AKCJE CHARYTATYWNE

W Stowarzyszeniu WIOSNA pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra i pomocy charytatywnej – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.

Ze Szlachetną Paczką możesz pomóc przez cały rok

50 ZŁ

moja pomoc
Wpłacam

100 ZŁ

moja pomoc
Wpłacam

200 ZŁ

moja pomoc
Wpłacam

OD SERCA

moja pomoc
Wpłacam

SZLACHETNA PACZKA W PIGUŁCE

WSPIERAMY OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI
Wokół nas są Ci, którzy mają trudniej, często bez wsparcia i zainteresowania innych. Do nich docierają nasi Wolontariusze.

POMAGAMY MĄDRZE
Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami zaczynają radzić sobie z trudnościami. To pomoc, która daje impuls do pozytywnej zmiany.

CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE SAMI W ŻYCIU
Nasza pomoc nie kończy się wraz z przekazaniem paczki. Wolontariusze towarzyszą Rodzinie w kolejnych tygodniach.

PROGRAMY PACZKI OPARTE SĄ NA ZMIANIE MENTALNOŚCI
Tak prowadzimy do trwałej zmiany. Nie chcemy uzależniać od pomocy, ale dawać nadzieję i zmianę postawy.

ŁĄCZYMY W POMAGANIU. BUDUJEMY SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNĄ
Szlachetna Paczka łączy potrzebujących z tymi, którzy mogą pomóc. Angażujemy też odpowiedzialnie społecznie media i biznes.

SZLACHETNA PACZKA JAKO PROJEKT POMOCY CHARYTATYWNEJ

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy charytatywnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie lata projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

Jaka jest skala akcji charytatywnych Szlachetnej Paczki?

14 016

Rodzin w potrzebie otrzymało Szlachetne Paczki

51 012 140 zł

łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach

421 390

osób połączyła
Szlachetna Paczka

3 640 zł

średnia wartość paczki

24

średnia liczebność grupy przygotowującej paczkę

Działalność charytatywna i społeczna SZLACHETNEJ PACZKI to inspirowanie ludzi do stawania się kimś, wygrywania swojego życia, stawania się bohaterem. Inspirujemy do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami i rodzinami. Te osoby wzajemnie na siebie wpływają, my zaś jako organizacja pośredniczymy w ich wzajemnym kontakcie i dajemy szansę, by się spotkali. W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest tak rzetelnie zorganizowanym projektem pomocowym.

Działalność charytatywna i społeczna SZLACHETNEJ PACZKI

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to unikatowy program, w którym konkretny człowiek otacza opieką konkretne dziecko. Wolontariusz – tutor, który na cotygodniowych zajęciach poświęca mu swój czas i uwagę, dzięki czemu dziecko dowiaduje się, że jest ważne i wyjątkowe oraz Darczyńca – „tajemniczy opiekun”, który przez cały rok wspiera dziecko. Jest dla niego „latarnią”, która oświetla mu drogę do sukcesu w szkole, a później w życiu. Jest „kibicem”, który trzyma kciuki za jego sukcesy.

Komu pomaga AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI? Rodzice nie mieli czasu nauczyć Pawła liczyć, Adam po śmierci taty przestał się uczyć, Karolina bardzo boi się pójść do tablicy.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomaga właśnie takim dzieciom jak Paweł, Adaś czy Karolina. Dzieciom w potrzebie. Tym, które słyszą od innych „nie rokujesz!”, „będziesz nikim!” Dzieciom, które mimo młodego wieku, mają za sobą trudną historię i doświadczają długotrwałej porażki szkolnej. Dzieciom, które potrzebują nie tyle rzeczy, co człowieka.

W jaki sposób AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomaga dzieciom? AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI nie zmienia świata, w którym żyje dziecko, ale daje mu siłę by potrafiło sobie w nim poradzić. Dlatego stworzyliśmy System Motywatorów Zmiany – unikatową metodologię pracy z dzieckiem, nakierowaną na przemianę myślenia dziecka o sobie samym.