Wsparcie dla NGO

Działamy solidarnie z innymi NGO. Dzielimy się z nimi wiedzą i doświadczeniem, a także materialnymi zasobami. Karty bp na paliwo i żywność podarowane nam przez partnera Grupę bp, przekazujemy naszym wolontariuszom i innym organizacjom, które docierają z pomocą humanitarną do potrzebujących.

Łączymy – organizacje pomocowe z prywatnymi osobami i firmami, które mają zasoby i chcą pomóc.   

Pomagamy – mniejszym organizacjom w udzielaniu wsparcia potrzebującym z Ukrainy.  

Szkolimy – mniejsze NGO z pracy projektowej. Tłumaczymy, jak pomagać w zgodzie z prawem oraz usprawniać procesy pomocowe. Termin szkoleń wkrótce.  

Udostępniamy – nasze know-how w kwestii RODO. 

Reagujemy – na doraźne, punktowe potrzeby NGO, np. gdy pojawia się nagła potrzeba laptopów do krakowskiego Centrum Pomocy, organizujemy sprzęt. 

Wspieramy nie tylko NGO – również nieformalne grupy rozsiane po całej Polsce. Szlachetna Paczka to ogólnopolska struktura, nasi Liderzy często stają się liderami lokalnych inicjatyw pomocowych, które działaniem przypominają te ustrukturyzowane stowarzyszenia czy fundacje. 

Dzielimy się – z innymi organizacjami kartami bp na paliwo i żywność, które dostaliśmy od naszego partnera Grupy bp.

Karty paliwowe przekazane przez BP Polska

Reagowanie na doraźne potrzeby NGO

Szlachetna Paczka i UAinKrakow.pl razem dla Ukrainy