13 listopada 2020

Nowa świąteczna tradycja – Bank BNP Paribas po raz trzeci partnerem strategicznym Paczki

Na naszych oczach rodzi się nowa świąteczna tradycja. Bank BNP Paribas  już po raz trzeci angażuje się w pomoc Szlachetnej Paczce jako partner strategiczny. W minionym roku udało się przekonać Polaków, że pomagania jest fajne, w tym roku pokazujemy, że pomagać można też zdalnie – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas i Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. 

Wszystko zaczęło się kilka lat temu… gdy pracownicy oddolnie sami zaczęli angażować się w Szlachetną Paczkę jako wolontariusze i darczyńcy. Stale rosnąca liczba osób zaangażowanych w ten wyjątkowy projekt stała się impulsem do rozpoczęcia współpracy na szerszą skalę. W 2018 roku bank został Strategicznym Partnerem Szlachetnej Paczki, a działania pracowników w ramach akcji to największa inicjatywa wolontariatu pracownicznego,  który w banku koordynuje Fundacja BNP Paribas.  

Gdy zobaczyłam ogłoszenie o wolontariacie w ramach Szlachetnej Paczki, nie wahałam się ani chwili – mówi Anna, jedna z liderek Szlachetnej Paczki w Banku BNP Paribas, która w Paczkę angażuje się po raz trzeci. To, co przyciąga do tego projektu, to unikalne doświadczenia. Emocje, które temu towarzyszą oraz to że mamy wpływ na czyjeś życie –  jest nieocenione. To daje kopa i nadzieję, że jeszcze będzie fajnie. Ja po prostu lubię ludzi i lubię im pomagać – przyznaje  Anna. 

To wszystko nie byłoby jednak możliwe, bez konkretnej pomocy dla pracowników, jaka płynie ze strony Fundacji  BNP Paribas. Od trzech lat wspiera pracowników w działaniach wolontariackich na rzecz Paczki, aby ich pomoc była jeszcze bardziej efektywna i dotarła do większej liczby rodzin. Wsparcie szkoleniowe, organizacyjne i finansowe ułatwia wszystkim chętnym angażowanie się w mądrą pomoc. Dzięki temu grono pracowników i współpracowników Banku BNP Paribas z roku na rok rośnie. W 2019 r.  blisko 1/3 pracowników banku  połączyło siły, by przygotować konkretną pomoc dla ponad 100  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dając im nadzieję na lepszą przyszłość. Tym samym pracownicy pobili rekord liczby zaangażowanych osób w wolontariat pracowniczy w historii Szlachetnej Paczki. Co ważne, do pomocy w Szlachetnej Paczce bank zaprasza też swoich partnerów biznesowych, współpracowników czy absolwentów programu stypendialnego Klasa Fundacji BNP Paribas. Tym samym buduje on realną zmianę w swoim otoczeniu zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, wpisaną w swoją misję. 

Rok 2020 – pełen wyzwań… 

Pracownicy banku przyznają, że pomoc w tym roku jest jeszcze bardziej potrzebna. Odzew pracowników był imponujący, ta sytuacja stawia wyzwania organizacyjne, ale pandemia uczuliła nas wszystkich na potrzebę drugiego człowieka. Nasi pracownicy-wolontariusze pokazują to dobitnie, że ta wrażliwość rośnie, a formy działania i odpowiedzi na apel są dostosowane do możliwości – mówi Maria Krawczyńska. 

W 2020 roku w akcję ze Szlachetną Paczkę w Banku BNP Paribas zaangażuje się ponad 120 liderów, którzy z zespołami będą nieść realną i mądrą pomoc dla rodzin i osób samotnych. Wszyscy przeszli już szkolenia on-line wdrażające do działania oraz otrzymali materiały edukacyjne, które pomogą im lepiej zorganizować akcję pomocową w swoich zespołach. Dzięki platformie komunikacyjnej, wsparciu organizacyjnemu i wymianie wiedzy pomiędzy pracownikami, są oni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zmotywowani do pomocy potrzebującym. Wspólna motywacja mimo rozproszenia jest szalenie istotna i to właśnie lider, jako osoba spajająca zespół, dźwiga to na swoich plecach. Mamy Skype, komunikatory, dzielenie plików tak, żeby  nasza praca była jak najbardziej efektywna – przyznaje Anna, która do pomocy angażuje wiele osób ze swojego otoczenia. 

Obecny rok stawia wiele wyzwań również w zakresie niesienia pomocy w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Formuła wolontariatu pracowniczego została dostosowana do aktualnej sytuacji. Jestem za tym, by wykorzystywać możliwości, które mamy. Jest wiele osób, które potrzebują tej pomocy materialnej i niematerialnej – mówi Karol, który kolejny rok z rzędu angażuje się  w rolę lidera  To, co pozostaje bez zmian, to wspólna misja i wartości, które przyświecają zarówno Fundacji, Bankowi BNP Paribas oraz Szlachetnej Paczce. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym liderom, wolontariuszom i zespołowi Fundacji oraz Banku BNP Paribas za ogromne serce i zaangażowanie w Szlachetną Paczkę. Mamy nadzieję, że udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki będzie dla wszystkich liderów, wolontariuszy i partnerów niezapomnianym doświadczeniem. Dziękujemy, że jesteście z nami!