Jak ominąć drugi próg podatkowy i nie płacić 32 procent podatku? 

Jeśli w ciągu roku podatkowego uzyskałeś dochód powyżej 120 000,00 zł, to w tym artykule podpowiemy Ci oraz pokażemy na przykładach w jaki sposób możesz ominąć drugi próg podatkowy, czyli nie płacić od nadwyżki ponad 120 000,00 podatku w wysokości 32%.

Najprostszym sposobem ominięcia 32% podatku od nadwyżki ponad 120 000,00 jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Skorzystacie przy takiej formie rozliczenia, jeśli jedno z was zarabia mniej czyli jego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Obecnie prawo do wspólnego rozliczenia macie nie tylko, jeśli byliście małżeństwem przez cały rok, ale także jeśli zawarliście związek małżeński w ciągu roku. Nie ma tutaj znaczenia miesiąc zawarcia małżeństwa. 

Wspólne rozliczenie małżonków daje możliwość zapłacenia podatku według stawki 12% od łącznej kwoty dochodu małżonków sięgającej 240 000,00 zł. Dochody obojga małżonków podlegają sumowaniu, następnie podzieleniu przez dwa i następnie odliczeniu kwoty wolnej i pomnożeniu przez 2. 

Jak ominąć drugi próg podatkowy przykład

Tomasz Kowalski zawarł związek małżeński z Anną 15.11.2023 roku. Dla celów obliczenia podatku przyjęto koszty uzyskania przychów w wysokości 3 000,00 zł (czyli liczone w przypadku wykonywania pracy w tej samej miejscowości co adres zamieszkania). 

Tomasz uzyskał:

Rozliczając się sam zapłaci do urzędu skarbowego podatek w kwocie 17 829 zł. 

Anna Kowalska uzyskała: 

Rozliczając się sama zapłaci do urzędu skarbowego podatek w wysokości 3 3371 zł.

Jeżeli rozliczą się wspólnie to ominą drugi próg podatkowy i nie zapłacą 32% podatku. Ich podatek wyniesie 16 807 zł.  
Rozliczając się osobno zapłacą: 17 829+ 3 371= 21 200,00.  

Czyli przy wspólnym rozliczeniu otrzymają zwrot podatku w kwocie 4 393 zł. 

By ominąć drugi próg podatkowy można również

Rozliczając się wspólnie ominąć drugi próg podatkowy możecie również odliczyć, jeśli ponieśliście takie wydatki w wysokości ujętej w przepisach np.: 

Odliczenie ulg a obniżenie kwoty podatku

Obniżyć kwotę podatku do urzędu skarbowego możecie na przykład przez odliczenie ulg

Wspólnie z małżonkiem możesz rozliczyć się, jeśli:

Wspólnie z małżonkiem nie możesz rozliczyć się, jeśli: 

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem, jeśli chcesz przekazać 1,5% podatku

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).   

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).