7 lipca 2018

LOKALNI HEROSI POSZUKIWANI!

16 lipca rozpoczyna się rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI, którzy w ramach XVII już edycji programu pomocowego dotrą do najbardziej potrzebujących osób w Polsce. W tym roku Stowarzyszenie WIOSNA zamierza zaangażować minimum 13,5 tysięcy wolontariuszy. Do projektu może przyłączyć się każdy, kto ukończył 16 rok życia bez względu na wykształcenie i doświadczenie. Rekrutacja potrwa do końca września.

Rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI

SuperW to osoba, która nie boi się wyzwań, ponosi odpowiedzialność za powierzone zadania, rozwija się, wykorzystuje swoje talenty i umiejętności oraz pokazuje, że jedyną przeszkodą w wygrywaniu jest mentalność.

Zadaniem SuperW będzie m.in. dotarcie do rodzin w potrzebie, połączenie ich z darczyńcami, współorganizacja grudniowego finału PACZKI oraz stworzenie ewaluacji działań całej edycji projektu. Aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie www.superw.pl, przyjść na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem, przejść wdrożenie przygotowujące do pierwszych zadań i zacząć działać!

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to jedne z największych i najskuteczniejszych projektów społecznych w Polsce. Tylko w 2017 roku Szlachetna Paczka pomogła ponad 20 tys. potrzebujących rodzin. Paczka kieruje się zasadą mądrej pomocy, wspiera materialnie i mentalnie konkretne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z kolei Akademia Przyszłości pomaga dzieciom z trudnościami w nauce, często z niezamożnych rodzin, i przeprowadza je od porażki w szkole do sukcesu w życiu. W roku szkolnym 2017/18 odbyła się już XV edycja projektu, a udział w niej wzięło ponad 2200 dzieci w całej Polsce.