Kim jest Wolontariusz – w Szlachetnej Paczce?

Kim jest Wolontariusz lub Wolontariuszka? To osoba, która bezpłatnie oferuje swój czas, angażując się w pracę na rzecz osób i organizacji z różnych obszarów życia społecznego. Zakres obowiązków Wolontariusza lub Wolontariuszki zależy od wybranej instytucji, a także od projektu i rodzaju pracy/zaangażowania. Z tekstu dowiesz się, kim jest Wolontariusz, Wolontariuszka – od strony formalnej: jakie ma obowiązki, jakie powinien spełnić warunki, ale również tej nieformalnej: jakim jest człowiekiem, czym się interesuje, jaka motywacja – wewnętrzna siła – popycha go do działania.   

Kim jest Wolontariusz? Z formalnego punktu widzenia: Wolontariusz lub Wolontariuszka to osoba, która pracuje nieodpłatnie, ponieważ za wykonywaną pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia; która realizuje powierzony jej zakres obowiązków bezinteresownie, nie oczekując materialnych lub pozamaterialnych korzyści za swoją pracę. Wolontariuszem lub Wolontariuszką może zostać każdy, bez względu na swój wiek, choć niektóre organizacje mogą wprowadzać pewne ograniczenia w tym obszarze. 

To tyle teorii na temat Wolontariuszy i Wolontariuszek. A kim jest Wolontariusz Szlachetnej Paczki? 

Kim jest Wolontariusz – w Szlachetnej Paczce? 

Co roku w kolejne edycje Szlachetnej Paczki angażuje się ok. 10 tys. osób z całej Polski. Znaczną część tej grupy stanowią kobiety. Ponad połowa wszystkich Wolontariuszy i Wolontariuszek angażuje się nie tylko w Szlachetną Paczkę, ale również w inne działania społeczne.   

Tak Wolontariusze i Wolontariuszki mówią o swoim zaangażowaniu w działania wolontariackie:  

Wolontariat pełni dla mnie ważną rolę, ponieważ będąc w projekcie, czuję się potrzebna i wiem, że to co robię ma sens. Otrzymałam więcej, niż mogłam sobie to wyobrazić”. 

 „Szlachetna Paczka dała mi iskrę do życia i świetnych przyjaciół na całe życie!”. 

Dzielą obowiązki wolontariackie z pracą zawodową, spędzaniem czasu z rodziną, realizowaniem swoich pasji. To niełatwe, ale widzą też wiele korzyści, jak zawieranie nowych znajomości. 

W trakcie wolontariatu odkrywa się jedną wspaniałą prawdę. Nagle okazuje się, że ludzie wokół Ciebie są tacy sami jak Ty. To znaczy są pozytywni, otwarci, aktywni, robią wiele rzeczy na raz i mają taki sam cel. Wspólny cel i zainteresowania nieprawdopodobnie jednoczą. I właśnie w ten sposób nawiązałam wiele wartościowych relacji, z których kilka przerodziło się w przyjaźń, a jedna w miłość. Przy tej okazji uświadomiłam sobie kolejny raz to, że nasze wyobrażenia i plany często przysłaniają to, co jest na wyciągniecie ręki, a do tego to, że życie bardzo zaskakuje” – mówi Wolontariuszka

Kim jest Wolontariusz i dlaczego pomaga? 

Oto najczęściej wymieniane motywacje Wolontariuszy i Wolontariuszek, które powodują, że ludzie chcą działać w Szlachetnej Paczce:  

 „Wolontariat sprawia mi przyjemność, lubię pomagać ludziom w potrzebie – sama kiedyś byłam taką osobą” – mówi Wolontariuszka Kasia.

Wolontariat mnie umacnia. Daje mi nadzieję na lepszy świat, więcej dobrego serca, empatii, pomocnej dłoni. Szlachetna Paczka dużo zmieniła w moim życiu” – mówi Wolontariusz Darek.   

W wolontariacie uczę się mądrze pomagać, wzrastam jako człowiek” – mówi Wolontariusz Piotr.  

Wolontariat – definicja Wolontariuszy i Wolontariuszek Paczki 

Odpowiedzi na pytanie: co to jest wolontariat? Mogą udzielić doświadczeni Wolontariusze i Wolontariuszki Szlachetnej Paczki:  

Co to jest wolontariat? 

Wolontariat co to właściwie jest? To niezwykła forma zaangażowania społecznego, dobrowolna i nieodpłatna praca, która musi być jednak uregulowana prawnie. „Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z wolontariatu określa umowa (porozumienie) – ustna lub pisemna. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na wolontariuszy ogólne zobowiązanie do wykonywania przydzielonych im zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem i w sposób rzetelny. Wolontariusz ma również obowiązek przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w organizacji, z którą współpracuje” – wyjaśnia Aleksandra Grochola, Ekspertka ds. Prawa i Ochrony Danych w Stowarzyszeniu WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości.  

Na czym polega wolontariat w Szlachetnej Paczce?  

Cechy wolontariatu. Co robi Wolontariusz lub Wolontariuszka w Szlachetnej Paczce?  

O tym, czym jest wolontariat – jak zawsze warto przekonać się samemu. Niech słowa jednego z Wolontariuszy Paczki będą zachętą do wspólnego działania: „Wolontariat zmienia wszystko, nas i świat. Mamy realną szansę zmieniać ludzkie historie, wspierać i być wspieranym”.