6 czerwca 2022

Pomoc uchodźcom – jak nas zmienia?

Pierwszy sondaż badający skalę i specyfikę pomocy uchodźcom z Ukrainy zrealizowaliśmy z końcem marca 2022 roku, około cztery tygodnie po wybuchu wojny. Czy coś się zmieniło w przeciągu kolejnych dwóch miesięcy? Ponownie zbadaliśmy niektóre wątki, by odpowiedzieć na to pytanie. W kolejnym badaniu zdecydowaliśmy się poruszyć również wątek zmian społecznych. 

(Pierwszą część raportu Polacy o pomocy uchodźcom przeczytasz tutaj)

Minęły 3 miesiące od wybuchu wojny w Ukrainie. To 3 miesiące organizowanej często oddolnie pomocy dla uciekających przed niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia. Uchodźcy z Ukrainy nadal są w Polsce i nadal potrzebują naszego wsparcia. Czy wciąż jesteśmy tak otwarci na to, by nieść pomoc? Czy upływ czasu weryfikuje naszą postawę? Czy zaangażowanie Polaków w pomoc zmniejszyło się? 

W tym samym czasie zadajemy sobie pytanie o wpływ tego pomocowego zrywu na polskie społeczeństwo. Czy zwiększył on naszą wrażliwość, czy jesteśmy bardziej empatyczni i otwarci na pomaganie tym, którzy naszego wsparcia potrzebują?

Przeprowadziliśmy badanie, które ma odpowiedzieć na te pytania.


Uczucia względem sytuacji uchodźców

Kryzys uchodźczy związany z wybuchem wojny w Ukrainie wywołał niespotykaną reakcję polskiego społeczeństwa. Dzisiaj, po ponad 3 miesiącach od wybuchu wojny nadal kierujemy się empatią w stosunku do uciekających przed wojną. 

Po trzech miesiącach od wybuchu wojny, wśród Polaków dominującym uczuciem, które wywołuje myśl o sytuacji uchodźców jest współczucie – tak deklaruje 63% respondentów. 

Co trzeci badany wskazał również smutek i niepewność, co piąty żal. 

W odpowiedziach pojawiają się uczucia takie jak lęk i strach [odpowiednio 17% i 14%]. Negatywne emocje odczuwa niewielki odsetek badanych, a obojętność deklaruje 12%.

Emocje, które budzi w Polakach sytuacja uchodźców, wynikają w pewnym stopniu z ich osobistych doświadczeń. Przykładają dramatyczną rzeczywistość ukraińskich uchodźców do swojej sytuacji życiowej. Największą niepewność odczuwają osoby, które pracują na umowę o dzieło, a więc takie, którym bliska może być niestabilna sytuacja zawodowa i finansowa. Współczucie najczęściej deklarują osoby w wieku 55 lat i więcej. Doświadczenie życiowe sprawia, że mogą łatwiej utożsamić się zarówno z matką uciekającą z dzieckiem, z rodzicem walczącego żołnierza czy ze starszą osobą zmuszoną do opuszczenia swojego kraju.

Jakie uczucia wywołuje w Tobie myśl o sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce?

Współczucie
63%
Smutek
36%
Niepewność
32%
Żal
23%
Lęk
17%
Strach
14%
Obojętność
12%
Gniew
12%
Złość
10%
Wściekłość
8%
Niechęć
7%
Zadowolenie
3%
Radość
2%
Pogardę
2%

Powody pomocy uchodźcom

Pomoc uchodźcom z Ukrainy połączyła Polaków. Skąd jednak wzięło się takie zaangażowanie? Co powoduje, że większość z nas odkłada na bok swoje codzienne obowiązki i pomaga?

42% badanych zadeklarowało, że nie mogli pozostać obojętnymi wobec krzywdy ludzi, 40% wskazało, że pomaga uchodźcom z potrzeby serca. Te odpowiedzi bezpośrednio korespondują z dominującym poczuciem współczucia. Empatia wobec ofiar wojny wpływa na chęć działania i przeciwstawienia się złu. Motywacje odwołujące się bezpośrednio do emocji – odruchu serca, braku obojętności – wpisują się w zaangażowanie spontaniczne o charakterze zrywu, a właśnie takie obserwujemy teraz w Polsce.

