16 listopada 2019

BNP Paribas pomaga ze Szlachetną Paczką!

Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierają Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników angażujących się w program wolontariatu pracowniczego na rzecz Paczki była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na tak szeroką skalę w ubiegłym roku.
Od 2018 roku Bank BNP Paribas jest strategicznym partnerem Szlachetnej Paczki.

BNP Paribas pomaga ze Szlachetną Paczką!

„16 listopada to bardzo ważny dzień – dziś rusza możliwość wyboru rodzin z bazy Szlachetnej Paczki, to dziś nasi pracownicy-wolontariusze wybierają rodziny, którym pomożemy w tym roku. I od dziś także rozpoczną się przygotowania paczek odpowiadających potrzebom rodzin pełną parą. Tak, aby w weekend cudów wszystkie rodziny otrzymały mądrą pomoc.” – mówi Kinga Pańczyszyn–Liśkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym 2000 wolontariuszy – pracowników Banku BNP Paribas z całej Polski zaangażuje się w Szlachetną Paczkę. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu, ponad 100 rodzin potrzebujących wsparcia otrzyma mądrą pomoc. To powtórzenie ubiegłorocznego rekordu, kiedy to Bank zrealizował największą akcję wolontariacką z udziałem pracowników firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki.

Pracownicy zaangażowani w Szlachetną Paczkę otrzymują od Banku i Fundacji BNP Paribas wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe. Włączają w akcje swoich kolegów i koleżanki z pracy, ale też rodziny, często dzieci i przyjaciół. Budują społeczność pomagania.