Szlachetna Paczka łączy rodziny w potrzebie, darczyńców i wolontariuszy. Pomaga tym, którzy żyją w niezawinionej biedzie potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Przynosi radość i siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z innym człowiekiem.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy biednym i potrzebującym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany od 2001 roku. Paczka łączy tysiące osób: wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz ubogie i biedne rodziny, które potrzebują pomocy innych. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – takiej, która daje impuls do zmiany życia. By była skuteczna i sensowna, odpowiada na konkretne potrzeby zgłaszanych rodzin. Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, przezwyciężania beznadziejności życia codziennego i sygnał, że rodziny nie są same – to niezwykle ważne, bo tylko wtedy pomoc niesiona osobom ubogim i potrzebującym może przynieść długotrwałe skutki.

Pomoc dla rodzin wielodzietnych, seniorów, niepełnosprawnych

Wolontariusze szukają prawdziwej biedy, cichej i skromnej, chcą znaleźć tych najbardziej potrzebujących, którzy potrzebują ich wsparcia. Spotykają się z rodzinami, rozmawiają, poznają konkretne potrzeby a następnie decydują o włączeniu danej rodziny do Szlachetnej Paczki. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej potrzebującej rodziny, zaś te oprócz pomocy materialnej, otrzymują także impuls do zmiany ich życia i obecnej sytuacji, w której się znajdują.

Szlachetna Paczka realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się bohaterami i wygrywania swojego życia. To również pomoc we wzrastaniu trzech grup społecznych: wolontariuszy, darczyńców i rodzin potrzebujących pomocy. Wszystkie te osoby wzajemnie na siebie wpływają, Paczka pośredniczy w ich kontakcie i daje szansę na spotkanie.

Szlachetna paczka i jej wyniki

Szlachetna Paczka po raz pierwszy została zorganizowana przez grupę studentów duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i obdarowała 30 ubogich rodzin. Obecnie jest projektem ogólnopolskim o coraz większym zasięgu – co roku dociera ona do tysięcy osób potrzebujących wsparcia innych. Paczki co roku przygotowują setki tysięcy darczyńców, a średnio pomoc dla jednej rodziny przygotowuje aż kilkadziesiąt osób. Co roku łączna wartość przekazanej pomocy rośnie i wynosi kilkadziesiąt milionów złotych!

Projekt działa przez cały rok, to nie tylko grudniowa pomoc w formie paczki, ale i praca wolontariuszy w czasie kolejnych miesięcy, ich wsparcie dla rodziny w staraniach o zmianę w życiu, tak żeby zaczęła radzić sobie sama.

To, do ilu rodzin Paczka dotrze z pomocą zależy od wsparcia darczyńców. I ty możesz wesprzeć tę wielką misję walki z biedą w Polsce.