Zaświadczenie o wolontariacie – na przykładzie Szlachetnej Paczki

Zaświadczenie o wolontariacie to dokument, który potwierdza bycie Wolontariuszem lub Wolontariuszką w określonym czasie i miejscu. Zaświadczenie o wolontariacie to oficjalny dokument, który potwierdza zaangażowanie Wolontariusza, Wolontariuszki. Jeśli nie wiesz, jak udokumentować swoją wolontariacką działalność, poproś o zaświadczenie o wolontariacie.  

Zaświadczenie o wolontariacie wydaje swoim Wolontariuszom i Wolontariuszką Szlachetna Paczka, ogólnopolski program społeczny, który umożliwia bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym: samodzielnym rodzicom, seniorom, osobom dotkniętym chorobą czy niepełnosprawnością. Program działa w całym kraju. Wolontariusze, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do rodzin czekających na wsparcie – poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców. 

Dlaczego zaświadczenie o wolontariacie jest ważne?  

Taki dokument może być przydatny w różnych sytuacjach, np. gdy ubiegasz się o pracę, chcesz dostać się na studia lub potrzebujesz go w szkole (zaświadczenie o wolontariacie dla ucznia).  

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie jest ważnym dokumentem zarówno dla Wolontariusza, Wolontariuszki jak i dla organizacji, które wymagają takiego potwierdzenia. 

Zaświadczenie o wolontariacie – obok CV i dyplomów – może rzucić nowe światło na osobowość kandydata, kandydatki, szczególnie gdy ubiega się o pracę. Rodzaj wykonywanego wolontariatu oraz poświęcony mu czas mogą sugerować, że kandydat, kandydatka jest zorganizowaną, ciekawą świata, wszechstronną osobą, zaangażowaną w pomoc innym. 

Kto może wystawić zaświadczenie o wolontariacie? Szlachetna Paczka  

Zaświadczenie (wolontariat) – może zostać wydany przez organizację, z którą współpracowałeś jako Wolontariusz, Wolontariuszka. W przypadku Szlachetnej Paczki, zaświadczenie o wolontariat jest wydawane w trakcie lub po zakończeniu umowy z wolontariuszem. To zaświadczenie jest przyznawane osobie, która w dniu zakończenia umowy wolontariackiej nadal była w systemie programu społecznego. Zaświadczenie przygotowane przez Szlachetną Paczkę zawiera ogólne informacje o zadaniach, które podjąłeś jako Wolontariusz, Wolontariuszka w ramach swojej roli. 

Okres wolontariatu w Szlachetnej Paczce trwa od października do grudnia. W trakcie tego okresu możesz poprosić o zaświadczenie o wolontariacie potwierdzające udział w wolontariacie. Taki dokument świadczy o tym, że uczestniczyłeś lub uczestniczysz w programie Szlachetna Paczka. Na twoją prośbę to zaświadczenie dla Wolontariusza może zawierać także datę rozpoczęcia współpracy z Paczką. 

Po zakończeniu umowy ze Szlachetną Paczką w grudniu, wszyscy wolontariusze otrzymują zaświadczenie o wolontariacie drogą mailową. Jeśli jednak nie znajdziesz takiej wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spam oraz oferty. Jeśli tam również nie ma wiadomości, upewnij się, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości od Szlachetnej Paczki 

Zaświadczenie o wolontariacie – liczba godzin

Niektóre organizacje wpisują liczbę godzin pracy wolontariackiej  w zaświadczeniach. Jednak Szlachetna Paczka nie może podać liczby godzin przepracowanych przez Wolontariusza, Wolontariuszkę, ponieważ nie posiada systemu, który mógłby rejestrować ilość przepracowanych godzin przez wolontariuszy. Wyjątkiem są Wewnętrzni Trenerzy – w ich przypadku Paczka podaje liczbę godzin spędzonych na sali szkoleniowej. 

Zaświadczenie o wolontariacie a potwierdzenie praktyk

Szlachetna Paczka nie może wystawić zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk ani wypełnić dzienniczka praktyk. Do tego celu potrzebna jest umowa między organizacją a uczelnią. Szlachetna Paczka nie posiada takich umów. 

Zgodnie z prawem – w ramach praktyk studenckich – student uczy się od doświadczonej osoby, która nadzoruje jego pracę, udziela wskazówek i ocenia. W przypadku pracy Wolontariusza, Wolontariuszki Szlachetnej Paczki, relacja odbywa się na linii Wolontariusz – rodzina. Nie ma osoby, która spełniałaby rolę przewodnika i potem wystawiała opinię o jakości pracy, co jest wymagane w przypadku formalnych praktyk. Dlatego po zakończeniu wolontariatu w Szlachetnej Paczce, organizacja może wystawić jedynie zaświadczenie, w którym będą terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres obowiązków w tej roli. 

Zaświadczenie wolontariat – wzór zależy od organizacji, z którą współpracuje Wolontariusz oraz rodzaju wykonywanego wolontariatu.

Odbyłeś, odbyłaś wolontariat w Paczce – poproś o zaświadczenie dla Wolontariusza, Wolontariuszki, napisz tutaj: [email protected]