Rezygnacja ze wspólnego rozliczenia małżonków

Wiele małżeństw przy rozliczaniu za dany rok zadaje sobie pytania, czy rozliczać się z małżonkiem, kiedy opłaca się z małżonkiem, a w jakiej sytuacji wspólne rozliczenie PIT jest nieopłacalne. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. 

Co zrobić aby móc się wspólnie rozliczyć z małżonkiem

W jakich przypadkach wspólne rozliczenie nie jest możliwe

Rezygnacja ze wspólnego rozliczenia małżonków

W przypadku kiedy w poprzednich latach rozliczałeś się wspólnie z małżonkiem, ale za 2023 chcecie rozliczyć się osobno, to nie musicie o tym fakcie zawiadamiać urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie odrębne zeznania podatkowe.

Natomiast, jeśli po złożeniu wspólnego rozliczenia zmienicie zdanie i będziecie chcieli rozliczyć się osobno, to wystarczy, że złożycie odrębne zeznania podatkowe zaznaczając je jako korekta zeznania. W przypadku składania osobnego rozliczenia musicie sprawdzić wysokość podatku wykazanego na składanych korektach. Jeśli zobowiązanie wobec urzędu skarbowego zwiększy się, zobowiązani jesteście do zapłaty różnicy razem z należnymi odsetkami liczonymi od następnego dnia po upływie terminu do składania zeznania podatkowego czyli do 30 kwietnia.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pobierającym świadczenie pielęgnacyjne jest jak najbardziej możliwe oraz może przynieść korzyści podatkowe. Wspólne rozliczenie nie tylko ułatwia złożenie zeznania podatkowego, ale również  daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych np:  

W każdym przypadku należy sprawdzić czy dane wydatki mogą być uwzględnione w odliczeniu, a tym samym obniżyć wysokość podatku. 

Czy rozliczać się z małżonkiem

Wielu przypadkach rozliczanie wspólnie z małżonkiem opłaca się, wspólne opodatkowanie może przynieść korzyści podatkowe. Dotyczy to szczególnie małżeństw: 

W wymienionych wyżej przypadkach wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie dla Ciebie korzystne i pozwoli na otrzymanie zwrotu podatku z urzędu skarbowego, w wyższej wysokości niż rozliczalibyście się oddzielnie. 

Jeżeli wasze dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, to rozliczenie wspólne raczej nie wpłynie na wysokość zapłaconego podatku, ale na pewno zaoszczędzi czas przy jego rozliczeniu. 

Z kolei wspólne rozliczenie z małżonkiem może nie opłacać się jeśli Ty lub małżonek uzyskujecie dochody za granicą podlegające opodatkowaniu w Polsce. W efekcie wspólnie rozliczając się możecie zapłacić wyższy podatek.  
W przypadku rozliczania dochodów uzyskanych za granicą mamy do czynienia z dwoma metodami ich opodatkowania: 

W przypadku takich dochodów najlepiej obliczyć należny podatek na dwa sposoby czyli obliczyć jego wysokość w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz sporządzić odrębne dla każdego. Następnie sprawdzić, które rozliczenie będzie dla Was korzystniejsze podatkowo.