Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw czy po prostu CSR (skrót z ang. Corporate Social Responsibility) – to koncepcja, według której firmy w swoich działaniach uwzględniają interesy różnych grup społecznych. To coraz częstszy, obowiązkowy element strategii biznesu.

Odpowiedzialny biznes: moda, misja czy wymóg współczesności?

Dzisiaj wiadomo już, że CSR na całym świecie jest jednym z kluczowych elementów planowania strategii rozwoju tak dużych, jak również średnich i małych firm. Jak zatem budować działania oparte o dobre praktyki? Coraz więcej firm, partnerów społecznych dobiera spośród organizacji pozarządowych. W tym świetle organizacje NGO to bardzo ważny partner dla biznesu. To one często identyfikują ważne problemy społeczne i mają doświadczenie w ich weryfikacji. Nierzadko także lata działalności pozwoliły na wykształcenie programów służących ich rozwiązywaniu. I tak np. Szlachetna Paczka pomaga rodzinom w potrzebie, zapobiega wykluczeniu społecznemu tych, którzy mają życiowo „pod górkę”. Z takiej współpracy płynie wielowymiarowa korzyść dla wszystkich grup, które są w nią zaangażowane.

CSR – co to oznacza w praktyce i jak zastosować tę koncepcję w relacji ze Szlachetną Paczką?

Przez ponad 20 lat cennych doświadczeń Stowarzyszenie WIOSNA – organizator Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce – przygotowało model nawiązywania współprac biznesowych w obszarze CSR, bazujący na kooperacji i szacunku wobec wzajemnych potrzeb. W tej relacji, opracowywanie projektów z firmami czy konkretnymi markami, nie jest monologiem. To partnerstwo, w którym strony dążą do znalezienia rozwiązań zapewniających obopólne korzyści.   

CSR – przykłady współpracy ze Szlachetną Paczką    

Na przestrzeni lat Szlachetna Paczka współpracowała z firmami różnych branż – od ogólnopolskich drogerii kosmetycznych, sieci sklepów odzieżowych po największe stacje paliw. Dzięki tej różnorodności organizacja  razem z partnerami miała okazję opracować i przetestować wiele form i mechanizmów wspólnych działań. Były to programy wolontariatu pracowniczego, współprace lokalne na rzecz Rodzin w potrzebie czy Dzieci, wspólne akcje marketingowe i kampanie reklamowe 360. Stowarzyszenie implementuje –  w swoje programy społeczne –  wolontariat kompetencyjny, a jego pracownicy sami dzielą się wiedzą, organizując warsztaty tematyczne dla swoich partnerów. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju partnerzy doceniają również to, że angażując się w Szlachetną Paczkę, przyczyniają się do realizacji celów ESG (cel 1. walka z ubóstwem i cel 10. mniej nierówności). Natomiast dzięki współpracy z Akademią Przyszłości wpływają na polepszenie stanu edukacji  w Polsce (cel 4).  

Dotychczasowi partnerzy Szlachetnej Paczki oceniają zrealizowane projekty bardzo pozytywne – najlepszym na to dowodem jest długość trwania poszczególnych współprac. Niejednokrotnie to relacje wieloletnie, a nawet kilkunastoletnie. Paczka z roku na rok tworzy siatkę wartościowych kontaktów biznesowych, angażując się w kolejne projekty z tymi samymi brandami oraz pozyskując zaufanie nowych marek.   

O Partnerach Szlachetnej Paczki i rodzajach współpracy w obszarze CSR – przeczytasz tutaj.

Dołącz do Partnerów >

Dlaczego warto wybrać partnera z NGO?  

Firmy swoich partnerów społecznych – w ramach strategii CSR – coraz częściej wybierają spośród organizacji pozarządowych. Dla biznesu są to bardzo ważni kooperanci, ponieważ identyfikują istotne problemy społeczne. Co więcej, organizacje pozarządowe mają doświadczenie w ich weryfikacji. A lata działalności pozwoliły im na wykształcenie programów służących rozwiązywaniu wielu problemów. 

Przedsiębiorstwa wybierając dany projekt, kierują się również zgodnością wartości  – jeśli firma w swojej strategii CSR ma walkę z biedą, to zainteresuje się Szlachetną Paczką, dla której walka z tym problemem społecznym jest wyróżnikiem. Jeśli jednak firma chce dbać o wyrównywanie szans wśród najmłodszych, to skieruje swoją uwagę na Akademię Przyszłości. 