Co trzecia osoba wskazała, że do pomocy motywuje ją przekonanie, że gdyby znalazła się w podobnej sytuacji, chciałaby żeby jej też ktoś pomógł. Takie deklaracje to wyrażenie pragnienia pewnej społecznej sprawiedliwości, której oczekujemy względem innych zwłaszcza w postawach prospołecznych. 

To kobiety częściej pobudza do działania chęć uzyskania pomocy w podobnej sytuacji. Może to wynikać z łatwiejszego ich utożsamienia się z sytuacją uchodźczyń, zrozumienia ich trudnej sytuacji i bezbronności.

Jakie były główne powody, dla których zaangażowałeś się
w pomoc dla uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny?

Nie mogłem pozostać obojętny wobec krzywdy ludzi
42%
Z potrzeby serca
40%
Bo chciał(/a)bym, żeby i mnie ktoś pomógł gdybym znalazła się w takiej sytuacji
29%
Trzeba pomóc, bo oni walczą też za nas
29%
Solidaryzuję się z Ukraińcami
24%
Poczułem, że pomoc każdej osoby jest ważna przy tej skali potrzeb
23%
Inni mają trudniej, dlatego trzeba im pomagać
16%
Pomoc drugiemu człowiekowi to ważny element mojej religii
14%
Musiałem coś zrobić, żeby poczuć się lepiej
5%

Dołącz do Solidarnej Paczki

Masz szansę pomóc najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom uciekającym przed wojną z Ukrainy. Oto jedna z ich historii:

„Wszystkie marzenia zabrała wojna” – powiedział maturzysta
17-letni Ivan do Polski przyjechał z mamą, 7-letnią siostrą i dziadkami. Mieszkają u sióstr zakonnych, dzieląc pokój z obcymi ludźmi. Babcia znalazła pracę w restauracji. Mama i dziadek – wciąż jej szukają. 17-letni Ivan pytany o plany po maturze, odpowiada: „Nie wiem, wszystkie marzenia zabrała wojna”. Mieli wielkie marzenia, teraz marzą chociaż o własnym czajniku, a chłopiec o tablecie, żeby mógł kontynuować naukę. Masz szansę pomóc, wesprzyj Solidarną Paczkę.

Wpłacam, by pomóc >

Nadal pomagamy

Rozmiar tego, jak wydaje się, bezprecedensowego zrywu pomocy w Polsce zadziwił wszystkich. W pierwszych tygodniach od wybuchu wojny media społecznościowe obiegały zdjęcia licznych samochodów oczekujących przed punktami zbiórek darów dla Ukrainy, kolejek do punktów krwiodawstwa, dworców pełnych wolontariuszy. 

Kiedy z końcem marca przeprowadziliśmy pierwsze badanie niemal 60% badanych deklarowało zaangażowanie się w pomoc uchodźcom. W kolejnym badaniu, przeprowadzonym dwa miesiące później nadal zaangażowanych w pomoc było niemal 50% Polaków. Jest to spadek o 9 p.p.

Te deklaracje pokazują, że mimo upływu czasu pomoc uchodźcom ma nadal ogromny zasięg – co drugi z nas w ostatnich dwóch miesiącach nadal pomagał. 

Zmniejszająca się skala pomocy uchodźcom jest również zauważalna przez nas samych. 

Ponad połowa badanych uważa, że obecne zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom jest mniejsze niż zaraz po wybuchu wojny. Prawie 40% twierdzi, że skala pomocy jest nadal taka sama. 

Czy od chwili wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowałeś się w pomoc uchodźcom?
Badanie w dniach 25 – 28 marca 2022 roku.

Tak
56%
Nie
44%

Czy w ciągu ostatnich 2 miesięcy zaangażowałeś się w pomoc uchodźcom z Ukrainy?
Badanie w dniach 20 – 23 maja 2022 roku.

Tak
47%
Nie
53%

Osoby deklarujące pomoc uchodźcom to częściej:

Jakie jest według Ciebie obecne zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy,
w porównaniu do tego sprzed 3 miesięcy?

Zdecydowanie mniejsze
10%
Raczej mniejsze
42%
Takie samo jak 3 miesiące temu
38%
Raczej większe
6%
Zdecydowanie większe
4%

Jak pomagamy uchodźcom

Pomoc uchodźcom to działanie na szeroką skalę. Niemal 60% Polaków jest w jakiś sposób zaangażowanych i niesie pomoc. Nadal udzielamy wsparcia, jednak jego forma ulega niewielkim zmianom.

