Od 2001 roku Wolontariusze i Wolontariuszki docierają do Rodzin w trudnej sytuacji. Każde spotkanie to nie tylko rozmowa o trudnościach, potrzebach, ale i budowanie relacji z drugim człowiekiem. To nadzieja na zmianę.

Znając historię Rodziny Wolontariusze i Wolontariuszki podejmują decyzję o odpowiedniej pomocy. Dla jednych będzie to pomoc materialna, dla innych – wsparcie specjalistów. Czasem pomocą jest… odmowa pomocy.

W Szlachetnej Paczce pomagamy Rodzinom i Osobom, które często z trudnościami są pozostawione same, z dala od wzroku drugiego człowieka. Nie proszą o pomoc, mimo że bardzo jej potrzebują. . W ramach mądrej pomocy chcemy zapewnić potrzebującym dokładnie tego, co jest niezbędne do godnego życia. Dla Rodzin, z którymi spotykają się Wolontariusze i Wolontariuszki, samo spotkanie i zbudowanie relacji jest bardzo ważne. Paczka jest dla nich wsparciem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Naszym celem jest mądra pomoc, która zapewnia Rodzinom z Paczki dokładnie to, czego potrzebują, a poprzez nawiązanie relacji – daje nadzieję na zmianę życia.

50 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

100 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

200 ZŁ

moja pomoc

Wpłacam

OD SERCA

moja pomoc

Wpłacam

Czym kierujemy się podejmując decyzję o włączeniu Rodziny do pomocy Szlachetnej Paczki?


HISTORIA
Rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji


DOCHÓD
przypadający na jednego członka Rodziny


POSTAWA
przejawiająca się tym, czy Rodzina podejmuje kroki, by zmienić swoją sytuację


PRZYNALEŻNOŚĆ
do jednej z grup potrzebujących, które określają sytuację Rodziny

Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup

Wpłacam, by pomóc
dziecko-chore-komu-pomagamy
rodzina-wielodzietna-komu-pomagamy
starosc-komu-pomagamy
choroba-w-rodzinie-komu-pomagamy
nieszczescie-komu-pomagamy
samodzielny-rodzic-komu-pomagamy
start-w-samodzielnosc-komu-pomagamy
dotknieci-skutkami-wojny-komu-pomagamy
inne-komu-pomagamy

Dziecko chore lub z niepełnosprawnością w Rodzinie

dziecko-chore

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka znacząco przekładają się na standard życia Rodziny. Koszty leczenia oraz konieczność stałej opieki mogą istotnie uszczuplić domowy budżet, bo Rodzic po prostu – nie może podjąć pracy. W konsekwencji, środków przestaje wystarczać na najbardziej podstawowe potrzeby, podczas gdy Rodzina dzielnie stara się sprostać codziennym wyzwaniom.

rodzina-wielodzietna

Rodzina wielodzietna to taka, w której jest troje lub więcej dzieci. Koszty zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy artykuły higieniczne, a nawet lekarstw w sytuacji zwykłego przeziębienia, muszą być liczone kilkukrotnie. konsekwencji, pomimo starań, rodzice często nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków.

starosc

Zdarza się, że samotne osoby w podeszłym wieku są pozbawione opieki ze strony innych członków rodziny (może to być również para emerytów żyjąca w osamotnieniu). Dla osoby pozostawionej samej sobie niedołężność i koszty leczenia chorób, w połączeniu z niską rentą lub emeryturą, stają się ogromną trudnością w zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych, codziennych potrzeb. 

choroba-w-rodzinie

Jeśli jednego z członków Rodziny dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność, znacząco wpływa to na standard życia wszystkich domowników. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: rehabilitacja, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali pochłaniają wiele środków z rodzinnego budżetu. Inne potrzeby Rodziny są odkładane na dalszy plan, a osoba opiekująca się na stałe chorym nierzadko jest zmuszona zrezygnować z pracy zawodowej.
Dowiedz się więcej o pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Szlachetnej Paczce.
 

nieszczescie

Wydarzenie losowe, takie jak wypadek czy zniszczenia dokonane np. przez powódź lub pożar, są w stanie diametralnie zmienić życie Rodziny. Nieszczęśliwe wydarzenie może prowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby, a odbudowanie strat często przekracza możliwości finansowe. Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego z członków Rodziny. Jego odejście jest ciosem emocjonalnym, a nierzadko dotyka tez Rodzinę materialnie.

samodzielny-rodzic

Zdarza się, że osoby samodzielne, mające na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci, nie mają do kogo zwrócić się o wsparcie. Łączą opiekę nad dziećmi z troszczeniem się o podstawowe potrzeby,  a dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem lub partnerką.

start-w-samodzielnosc

Dla osób dopiero zaczynających samodzielne życie lub odbudowujących je, nowy początek jest szczególnym wyzwaniem – również ze względów materialnych. Mogą to być: absolwentki Domu Samotnej Matki, absolwenci Domów Dziecka, a także studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (niemogący liczyć na wsparcie rodziny), czy młode rodziny zmagające się z trudną sytuacją finansową (również bez wsparcia bliskich).

dotknieci-skutkami-wojny

Zależy nam, aby dotrzeć do tych, którym wojna odebrała dawne życie i zmusiła do trudnych zmian. Rodziny dotknięte skutkami wojny mogą być dowolnej narodowości. Niezależnie od tego, skąd pochodzą, mogą potrzebować wsparcia w przetrwaniu niełatwego czasu lub stworzeniu swojego domu i życia na nowo. 

inne

Do tej kategorii włączamy Rodziny, których trudna sytuacja życiowa nie wynika żadnej z wcześniej opisanych okoliczności, a Wolontariusz jest przekonany, że Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd. 

Do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy z pomocą?
To zależy również od Ciebie. Ty też możesz pomóc.

Wpłacam, by pomóc

Dowiedz się więcej o naszej pomocy:

Jak działa Szlachetna Paczka? >

Jak zrobić Szlachetną Paczkę? >

Jak mogę pomóc? >