Dzięki współpracy przy Szlachetnej Paczce, firma może pozycjonować się jako mecenas zmian społecznych i w rzeczywisty sposób pomagać​ w walce ​z biedą i wykluczeniem społecznym​. Współpraca ze Szlachetną Paczką wpisuje się tym samym w cele zrównoważonego rozwoju w Raportach Zrównoważonego Rozwoju (ESG). 

Działając na rzecz Akademii Przyszłości w projekcie CSR, firma ambitnie inwestuje w rozwój i przyszłość dzieci  z niską samooceną, które nie odkryły jeszcze swojego potencjału.  

Udział w projektach społecznych – Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości – przynosi też inne korzyści: 

wzmocnienie świadomości
pozycjonowania marki
zaangażowanej społecznie

przeniesienie ważnych
społecznie wartości
na markę Partnera

podniesienie
zaangażowania
emocjonalnego klientów

uwolnienie
nowych potencjałów

promocyjnych

Szlachetna Paczka to… 

Szlachetna Paczka – to jeden z dwóch programów społecznych Stowarzyszenia WIOSNA, który z powodzeniem może być obiektem wspólnych działań CSR. Jego głównym celem jest materialne i mentalne wsparcie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego roku w pomoc ze Szlachetną Paczką angażuje się tysiące wolontariuszy i darczyńców w każdym województwie. 

Akademia Przyszłości to…

logo Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości to wsparcie dla Dzieci, które nie wierzą w siebie. To drugi – obok Paczki – program WIOSNY, który można włączyć do nowoczesnej i wyróżniającej się strategii CSR. Akademia działa w szkołach podstawowych na terenie całej Polski i wspiera dzieci z niską samooceną. W Akademii Przyszłości są dzieci o różnych potrzebach i problemach: niektóre doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym, niektóre nie odkryły swojego potencjału, jeszcze inne nie potrafią nawiązywać relacji z rówieśnikami.   

Wolontariusz Akademii Przyszłości spotyka się z dzieckiem raz w tygodniu, podczas indywidualnych zajęć. Jest możliwe dzięki wsparciu darczyńców, którzy na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl  mogą poznać dzieci włączone do programu.  

Wolontariat pracowniczy – forma CSR 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to działalność, która buduje także wizerunek wewnątrz firmy. Wielu pracowników bardziej angażuje się w życie firmy, która „robi dużo dobrego”. Stowarzyszenie WIOSNA wykształciło autorski model wdrożenia i wsparcia w realizacji wolontariatu pracowniczego, który integruje ​zespół wokół wspólnego celu, zwiększa zaangażowanie i pomaga odkryć nowe talenty w grupie. ​Pracownicy zaczynają brać odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem w pracy, ale także za społeczność, w której żyją. 

Partnerzy biznesowi Stowarzyszenia angażują od kilkudziesięciu do kilku tysięcy wolontariuszy rocznie, którzy wspólnie wybierają rodziny i razem przygotowują dla nich paczki. Z roku na rok pojawiają się nowe rekordy w liczbach przygotowanych paczek, zaangażowanych pracowników  i rodzin, które otrzymały wsparcie. Wszystkie te działania powstają w atmosferze ogromnej satysfakcji i radości ze wspólnie realizowanych zadań.  

Dowiedz się więcej >

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to jeszcze coś więcej 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż jednorazowa akcja sponsoringowa. To długoletnie, konsekwentne budowanie relacji, tak wewnątrz firmy, jak również z jej otoczeniem. CSR wpisana w strategię rozwoju firmy, będzie inwestycją, która ma szansę nie tylko zwrócić się, ale przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. 

Współpraca ze Szlachetną Paczką lub Akademią Przyszłości daje firmom okazję do rozwijania strategii CSR i celów zrównoważonego rozwoju (cele ESG) w nowy i nieszablonowy sposób. Zarówno poprzez angażowanie się w programy społeczne, jak i dedykowane projekty, szkolenia, współpracę merytoryczną. Współpracując ze Stowarzyszeniem, wprowadzasz zmiany w lokalnych społecznościach, realizujesz strategię CSR i budujesz zaufanie wśród swoich klientów, pracowników i interesariuszy.​   

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do Szlachetnej Paczki i/lub Akademii Przyszłości? 

Dowiedz się więcej: https://www.szlachetnapaczka.pl/dla-firm/

lub napisz do nas na adres: [email protected]       

Dołącz do Partnerów >

Dowiedz się więcej o ESG oraz o Wolontariacie pracowniczym realizowanym ze Szlachetną Paczką.

    Więcej o współpracy