na wykorzystywanie nazwy programu Szlachetna Paczka ani logotypów programu w celu realizacji takich zbiórek. Działania takie, realizowane przez Wolontariuszy na własną rękę, stanowią przekroczenie umocowania wskazanego w umowie i są bezprawne. Co więcej, narażają Stowarzyszenie na konsekwencje prawne i finansowe. 

Zbiórki pieniędzy, zbiórka charytatywna, zbiórki publiczne – kwestie prawne, które przydarzą Ci się w realizacji innej pomocy

W tym segmencie opisujemy kwestie prawne dotyczące zbiórek publicznych, które jak już pisaliśmy, nie dotyczą Szlachetnej Paczki. Ta wiedza może jednak pomóc czytelnikowi w realizacji pomocy dla innych niż Stowarzyszenie WIOSNA organizacji. 

Jak zorganizować zbiórkę pieniędzy?

Aby móc legalnie przeprowadzić zbiórkę publiczną, należy dopełnić szeregu formalności, z których najważniejsze jest zgłoszenie zbiórki do ministerstwa, a po jej przeprowadzeniu – złożenie sprawozdania z wykorzystania uzbieranych środków (art. 5 i nast. Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych). Obowiązkowe jest również zabezpieczenie puszek czy stosowanie identyfikatorów imiennych. 

Przygotowujesz pomoc dla paczkowej Rodziny? Możesz zorganizować zrzutkę w internecie

Zrzutka to narzędzie do tworzenia zbiórek internetowych na dowolny cel – w przypadku Darczyńców na przygotowanie paczki dla Rodziny.  

Przykładem takiego internetowego narzędzia jest strona zrzutka.pl. Tam dowolna osoba może założyć zrzutkę na dowolny cel, a każda osoba może wpłacić dowolną kwotę na ten cel. Zrzutka organizowana w internecie za pomocą takiego narzędzia nie jest zbiórką publiczną.  

Kto może założyć zrzutkę w ramach pomocy Rodzinie z Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki?

W ramach pomocy Rodzinie zrzutkę założyć może Darczyńca lub jego przedstawiciel. Darczyńca to osoba, grupa osób lub instytucja, która decyduje się wesprzeć (poprzez przygotowanie paczki) konkretną Rodzinę wybraną z opublikowanej Bazy Rodzin. 

W jaki sposób Darczyńca może założyć zrzutkę, aby wszystko było zgodne z wytycznymi Szlachetnej Paczki?

Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne

W Polsce i na świecie tego typu działania, jak zbiórka charytatywna, zbiórki pieniędzy, w tym zbiórka dla dzieci czy zbiórka pieniędzy na cele charytatywne dla innych potrzebujących, są bardzo popularne. W ich organizacji pomocne są różne portale do zbierania pieniędzy.   

Zbiórki pieniędzy w tym zbiórki dla dzieci dają możliwość pomocy osobom w potrzebie. Twoje wsparcie może wpłynąć na poprawę życia ludzi, którzy borykają się z trudnościami, czy to z powodu biedy, choroby czy np. przemocy.  

Zbiórka charytatywna to też inspiracja innych. Twój udział w zbiórkach może inspirować osoby z otoczenia do angażowania się w działalność charytatywną, co przyczynia się do rozprzestrzeniania dobroczynności. 

Wsparcie działania Szlachetnej Paczki – to realny wpływ na życie najbardziej potrzebujących osób w Polsce. Wejdź na Wpłacam i pomagam – Szlachetna Paczka i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 

Zbiórka pieniędzy na fb i i zachęcanie znajomych do zbierania produktów 

Jeśli pytasz: Czy mogę napisać na Facebooku, że zbieram produkty dla Rodziny ze Szlachetnej Paczki? Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli jesteś Darczyńcą lub Darczyńczynią, to jak najbardziej możesz na portalach społecznościowych ogłosić, że nim/nią jesteś i zachęcić znajomych do zaangażowania w zorganizowanie paczki dla Rodziny.  

Pamiętaj! Nie używaj sformułowania: „Zbieram rzeczy na Szlachetną Paczkę”. Rekomendujemy, by używać sformułowania: „Zbieram rzeczy dla Rodziny włączonej do Szlachetnej Paczki”. Użycie sformułowania „Zbieram rzeczy na Szlachetną Paczkę” może powodować skojarzenie, że to Szlachetna Paczka jest odbiorcą tych rzeczy, a tak nie jest. Odbiorcami wszystkich rzeczy są Rodziny włączone do programu Szlachetna Paczka.  

Jak utworzyć zbiórkę pieniędzy na Facebooku? Tutaj dowiesz się krok po kroku: Zbiórki na Facebooku.

Obserwuj profil Szlachetnej Paczki na Facebooku – tam również można wesprzeć całoroczne działanie Paczki. 

Szlachetna Paczka działa cały rok

Paczka działa przez cały rok, rozwijając dodatkowe formy wsparcia, takie jak Paczka Medyków czy Prawników. Reaguje także na bieżące potrzeby spowodowane zmieniającą się rzeczywistością, jak w chwili zaostrzenia wojny w Ukrainie. W czerwcu 2022 r. odbyła się Solidarna Paczka, specjalna edycja programu skierowana do rodzin uchodźczych, które znalazły schronienie w Polsce.  

Ta całoroczna i dostosowana do bieżących potrzeb pomoc nie byłaby jednak możliwa bez środków pozyskanych od Dobroczyńców, które można przekazać za pośrednictwem strony Wpłacam na Szlachetną Paczkę

Wsparcie Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka łączy Polaków, pomaga w nowych miejscach

Co roku w Szlachetną Paczkę angażują się osoby z różnych środowisk, które połączyła idea mądrej pomocy ponad podziałami. Taka skala działania nie byłaby możliwa również bez Dobroczyńców, którzy licznie wspierają Paczkę m.in za pośrednictwem strony Wpłacam i pomagam – Szlachetna Paczka. To także dzięki nim Paczka może docierać do tych, którym nie pomaga nikt inny.    

Paczka pomaga mądrze

Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. Wolontariusze przekazują Rodzinom paczki tworzone przez Darczyńców, ale przede wszystkim wnoszą w życie potrzebujących nadzieję i impuls do zmiany. Zależy nam na tym, by Rodziny samodzielnie i na trwałe wychodziły z trudnej sytuacji, dlatego nie ograniczamy się do jednorazowej pomocy. Mądra pomoc to zapewnienie Rodzinom z Paczki dokładnie tego, czego potrzebują, poprzez nawiązanie relacji, która daje nadzieję na zmianę życia.   

Paczka ma know-how

Paczka działa już ponad 20 lat. Co roku rekrutuje i szkoli ok. 10 tys. Wolontariuszy, którzy docierają do nowych miejsc i osób, które wcześniej nie mogły liczyć na wsparcie. Tworzy systemy i rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać precyzyjną pomocą na tak dużą skalę, wedle przejrzystych zasad.  Całoroczne wsparcie Dobroczyńców Paczki odgrywa w tym znaczącą rolę.  

Szlachetna Paczka opiera się na pomocy bezpośredniej – w 2023 r. dotarła z Wolontariuszami i Wolontariuszkami z pomocą do 17 012 rodzin z całej Polsce. Środki pozyskane ze strony Wpłacam i pomagam – Szlachetna Paczka są bardzo ważne dla funkcjonowania Szlachetnej Paczki. Dzięki nim można zadbać o organizację kolejnej edycji ogólnopolskiego programu, by w grudniu w Weekend Cudów móc cieszyć się radością obdarowanych, którzy odzyskują godność i nadzieję na lepsze życie.   

MOŻESZ POMÓC

50 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

100 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

200 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

OD SERCA

moja pomoc

Wpłacam