15 czerwca 2022

Firma bp i Szlachetna Paczka – razem pomagają uchodźcom

Bezprecedensowy projekt, jakim jest Solidarna Paczka – specjalna edycja Szlachetnej Paczki zorganizowana dla uchodźców – jest możliwy dzięki długofalowej współpracy między środowiskiem biznesowym – firmą bp – a organizacją społeczną Stowarzyszeniem WIOSNA. Współpraca trwa od 15 lat i przynosi zaskakujące rozwiązania m.in. podarowanie kart pomocowych na stacjach bp wolontariuszom, którzy od tego momentu pomagają, nie martwiąc się dodatkowymi kosztami związanymi z transportem. Firma bp razem ze Stowarzyszeniem budują społeczeństwo obywatelskie i to na wiele sposobów.

 „Firma bp od lat wspiera nasze programy społeczne, w tym Solidarną Paczkę – specjalną edycję Szlachetnej Paczki, skierowaną do Uchodźców, którzy znaleźli u nas schronienie i są w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki czemu możemy nie tylko zapewnić im wsparcie materialne, ale również pokazać, że są dla nas ważni. Razem możemy więcej” – mówi Dominika Langer-Gniłka, Wiceprezeska Stowarzyszenia WIOSNA realizującego Solidarną Paczkę.

Firma i Stowarzyszenie – od 15 lat pomagają potrzebującym

Firma bp jest jednym z pierwszych partnerów Stowarzyszenia WIOSNA. Współpraca trwa nieprzerwanie od 2007 roku. Dzięki wsparciu bp, w pierwszych latach działalności, Stowarzyszenie mogło rozwijać m.in. Akademię Przyszłości, która pomaga uwierzyć w siebie dzieciom z niską samooceną. Następnie firma bp swoim wsparciem objęła również Szlachetną Paczkę.

Wieloletnia współpraca odbywa się na kilku poziomach. Firma oferuje wsparcie finansowe, organizacyjne i komunikacyjne. Inspiruje swoich pracowników oraz klientów do pomagania – poprzez przekazywanie punktów z programu Payback na rzecz Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości; poprzez akcje promocyjno-sprzedażowe z produktami w sklepie czy kartami paliwowymi bp SuperCard.

„Partnerstwo ze Stowarzyszeniem WIOSNA ma na celu promowanie uniwersalnych wartości. Pozytywny wpływ projektów i działań Organizacji na społeczeństwo, możliwość brania w nich udziału przez spółkę i przez naszych pracowników – wolontariuszy ma dla nas, dla bp, ogromne znaczenie” – mówi Michał Obiegała, Dyrektor ds. korporacyjnych, bp w Polsce.

Od początku współpracy Stowarzyszenie WIOSNA mogło liczyć na wsparcie merytoryczne i kompetencyjne pracowników firmy bp, w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu, w pierwszych latach funkcjonowania Stowarzyszenie korzystało z eksperckiej wiedzy, która pozwoliła rozwijać się i profesjonalizować w obszarze finansów, HR, marketingu czy zarządzania organizacją.

Wolontariat pracowniczy firmy bp

To już tradycja, że pracownicy bp co roku wybierają rodziny w potrzebie, dla których przygotowują paczkę z pomocą. W Akademię Przyszłości angażują się poprzez zbiórki albo organizację wydarzeń dla dzieci, w formule tzw. Fotelu Prezesa, gdzie dzieci mają okazję poznać od środka pracę firmy.

bp i Szlachetna Paczka – razem dla seniorów

Firma bp włącza się nie tylko w całoroczne wsparcie Stowarzyszenia, ale również w inicjatywy, które są odpowiedzią na niespodziewane wyzwania, jak pandemia Covid-19. Pierwsze miesiące pandemii w sposób szczególny dotknęły osoby starsze, które przez wysokie ryzyko infekcji były zmuszone zachować izolację, często w samotności. Seniorzy w sytuacji powszechnej kwarantanny stali się jeszcze bardziej samotni i jeszcze bardziej wykluczeni. Naszą odpowiedzią, zrealizowaną m.in. dzięki środkom od bp w Polsce, był Telefon dla Seniorów „Dobre Słowa”, gdzie dzwoniące osoby mogły otrzymać eksperckie wsparcie psychologów.

bp i Paczka – razem dla uchodźców

Wobec kryzysu humanitarnego firma bp po raz kolejny połączyła siły ze Stowarzyszeniem WIOSNA, aby pomagać tym, którzy znaleźli się w wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Dzięki rekordowemu wsparciu finansowemu od bp, wolontariusze Paczki mogą docierać z pomocą do uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Firma bp jest partnerem strategicznym projektu Solidarna Paczka – nowej specjalnej edycji Szlachetnej Paczki, skierowanej do ludności uchodźczej, która znalazła schronienie w Polsce. Na stronie szlachetnapaczka.pl znajdują się historie potrzebujących rodzin, dla których każdy z nas może przygotować pomoc.

Dzięki wsparciu finansowemu bp, Stowarzyszenie może realizować Solidarną Paczkę oraz pomagać uchodźcom, znajdującym się w Polsce, a także rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach działań Szlachetnej Paczki czy dzieciom uchodźców w ramach Akademii Przyszłości.

BP SuperCard dla wolontariuszy Paczki i NGO

Kolejną formą wsparcia ze strony bp są przedpłacone karty pomocowe, za które można dokonać zakupu paliwa i żywności na stacjach bp w całej Polsce. Szlachetna Paczka dystrybuuje karty wśród swoich wolontariuszy, tak, aby mogli docierać do miejsc, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Zarówno wsparcie pieniężne, jak i w postaci kart pomocowych daje możliwość wspólnego kontynuowania idei mądrej pomocy – zaplanowanej, długofalowej i odpowiadającej na zmieniające się potrzeby.Masz szansę pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę.