17 listopada 2023

Szlachetna Paczka i Bank BNP Paribas – kolejny rok strategicznego partnerstwa

Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki już od 2018 roku. Od tego momentu współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA, które odpowiada za organizację Paczki, odbywa się na szeroką skalę: bank wspiera całoroczną działalność Paczki, promuje ideę mądrego pomagania m.in. poprzez kolejne odsłony kampanii „Pomaganie jest fajne” oraz angażuje pracowników w wolontariat.  

– Przed nami kolejny rok, podczas którego możemy liczyć na naszego partnera strategicznego. Poza wsparciem finansowym, które pozwala nam realizować i rozwijać Szlachetną Paczkę, ważnym elementem naszej współpracy jest wolontariat pracowniczy. W jego ramach pracownicy i pracownice banku angażują się w przygotowanie pomocy konkretnym rodzinom, z zaangażowaniem dzieląc się swoim czasem – mówi Dominika Langer-Gniłka, Dyrektorka Działu Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenia WIOSNA.  

Największy w Polsce wolontariat pracowniczy z Paczką  

Wprowadzenie wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką było oddolną inicjatywą społeczną pracowników i pracownic banku, w założeniu – jednorazową. Bank poszedł jednak za głosem pracowników i zdecydował o organizacji programu w skali całej firmy. Dziś Bank BNP Paribas realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w historii Szlachetnej Paczki.  

Tylko w 2022 roku w pomoc zaangażowało się 3028 wolontariuszy i wolontariuszek z banku i spółek Grupy BNP Paribas. To niemal ⅓ organizacji. Wszystkich niezależnie od zajmowanego stanowiska połączyła idea mądrego pomagania. W 2022 roku razem z partnerami społecznymi i biznesowymi przygotowali paczki dla 205 rodzin, poświęcając na to działanie ponad 18 715 godzin. 

– Wolontariat pracowniczy w ramach Szlachetnej Paczki zaczął się u nas małymi krokami – pomysł zainicjowali pracownicy i pracownice, którzy angażowali się prywatnie w ten projekt. Otrzymywaliśmy sygnały, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w naszej organizacji i warto zorganizować go na większą skalę, w ramach całej organizacji. Tym sposobem pomagamy w ramach Szlachetnej Paczki już szósty rok, a z każdą edycją wolontariuszy jest coraz więcej. W zeszłym roku w akcję zaangażowało się ponad 3 tysiące osób z banku i spółek Grupy BNP Paribas – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Fundacji BNP Paribas. 

Tak dynamiczny rozwój wewnętrznej akcji wolontariackiej nie byłby możliwy właśnie bez Fundacji BNP Paribas, która od początku koordynuje i wspiera zaangażowanie bankowych liderek i liderów. Poprzez organizację m.in. webinarów dostarcza niezbędnej wiedzy oraz dba o najwyższą jakość przygotowywanych paczek, które trafiają do rodzin z każdego województwa Polski.    

Więcej informacji na: www.szlachetnapaczka.pl/bnp-paribas-pomaga-z-paczka/ 

Ty też możesz przygotować Paczkę w swojej firmie  

Pracownicy Banku BNP Paribas są inspiracją i źródłem cennych wskazówek dla innych firm, które chcą angażować się w pomoc ze Szlachetną Paczką. 

– Zanim wybiorę rodzinę, tworzę sobie zespół chętnych osób z firmy. Zawsze to jest taki czas dla nas, który już łączy, bo dużo tych historii czytamy, zawsze nas to wzrusza – mówi Angelika Małecka z Banku BNP Paribas, która od lat angażuje się w wolontariat pracowniczy, przygotowując Paczki dla wybranych rodzin w potrzebie.  

– Po wyborze, kontaktuję się z wolontariuszem, który jest opiekunem danej rodziny, żeby porozmawiać o liście najpotrzebniejszych rzeczy. Pobrać warto na przykład wymiary pościeli, jeżeli jest potrzebna, wymiary sprzętu AGD – mówi Patryk Gil z Banku BNP Paribas, który również od lat angażuje się w Paczkę.  

– Po wręczeniu pomocy, czekamy na informacje, jak ta Paczka została odebrana przez rodzinę. Ja raz odebrałam akurat informację, że dziewczynka, kiedy dostała swoje wymarzone buty, powiedziała: „Będę dzisiaj z nimi spała!”. To są dla nas największe emocje – dodaje Angelika.  

Klienci też mogą pomagać  

Bank BNP Paribas aktywnie angażuje się w promocję pomagania, realizując ogólnopolskie kampanie takie jak „Pomaganie jest fajne”. Wchodząc na www.pomaganiejestfajne.pl można poznać szczegóły i wesprzeć Szlachetną Paczkę. Inną drogą zaangażowania, jaką proponuje bank swoim klientom, jest  przelew charytatywny w aplikacji i systemie bankowości internetowej oraz wymiana punktów zebranych w programie lojalnościowym mamBONUS na vouchery wspierające Szlachetną Paczkę.  

– Programy i inicjatywy, które realizujemy, mają charakter inwestycji społecznych i pozwalają na długofalowe działania, dające trwałe efekty. Idea pomocy realizowanej przez Szlachetną Paczkę jest spójna z odpowiedzialną postawą Banku i Fundacji BNP Paribas. Chcemy mądrze wspierać najbardziej potrzebujące osoby. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same – przekonuje Przemek Gdański, prezes zarządu Banku BNP Paribas.   

Współpracując ze Szlachetną Paczką, Bank BNP Paribas, realizuje 2 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim są: Cel 1. Koniec z ubóstwem oraz Cel 10. Mniej nierówności.