Nadal najczęściej jest to wsparcie finansowe – niemal połowa osób, które angażują się w pomoc uchodźcom przekazała pieniądze. Wciąż dużym powodzeniem cieszą się zbiórki – 43% badanych przekazała żywność, 35% odzież. 

Zmieniło się zaangażowanie w zbiórki inne niż żywność, odzież czy pieniądze. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy liczba osób biorących udział w takich zbiórkach zwiększyła się o 12 p.p. Wydaje się być to podyktowane tym, jak zmieniają się potrzeby uchodźców.
W marcu, z początkiem wojny, podstawowe potrzeby były priorytetem.

Po trzech miesiącach, w chwili konieczności poukładania sobie życia, potrzeby stają się coraz bardziej różnorodne i indywidualne – w mediach społecznościowych poszukiwane są wózki dziecięce, rowery i inne przedmioty wyposażenia gospodarstwa domowego. 

Dwa miesiące temu co dziesiąty pomagający uchodźcom zaangażował się w pomoc jako wolontariusz. Dzisiaj liczba osób deklarujących taką formę pomocy spada. Może to mieć związek ze zmniejszeniem się zapotrzebowania na wolontariuszy w punktach interwencyjnych. 

W jaki sposób zaangażowałeś się w pomoc uchodźcom z Ukrainy?

Udział w zbiórkach pieniędzy
48%
49%
Udział w zbiórkach żywności
46%
43%
Udział w zbiórkach odzieży
34%
35%
Udział w zbiórkach innych rzeczy niż żywność, odzież i pieniądze
20%
32%
Pomoc w ramach zorganizowanego wolontariatu
10%
7%
Organizacja zbiórek środków finansowych
10%
7%
Samodzielna pomoc uchodźcom w zorganizowaniu życia w Polsce, np. w sprawach urzędowych, poszukiwaniu pracy, mieszkania, opiece nad dziećmi, zakupach itp.
8%
7%
Pomoc w ramach oddolnych inicjatyw np. samoorganizacja pomocy z grupą znajomych
7%
8%
Bezpłatne udzielanie porad lub pomocy w zakresie swoich kompetencji zawodowych (prawnik, psycholog, lekarz itp.)
5%
4%
marzec 22     maj 22

Na ile starczy sił

Pomaganie kierowane odruchem serca i współczuciem ma charakter spontaniczny. Po 3 miesiącach wielu z nas nadal na wiele sposobów wspiera uchodźców. Widoczne jest jednak zmniejszenie skali pomocy. Kolejne miesiące konfliktu zbrojnego pokazują, że kluczowa stanie się długofalowa pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Badanym, którzy deklarowali zaangażowanie pomocowe w kryzys uchodźczy zadaliśmy pytanie o to, jak ich wsparcie będzie wyglądało w najbliższych miesiącach.  

Ich deklaracje wyglądają nadal dość optymistycznie. Niemal 70% wskazuje, że ich zaangażowanie w pomoc uchodźcom będzie w najbliższych miesiącach takie samo lub nawet większe. 65% badanych deklaruje udzielanie pomocy w takim samym stopniu jak dotychczas [spadek o 13 p.p.]. 

Jednocześnie wyraźne jest już zmęczenie – niemal 30% badanych prognozuje, że ich zaangażowanie w pomoc uchodźcom zmniejszy się lub w ogóle ustanie. Od marca do maja nastąpił wzrost tego typu deklaracji. 

Czy zamierzasz udzielać pomocy uchodźcom z Ukrainy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

Bardziej niż dotychczas
9%
4%
Tak samo jak dotychczas
78%
65%
Mniej niż dotychczas
11%
24%
Przestanę się angażować w pomoc
2%
6%
marzec 22     maj 22

Czy pomaganie weszło nam w krew?

Zadajemy sobie również pytanie o wpływ tego pomocowego zrywu na nasze polskie społeczeństwo. Czy zwiększył on naszą wrażliwość, czy jesteśmy bardziej empatyczni i otwarci na pomaganie tym, którzy naszego wsparcia potrzebują? Czy pomoc uchodźcom spowoduje, że chętniej zaangażujemy się w inne inicjatywy pomocowe? Badani nie są w swoich deklaracjach jednoznaczni. 

