Zaryzykujmy stwierdzenie, że moda na odpowiedzialny biznes ma się bardzo dobrze. CSR to słowo klucz, które przewija się kontekście wielokierunkowych działań coraz większej liczby firm działających na rynku polskim. I, o ile w latach 90-tych ubiegłego wieku CSR postrzegany był jako akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, i de facto z odpowiedzialnością społeczną miał niewiele wspólnego, to dzisiaj jest to coś więcej. To coraz częstszy, obowiązkowy element strategii biznesu.

Odpowiedzialny biznes: moda, misja czy wymóg współczesności?

Dzisiaj wiadomo już, że CSR na całym świecie jest jednym z kluczowych elementów planowania strategii rozwoju tak dużych, jak również średnich i małych firm. W Polsce sztuki tej jednak cały czas się uczymy. Pokazują to chociażby badania przeprowadzone przez PARP, wg. której jedynie 31 proc. przedstawicieli polskich firm wie, co oznacza pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. W większości, bo aż w 70 proc., były to duże przedsiębiorstwa mające swoje siedziby poza granicami naszego kraju.

Jak zatem budować działania oparte o dobre praktyki? Coraz więcej firm, partnerów społecznych dobiera spośród organizacji pozarządowych, (np. BP, Microsoft, PZU czy fundacja PKO Banku Polskiego, która wspiera Stowarzyszenie WIOSNA). W tym świetle organizacje NGO to bardzo ważny partner dla biznesu. To one często identyfikują ważne problemy społeczne. Co więcej mają doświadczenie w ich weryfikacji. Nierzadko także lata działalności pozwoliły na wykształcenie programów służących ich rozwiązywaniu. I tak np. SZLACHETNA PACZKA pomaga rodzinom w potrzebie, zapobiega wykluczeniu społecznemu tych, którzy mają życiowo „pod górkę”. Z takiej współpracy płynie wielowymiarowa korzyść dla wszystkich grup, które są w nią zaangażowane.

Społeczna odpowiedzialność firmy przekłada się na odpowiedzialność w nas

Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która w swoich działaniach uwzględnia dobro wielu grup interesariuszy, podejmując aktywności na rzecz społeczności lokalnej, w której funkcjonuje na co dzień, ekologii czy edukacji, a także angażując się w filantropię. Jest jeszcze jedna kluczowa grupa, o której nie wolno zapominać. To pracownicy. Realizowana strategia społecznej odpowiedzialności biznesu buduje także wizerunek wewnątrz firmy, w której ludzie chcą pracować i czują się w niej dobrze. Wspólne działania, zwłaszcza dla szlachetnego celu, integrują zespół i sprawiają, że zaczynamy brać odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem w pracy, ale także za społeczność w której żyjemy. A ZATEM?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż jednorazowa akcja sponsoringowa. To długoletnie, konsekwentne budowanie relacji, tak wewnątrz firmy, jak również z jej otoczeniem. Jedynie wpisana w strategię rozwoju, społeczna odpowiedzialność biznesu będzie inwestycją, która ma szansę nie tylko zwrócić się, ale przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Współpraca ze Szlachetną Paczką daje firmom okazję do rozwijania strategii CSR w nowy, nieszablonowy. Zarówno poprzez angażowanie się w nasze inicjatywy społeczne, jak i dedykowane projekty jak np. Inwestor Społeczny.

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do Szlachetnej Paczki? Dowiedz się więcej