29 lutego 2024

„Co dobrego u ciebie w firmie?”– Szlachetna Paczka zachęca do udziału w wolontariacie pracowniczym

Program wolontariatu pracowniczego Szlachetnej Paczki to propozycja dla firm, którym zależy na efektywnych i łatwych we wdrożeniu elementach strategii ESG. Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w biznesie. „Razem możemy dużo dobrego” – przekonują organizatorzy programu i zachęcają firmy do udziału w wolontariacie pracowniczym. Dodatkowo, dzięki działaniom w ramach programu społecznego – firmy zyskują konkretne przykłady do raportowania swojej działalności zgodnie z dyrektywą CSRD obowiązującą od początku 2024 r.   

„Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką to idealny przepis na integrację pracowników wokół wspólnego, szlachetnego celu. Dla firmy to okazja by wspomóc rozwój jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w naszym kraju. Wszyscy zaangażowani zyskują” –podkreśla Anna Woźniak, wicedyrektorka ds. Projektów i Współpracy Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Na czym polega wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką?

Szlachetna Paczka przygotowała autorski model wolontariatu pracowniczego, który można efektywnie i łatwo wdrożyć w każdej firmie. W tym modelu to pracownicy firmy są wolontariuszami. Ich działanie społeczne polega na wybraniu rodziny lub rodzin z internetowej bazy Szlachetnej Paczki, a następnie zorganizowaniu dla nich „mądrej pomocy”, czyli paczek z rzeczami, które odpowiadają na realne potrzeby wybranych osób. Na każdym etapie wdrażania wolontariatu pracowniczego firma otrzyma wsparcie od ekspertów Szlachetnej Paczki.

„Wejście w projekt ze Szlachetną Paczką okazało się bardzo proste. Otrzymaliśmy wszelkie materiały komunikacyjne. Te materiały można było rozesłać bezpośrednio do pracowników i zamieścić w naszym wewnętrznym Intranecie” – mówi Martyna Lipka, regionalna menadżerka sprzedaży B2C, Bank BNP Paribas, który od lat angażuje się w Szlachetną Paczkę.

Co dobrego u Ciebie w firmie? Zobacz spot promujący wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką:

Kampania zachęcająca do wolontariatu pracowniczego powstała we współpracy z agencją Hand Made. Za produkcję spotu odpowiadał dom produkcyjny ISTV Media.

Wszechstronne korzyści wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy to działanie, które przynosi realne korzyści na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim dzięki niemu dzieje się dobro – najbardziej potrzebujący otrzymują wsparcie, które daje nadzieję na zmianę w życiu. Ale wolontariat w miejscu pracy to też wzbudzanie poczucia dumy wśród pracowników, integracja zespołu czy rozwój kompetencji pracowników-wolontariuszy.

„To wspaniałe nie tylko przez aspekt społeczny, ale też integracyjny. Wspólne pomaganie łączy pracowników różnych działów i specjalizacji. Serdecznie zachęcam wszystkich do tego, żeby taki wolontariat u siebie wprowadzali” – mówi Maria Gawlikowska, ekspertka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas oraz wolontariuszka w swojej firmie.

Jak pokazują badania Szlachetna Paczka to rozpoznawalna marka, ciesząca się sympatią i zaufaniem Polaków. Firmy angażujące się w wolontariat pracowniczy z Paczką mogą przyczynić się do tego, by idea wprowadzania wolontariatu pracowniczego w Polsce zataczała coraz szersze kręgi. („Organizacja Szlachetna Paczka zdecydowanie budzi sympatię wśród Polaków, co potwierdza czterech na pięciu badanych (83%)” – badanie KANTAR z marca 2022 r.). W ostatniej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie materialne, a wraz z nim radość i nadzieję na zmianę, otrzymało łącznie niemal 47 tys. osób. Aż 45% rodzin otrzymało pomoc od firm i instytucji.