Ponad 30% wskazało, że pomoc uchodźcom zachęciła ich do zaangażowania się w inne inicjatywy pomocowe, 23% do działań w ramach wolontariatu, a 23% do aktywności w organizacjach pozarządowych. Wielu badanych nie jest w stanie stanowczo się do takiego pytania odnieść. Jednak większość odnosi się negatywnie: 42% nie czuje się zachęcona do wolontariatu, a 44% do aktywności w trzecim sektorze. 

Wydaje się więc, że na poziomie deklaratywnym udział w pomaganiu przy kryzysie uchodźczym nie będzie miał znaczącego wpływu na kolejne formy pomagania. 

Czy zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy zachęciło Cię też do poniższych działań dotyczących innych celów?

Inne akcje (inicjatywy) pomocy drugiemu człowiekowi – niedotyczące uchodźców

Zdecydowanie tak
7%
Raczej tak
25%
Trochę nie, a trochę tak
40%
Raczej nie
19%
Zdecydowanie nie
9%

Działania w ramach wolontariatu – niedotyczące uchodźców

Zdecydowanie tak
6%
Raczej tak
17%
Trochę nie, a trochę tak
35%
Raczej nie
30%
Zdecydowanie nie
12%

Aktywność w organizacjach pozarządowych – niedotycząca uchodźców

Zdecydowanie tak
5%
Raczej tak
18%
Trochę nie, a trochę tak
33%
Raczej nie
30%
Zdecydowanie nie
14%

Dołącz do Solidarnej Paczki

Masz szansę pomóc najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom uciekającym przed wojną z Ukrainy. Oto jedna z ich historii:

Zostawili za sobą świeży grób ojca i męża
30-letnia pani Danuta uciekła z Ukrainy z czwórką dzieci i swoją mamą. Musieli uciekać z Buczy, zostawiając za sobą – świeży grób ojca i męża oraz dom rodzinny, a właściwie to, co z niego zostało. Otrzymali schronienie w domu u jednej z polskich rodzin. Marzą o nowych butach. Te, w których przeszli najtrudniejszą drogę w swoim życiu, nie nadają się na letnie miesiące. Masz szansę pomóc, wesprzyj Solidarną Paczkę.

Wpłacam, by pomóc >

Przypuszczalne zmiany
postaw społecznych

Jednocześnie interesujący jest pogląd Polaków na to, jak kryzys uchodźczy i nasza odpowiedź na niego, mogłyby wpływać na postawy społeczne.

Czy pomocowy zryw w kontekście wojny w Ukrainie ma szansę trwale zmienić nasze postawy społeczne? Tak – uważa 40% badanych, nie zgadza się z tym 32% badanych, a 28% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Według 40% badanych dzięki tym doświadczeniom Polacy staną się bardziej wrażliwi na los innych ludzi. 35% uważa, że będziemy chętniej pomagać. 

Jak rzeczywiście wpłynie na nas ten test z człowieczeństwa? Ocenić będzie można w dłuższej perspektywie.

Czy zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom
w pierwszych dniach po wybuchu wojny ma szansę trwale zmienić nasze postawy społeczne?

Zdecydowanie tak
8%
Raczej tak
32%
Trochę nie, a trochę tak
28%
Raczej nie
23%
Zdecydowanie nie
9%

Czy Twoim zdaniem Polacy staną się bardziej wrażliwi na los innych ludzi w związku z wojną w Ukrainie?

Zdecydowanie tak
10%
Raczej tak
30%
Trochę nie, a trochę tak
31%
Raczej nie
21%
Zdecydowanie nie
7%

A czy według Ciebie Polacy będą chętniej pomagać innym potrzebującym
po doświadczeniach związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy?

Zdecydowanie tak
6%
Raczej tak
29%
Trochę nie, a trochę tak
39%
Raczej nie
20%
Zdecydowanie nie
7%

Wojna a system wartości

Sąsiedztwo wojny, ludzkie tragedie rozgrywające się obok nas, oderwały nas od w miarę bezpiecznej rzeczywistości. Konflikt zbrojny stał się jeszcze bliższy poprzez dostępność informacji w mediach społecznościowych. Dzięki niej obrazy wojny są na wyciągnięcie ręki. Interesujemy się wojną, czytamy i oglądamy najnowsze doniesienia. 

Czy to wpłynie na nasz system wartości? Czy po pandemii, która wywróciła znany nam świat do góry nogami, musimy po raz kolejny poukładać swoje priorytety.

