5 kwietnia 2022

„Polacy o pomocy uchodźcom” – raport Szlachetnej Paczki

Aż 56% społeczeństwa zaangażowało się w pomoc ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie, wynika z raportu „Polacy o pomocy uchodźcom”, który powstał na zlecenie Szlachetnej Paczki. Mobilizacja społeczna dzieje się teraz. 87% z zaangażowanych do tej pory w pomoc uchodźcom – planuje im pomagać tak samo albo nawet bardziej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, 11% będzie pomagało mniej, a tylko 2 % przestanie to robić.

– Zastanawialiśmy się, co myślą i czują Polacy, którzy ruszyli od pierwszych godzin z pomocą. Wielu z nas zaoferowało swoje wsparcie, kierując się współczuciem, strachem i lękiem. Chcieliśmy się dowiedzieć, co skłoniło Polaków do działania. Jak to się w ogóle stało, że takie uczucia, których nie lubimy czuć, zamieniły się w realną pomoc na taką skalę – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Niemal połowa respondentów badania “Polacy o pomocy uchodźcom” wskazała na smutek i niepewność wśród uczuć, które towarzyszą im najbardziej w związku z wojną w Ukrainie, 4 na 10 badanych czuje złość, lęk, gniew, strach. Co trzeci wściekłość, żal. Takie emocje to naturalna reakcja na informacje płynące z Ukrainy. Kolejne obrazy wojny, obnażające jej brutalność i brak litości, tragedie i cierpienie ludzi są wstrząsające. Deklaracje Polaków o kontynuowaniu pomocy uchodźcom wydają się teraz bardzo ważne, bo test z człowieczeństwa zdajemy każdego dnia tej okrutnej wojny.

Polak, wolontariusz – to, co 10. osoba zaangażowana w pomoc

Premiera raportu zbiega się ze świętem Niewidzialnej Pracy (5. kwietnia), która z zasady jest wykonywana nieodpłatnie i bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. To święto wolontariuszy i każdego, kto wykonuje obowiązki domowe, wychowawcze, opiekuńcze.

Z raportu wynika, że co dziesiąta osoba pomagająca uchodźcom zaangażowała się właśnie jako wolontariusz, czyli bezinteresownie poświęciła swój czas potrzebującym i robiła to na różne sposoby: – Transport rodzin z Krakowa do ludzi dobrego serca, którzy przyjęli ich pod swój dach – wymienia formy pomocy Dariusz, wolontariusz Szlachetnej Paczki i kontynuuje: – Zajmuję się również dostarczaniem żywności, środków czystości czy odzieży dla uchodźców. Udało nam się wspólnie odświeżyć, umeblować oraz pozyskać niezbędny sprzęt AGD do mieszkań, gdzie łącznie zamieszkało 12 osób.

Małgorzata, wolontariuszka Szlachetnej Paczki tak mówi o pomocy, którą ofiaruje: – Jeśli mój uśmiech i słowa otuchy dodadzą komuś siłę na dalszą podróż – zrobię to. Jeśli pomoc humanitarna, którą współtworzę, dotrze do tych najbardziej potrzebujących – również z chęcią to zrobię.

Mobilizacja społeczna na nieznaną dotąd skalę – 56% społeczeństwa pomaga

Polskie granice przekroczyło już ponad 2,4 mln uchodźców z Ukrainy, to duże wyzwanie społeczne, na które Polacy odpowiadają z niezwykłą solidarnością. Od wybuchu wojny w pomoc uchodźcom zaangażowało się aż 56% polskiego społeczeństwa. Te liczby procentowe pokazują, że nie mamy do czynienia z działaniem marginalnym, a rzeczywistą mobilizacją społeczną o ogromnym zasięgu.

Pomoc udzielana uchodźcom przybiera różne formy: najczęściej jest to wsparcie finansowe – niemal połowa osób, które angażują się w pomoc uchodźcom przekazała pieniądze. 46% badanych podarowała żywność, 34% odzież, a 20% rzeczy inne niż żywność, odzież i pieniądze. Wyniki wskazują też chęć wsparcia uchodźców w zorganizowaniu im nowego życia w Polsce – 8% osób pomaga im w sprawach urzędowych, poszukiwaniu pracy, mieszkania, opiece nad dziećmi, zakupach itp.

Pomaganie z potrzeby serca

Rodaków do tak spektakularnego działania motywuje: „potrzeba serca” – tak wskazało 44% badanych, a 41% deklaruje, że nie mogło pozostać obojętnym wobec krzywdy ludzi – czytamy w raporcie „Polacy o pomocy uchodźcom”.

