Wolontariat w czasie pandemii

Wolontariusze Szlachetnej Paczki codziennie docierają do nowych historii rodzin i poznają trudności osób potrzebujących. Ubóstwo, dotkliwe osamotnienie, wykluczenie cyfrowe czy bezrobocie – w  wyniku pandemii część z tych problemów się pogłębiła.

Najtrudniejsze są te sytuacje, w których dzięki poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki życie Rodziny się poprawiło – udało się znaleźć pracę i poprawić swoją sytuację, ale wybuch pandemii sprawił, że potrzebujący wrócili do punktu wyjścia. Często ich aktualna sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż była przed Paczką.

Również dla podopiecznych Akademii Przyszłości sytuacja jest trudna – dzieci, przez kilka miesięcy odcięte od bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, nie mogły korzystać w pełni z nauki, możliwości rozwoju czy po prostu cieszyć się ze swojego dzieciństwa.

Pomagaj ze Szlachetną Paczką

Część z nich może mieć problem z powrotem do szkoły – ostatnie miesiące mogły być rodzajem ucieczki od problemów, a od września muszą ponownie się z nimi mierzyć. Te dzieci potrzebują wsparcia, aby w pełni realizować swój potencjał, mimo obecnych trudności i stresu, jaki generuje sytuacja pandemii.

Jednocześnie ze względu na aktualną sytuację ryzyko powrotu do nauki zdalnej jest realne, co może jeszcze bardziej spotęgować problem wykluczenia cyfrowego.  

Wolontariusze to warunek niezbędny niesienia pomocy tym rodzinom i dzieciom. Żeby zrealizować kolejną edycję Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, poszukujemy kilku tysięcy osób. To Wolontariusze docierają z pomocą do każdego zakątka Polski, od dużych miejscowości po te bardzo małe. W ten sposób zmieniają na lepsze życie potrzebujących ze swojej najbliższej okolicy.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj rodzinom oraz dzieciom w potrzebie.

Organizacja Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w dobie pandemii

Z powodu trwającej pandemii, pomoc Wolontariuszy jest dla wielu rodzin oraz dzieci równie ważna, jeśli nie ważniejsza niż zwykle. Jednocześnie, mając na uwadze aktualną sytuację, Stowarzyszenie WIOSNA jako organizator Paczki i Akademii, dokłada wszelkich starań, aby oba programy zrealizować z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i obowiązujących na dany moment wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ogromne znaczenie dla tak bezpiecznego, jak to tylko możliwe, przygotowania Paczki oraz Akademii w 2020 roku ma zaangażowanie wielu specjalistów, m.in. wirusologa dr hab. Tomasza Dzieciątkowskiego.

Ze względu na różną specyfikę obu programów środki ostrożności, które podejmiemy będą się różnić. Wspólnym mianownikiem jest jednak fakt, iż spotkania na żywo, choć ważne, zostały ograniczone do niezbędnego minimum w przypadku zarówno Szlachetnej Paczki, jak i Akademii Przyszłości.

Wolontariusze Paczki

Jak o bezpieczeństwo Wolontariuszy, Darczyńców i Rodziny zadba Szlachetna Paczka?

Wieloletnie doświadczenie w niesieniu mądrej pomocy w Szlachetnej Paczce pozwala nam być spokojnym o stronę logistyczną projektu.

Dzięki temu możemy skupić się na zadbaniu o jak największe bezpieczeństwo Wolontariusza i każdego, kto zaangażuje się w Paczkę. Jako Wolontariusz bezpośredni kontakt z Darczyńcą będziesz miał tylko w Weekend Cudów. Wtedy to Darczyńca będzie umówiony na wizytę w magazynie na konkretną godzinę w celu dostarczenia paczki.

W magazynach będzie obowiązywał limit osób, nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

maseczka Szlachetnej Paczki

Paczkę rodzinie przekazuje już Wolontariusz, wyposażony przez nas w środki ochrony osobistej. Wcześniej Wolontariusz rozmawia z rodziną przez telefon, aby upewnić się o dobrym stanie zdrowia domowników oraz przypomnieć o wywietrzeniu mieszkania, zachowaniu dystansu i poprawnym założeniu maseczek zakrywających usta i nos.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj rodzinom oraz dzieciom w potrzebie.

Jak o bezpieczeństwo Wolontariuszy i Dzieci zadba Akademia Przyszłości?

W obecnej sytuacji, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo Dzieci, jak również Tutorów,  Akademia Przyszłości jest przygotowana na działanie zarówno stacjonarnie, jak też online. Jeśli będzie to możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie, ale ich preferowana forma to zdalna współpraca z Dzieckiem. Jako organizator, Stowarzyszenie WIOSNA dołoży starań, aby wesprzeć Wolontariuszy w sprawnej i efektywnej realizacji zajęć online.

maseczki akademii przyszłości

W przypadku spotkań odbywających się stacjonarnie trzeba pamiętać, że Akademia Przyszłości działa w szkołach w całej Polsce od kilkunastu lat, dzięki czemu koordynatorzy lokalni mają dobre relacje z przedstawicielami placówek i mogą wspólnie dbać o bezpieczny przebieg projektu.

Wolontariusze będą wyposażeni w maseczki i płyn do dezynfekcji. Maseczki przekażemy także podopiecznym Akademii.

Co zrobić, gdy któryś z Wolontariuszy Paczki lub Akademii zachoruje?

Odpowiednie procedury zostały wypracowane przez organy państwowe i to im podlega każdy, także wolontariusze. Podejrzenie zachorowania lub kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu powinny być zgłaszane do Sanepidu i to ta instytucja w danym województwie odpowiednio reaguje, dbając o bezpieczeństwo obywateli.

Stowarzyszenie WIOSNA jako organizacja robi wszystko co możliwe, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania. Środkiem do tego jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa i wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz wyposażanie wolontariuszy w środki ochrony osobistej, wiedzę i centralne wsparcie ich w niesieniu mądrej pomocy.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu – [email protected]