Niekoniecznie. 63% badanych deklaruje, że wojna w Ukrainie nie wpłynęła na ich system wartości. Dla pozostałych [37%] pewne wartości zyskały na znaczeniu, a niektóre straciły, wskazali oni, że mocniej cenimy sobie szczęście rodzinne, spokój, zachowanie dobrego zdrowia oraz pomyślność ojczyzny, tracą na wartości dobrobyt i bogactwo, spokój, życie pełne przygód i wrażeń oraz sława.* 

*Pojawienie się wartości „spokój” w obu pytaniach może mieć związek z tym jak ludzie ten spokój rozumieją. Dla jednych może być to spokój, który cenią i którego pragną. Drudzy uznają, że spokój jest mniej ważny, gdy sytuacja wymaga od nich porzucenia wygodnego życia i działania.

Czy w związku z wojną w Ukrainie jakieś wartości, którymi kierujesz się
w życiu uległy zmianie czyli straciły na ważności albo zyskały znaczenie?

Zdecydowanie tak
7%
Raczej tak
30%
Raczej nie
46%
Zdecydowanie nie
17%

A jakie wartości nabrały lub zwiększyły znaczenie dla Ciebie w związku z wojną w Ukrainie?

Szczęście rodzinne
33%
Spokój
30%
Zachowanie dobrego zdrowia
23%
Pomyślność ojczyzny
23%

Jakie wartości w związku z wojną w Ukrainie zmniejszyły lub straciły dla Ciebie znaczenie?

Dobrobyt, bogactwo
27%
Spokój
25%
Życie pełne przygód i wrażeń
21%
Sukces, sława
20%

Mamy dość wojny

Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że temat ten zdominował przekaz medialny. Większość portali informacyjnych relacjonowała i nadal relacjonuje wojnę niemal na żywo. Siłą rzeczy zamknęliśmy się w swoistej wojennej bańce. Media szybko zapełniły się, często bardzo drastycznymi, zdjęciami i nagraniami. Po pewnym czasie dla wielu stało się oczywiste, że higiena informacyjna i odcięcie się od tych trudnych przekazów musi nastąpić.

W badaniu dowiedzieliśmy się, że nadal na bieżąco wydarzenia wojenne śledzi ponad 60% Polaków, a ponad 40% uważa, że ich zainteresowanie wojną jest ciągle takie samo jak 3 miesiące temu.  

Jednak prawie 50% badanych deklaruje, że ich zainteresowanie tematem zmniejsza się. Tych badanych zapytaliśmy z czego to wynika. Najczęstszą odpowiedzią jest zmęczenie tym tematem [66%] oraz troska o dobre samopoczucie [36%]. Co dziesiąty badany wiąże swój spadek zainteresowania tematem wojny z brakiem sił, by dalej nieść pomoc.

Czy śledzisz na bieżąco wiadomości o sytuacji w Ukrainie?

Zdecydowanie tak
24%
Raczej tak
38%
Trochę nie, a trochę tak
10%
Raczej nie
20%
Zdecydowanie nie
8%

Jak jest Twoje obecne zainteresowanie tematem wojny Ukrainie w porównaniu do ostatnich 3 miesięcy?

Zdecydowanie większe
4%
Raczej większe
7%
Takie samo jak 3 miesiące temu
42%
Raczej mniejsze
30%
Zdecydowanie mniejsze
17%

Z jakich powodów Twoje obecne zainteresowanie wojną w Ukrainie jest mniejsze niż 3 miesiące temu?

Jestem już zmęczony tym tematem
66%
Ze względu na moje samopoczucie i troskę o własny dobrostan
36%
Nie mam już siły angażować się w pomoc
11%
Przestało to być dla mnie ważne
9%

Nota metodologiczna: 

1. Badanie przeprowadzone dla Stowarzyszenia Wiosna na panelu Ariadna w dniach 25 – 28 marca 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1073 osoby w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. 

2. Badanie przeprowadzone dla Stowarzyszenia Wiosna na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1074 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  20 – 23 maja  2022. Metoda: CAWI.

Ty też możesz pomóc

Wojna zabrała spokój z życia milionów Uchodźców z Ukrainy.
Podaruj im szansę na pokonanie trudności, z którymi mierzą się podczas swojego pobytu w Polsce.
Twoje wsparcie ma wpływ na to, na jaką skalę możemy pomagać.