Brand

Podziękowania

01.02.2018
Dziękujemy darczyńcy – agencji marketingowej BIKE PROMOTION za pomnażanie finansowego wsparcia dla projektu SZLACHETNA PACZKA oraz propagowanie idei mądrego pomagania poprzez promocję naszych działań we współpracy z galerią Jeziorak z Iławy i galerią Forum z Gdańska.
31.01.2018
Dziękujemy serdecznie firmie Słowianka Sp. z o.o. za zaangażowanie i wsparcie Szlachetnej Paczki poprzez przekazanie części dochodów od sprzedaży swoich produktów.
22.12.2017
Flota Iveco dowiozła Szlachetne Paczki do rodzin w całej Polsce. Finał Szlachetnej Paczki już po raz kolejny wspierał partner motoryzacyjny: Iveco. Flota aut dostawczych Iveco Daily zapewniła dostawę Paczek do 270 potrzebujących rodzin. Trasa pokonana w ramach akcji wyniosła ponad 3 700 km. Dziękujemy!
15.12.2017
Serdecznie dziękujemy firmie 3M za zorganizowanie zbiórki wśród pracowników organizacji, a także za podwojenie zebranej kwoty i przekazanie jej na cele ogólnopolskiego programu SZLACHETNA PACZKA.
23.03.2017
BNI - największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie - otworzyła przed nami świat spotkań biznesowych. Dzięki tej współpracy, nasi wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach grup BNI w całej Polsce, opowiadając o naszych projektach dedykowanych biznesowi, jak np. Inwestor Społeczny.
14.03.2017
Dziękujemy firmie IMAS Internatinal, Partnerowi badawczemu Stowarzyszenia WIOSNA za realizację badań komunikacji wykorzystywanej podczas kampanii SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.
01.02.2017
Dziękujemy firmie networkers.pl Sp. z o.o., która użyczyła na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA sprzęt firmy Cisco Systems, a następnie opracowała skalowalną architekturę sieci i w pełni skonfigurowała sprzęt. Wszystkie prace zostały zaplanowane z taką dokładnością, że użytkownicy praktycznie nie odczuli przerw w trakcie wymiany urządzeń. Firma networkers.pl Sp. z o.o. zobowiązała się także do nieodpłatnej obsługi naszego systemu IT. Obsługa ta realizowana jest od stycznia 2016 roku.
30.06.2016
TAURON Arena Kraków udostępniła nam powierzchnię pod organizację Gali Sukcesów XIII edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Dzięki temu nasi mali podopieczni mieli okazję wylądować na Planecie Sukces i zakończyć rok szkolny w Akademii w prawdziwie magicznym stylu. Dziękujemy!
29.06.2016
Dziękujemy Agencji Rozwoju Miasta S.A, zarządcy obiektu TAURON Arena Kraków, za udostępnienie powierzchni pod organizację Gali Sukcesów XIII edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.
21.04.2016
Dziękujemy firmie Microsoft za przekazanie Stowarzyszeniu WIOSNA licencji na oprogramowanie o łącznej wartości ponad 1 mln USD. Dzięki bezpłatnemu dostępowi m.in. do platformy Office 365, możemy z roku na rok zwiększać efektywność naszych programów pomocowych i koordynować pracę kilkunastu tysięcy wolontariuszy.