Wdrożenie wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką to także okazja do realizacji i transparentnego raportowania założonych celów ESG. Co od roku 2024 r. jest obowiązkowe dla dużych firm. Z czasem obowiązek obejmie także mniejsze przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o modelu wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką znajdziesz na stronie www.wolontariatwfirmie.pl

Wolontariat pracowniczy a strategie ESG i CSR

ESG to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który uwzględnia wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Firmy definiując swoje plany w zakresie strategii ESG, potrzebują partnerów, aby trafnie odpowiedzieć na wyznaczone cele. Współpracując ze Szlachetną Paczką, firmy mogą realizować różne aspekty swojej strategii społecznego oddziaływania.

Ta współpraca daje obopólne korzyści. Zaangażowanie firm pozwala Szlachetnej Paczce realizować i rozwijać misję społeczną, natomiast przedstawiciele świata biznesu zyskują przykłady działań do raportowania swoich starań w obszarze społecznej odpowiedzialności.

Wolontariat pracowniczy Szlachetnej Paczki to realna pomoc, którą potwierdzają konkretne dane. To liczba osób w potrzebie, których życie zmienia się dzięki pomocy przygotowanej przez firmy, to liczba pracowników biorących udział w inicjatywie, a także suma godzin pracy zaangażowanych pracowników, wartość przekazanej pomocy, liczba przekazanych paczek. Tego typu dane łatwo uwzględnić w raportach ESG.

Współpraca ze Szlachetną Paczką to także doskonały sposób na wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ (cel nr 1 i 10, czyli eliminacja ubóstwa oraz zmniejszenie nierówności).  

 Grupa BNP Paribas – przykład wolontariatu pracowniczego z Paczką

Przykładem współpracy ze Szlachetną Paczką w ramach wolontariatu pracowniczego jest Grupa BNP Paribas, która od 2018 roku angażuje swoich pracowników w działania pomocowe.

„Jesteśmy instytucją, która cele społeczne ma wysoko w swojej hierarchii. Widzimy wśród naszych pracowników bardzo duże zaangażowanie, potrzebę pomagania innym. Stowarzyszenie WIOSNA ze swoim doświadczeniem pomaga nam i naszym pracownikom dotrzeć do ludzi, którzy są w potrzebie” – mówi Andrzej Ząbek, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

W ostatniej edycji Szlachetnej Paczki Pracownicy Grupy BNP Paribas Polska utworzyli w swoich strukturach ponad 150 zespołów, w ramach których: wybierali rodziny, tworzyli listy zakupów, rozdzielali zadania, dowozili paczki do magazynów Szlachetnej Paczki. Na pracę wolontaryjną przeznaczyli łącznie 19 tysięcy godzin, podczas których przygotowali paczki ze spersonalizowaną pomocą dla 163 rodzin. Swoim działaniem inspirowali wiele firm do pomagania w ramach Szlachetnej Paczki.

„Kandydaci, którzy przychodzą na spotkania rekrutacyjne, bardzo często wspominają właśnie o inicjatywach, które w banku się toczą. Traktują to jako formę benefitu. Tym, co najbardziej motywuje wszystkich pracowników do tego, żeby wspólnie działać, wspólnie brać w tym udział, to jest właśnie możliwość pomocy innym” – mówi Anna Siedlecka-Cieślińska, partnerka biznesowa HR, Bank BNP Paribas.

Wolontariat pracowniczy – skontaktuj się ze Szlachetną Paczką  

„Razem możemy wiele dobrego” przekonują organizatorzy Szlachetnej Paczki. Jeżeli chcesz wypróbować wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką w swojej firmie, skontaktuj się z organizatorami za pomocą adresu: [email protected]. W odpowiedzi eksperci z programu społecznego odpowiedzą na wszystkie pytania, a po podjęciu decyzji poprowadzą twoją firmę przez cały proces. Zapewnią doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach: od analizy potrzeb, przez dobór narzędzi komunikacyjnych, aż po podsumowanie i podziękowanie.

Warto pamiętać, że skalę wolontariatu pracowniczego można dostosować do możliwości firmy i branży. „Nie trzeba się obawiać wprowadzenia wolontariatu pracowniczego w swojej firmie, ten proces jest prosty” – mówi Maria Gawlikowska, ekspertka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas oraz wolontariuszka w swojej firmie.

Więcej informacji na temat wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką znajdziesz tutaj: www.wolontariatwfirmie.pl