Współczucie – to kolejny imperatyw, który popycha nas do działania na rzecz uchodźców. Tak wskazało 60% badanych. Statystycznie częściej „współczucie” wskazują mieszkańcy dużych miast, a także kobiety, którym być może łatwiej jest utożsamić się z innymi kobietami, dominującymi przecież wśród ludności uchodźczej. Współczucie częściej wskazują także osoby w wieku 55 lat i starsze, u których wspomnienie wojny i jej konsekwencji może być „świeższe”, niż w młodszych pokoleniach.

Dariusz, wolontariusz Szlachetnej Paczki, który pomaga na wiele sposobów, na pytanie: Dlaczego to robi? Odpowiada: – Bo nie potrafię stać z boku i się tylko przyglądać. To po prostu odruch serca, coś tak naturalnego, jak oddychanie.

A Małgorzata, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, która pomaga osobom przy granicy, jak również pozostającym w Ukrainie, m.in. docierając do Lwowa z pomocą humanitarną, tak opisuje swoją motywację do działania: – Z jednej strony na pewno wynika to z mojej wrodzonej wrażliwości na cierpienie drugiej osoby. Z drugiej strony (…). Lubię mieć „kontrolę” (nawet tę złudną) nad sytuacjami, które są częścią mojego życia i na mnie oddziałują. (…)

Wolontariusze Szlachetnej Paczki od początku są zaangażowani w poprawę sytuacji ludności uchodźczej: organizują pomoc materialną, pomagają w transporcie, szukają mieszkań. Działają po obu stronach granicy, m.in. na przejściu granicznym w Budomierzu, w Hrebennem, pracują na rzecz potrzebujących także w samej Ukrainie. W głębi kraju, w Czerniowcach, w południowo-wschodniej części Ukrainy, działa lokalny odpowiednik Szlachetnej Paczki, który pomaga uciekającym z Kijowa, Charkowa i Żytomierza.

Dumni z bycia Polakami – aż 72 % badanych

72 % badanych odczuwa dumę z bycia Polakami w związku ze skalą pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. A ponad 70% pozytywnie ocenia reakcję Polaków na przyjazd uchodźców z Ukrainy.

Wśród różnych form pomocy, jaką zdaniem badanych powinni otrzymywać uchodźcy, najczęściej wskazywane były te, które wspierają ich usamodzielnienie się. To: pomoc w znalezieniu pracy (63% wskazań), zapewnienie opieki zdrowotnej (58%), edukacji i materiałów szkolnych (49%), kursów języka polskiego (49%) oraz znalezienie mieszkania (37%).

87% z zaangażowanych do tej pory w pomoc uchodźcom – planuje pomagać im tak samo albo nawet bardziej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, 11% będzie pomagało mniej, a tylko 2 % przestanie to robić.

Cały raport „Polacy o pomocy uchodźcom” znajduje się na stronie: www.szlachetnapaczka.pl/aktualnosci/polacy-o-pomocy-uchodzcom/

Szlachetna Paczka łączy potrzebujących z tymi, którzy chcą pomóc

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości od pierwszego dnia wojny angażują się w działania pomocowe. Z ich inicjatywy powstało Centrum Informacji „Połączeni dla Ukrainy”, którego celem jest łączenie ludzi – tych, którzy chcą pomóc z tymi, którzy w zorganizowany sposób już pomagają. Pod numerem telefonu 12 333 71 08 i mailem [email protected] można dowiedzieć się, gdzie pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna.

Szlachetna Paczka wraz z innymi organizacjami współtworzy całodobowy Punkt Pomocy w Krakowie, „Żyj w Krakowie”, przy ulicy Radziwiłłowskiej 3. Punkt wspiera każdego, kto chce znaleźć schronienie w Małopolsce. Szlachetna Paczka jest także partnerem projektu, który łączy Polaków, oferujących swoje domy i mieszkania z osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie. Strona dostępna jest pod adresem: https://uasos.org.

W najbliższych tygodniach Szlachetna Paczka będzie realizowała kolejne, duże projekty angażujące Polaków w pomoc uchodźcom. Możesz wesprzeć te działania np. przekazując 1% podatku.

Działaj realnie! Przekaż 1% Szlachetnej Paczce – KRS 0000050905

Nota metodologiczna: badanie przeprowadzone dla Szlachetnej Paczki na panelu Ariadna w dniach 25-28 marca. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1073 osoby w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAVI